KONTROLA NA NESCHOPENCE 2024: Na co si dát pozor?

Přivodili jste si nějaký závažný úraz, kvůli kterému teď nějakou dobu nebudete schopní vykonávat své zaměstnání? Nebo vás schvátilo onemocnění, které vás upoutalo na lůžko? V takovém případě vás nejspíš čeká neschopenka, během níž musíte dodržovat lékařem stanovená pravidla. Prozradíme, jak fungují kontroly na neschopence a co dělat, když vás doma z nějakého důvodu nezastihnou.

Mohlo by Vás také zajímat:

Co je to náhrada mzdy a nemocenské?

Pokud vás postihlo nějaké onemocnění, karanténa nebo třeba závažný úraz, kvůli čemuž nejste schopní chodit do práce nebo plnit své pracovní úkoly z domova, lékař vám pravděpodobně vystavil neschopenku. Taková situace ale může být pro člověka velmi nepříjemná, jelikož bývá spojena s dočasným snížením příjmů, což některým osobám výrazně komplikuje život.

Patříte-li mezi zaměstnance, během prvních 14 dnů vám bude vyplácena náhrada mzdy od zaměstnavatele a při delší pracovní neschopnosti pak nemocenské od státu. Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) zůstávají prvních 14 dnů bez příjmů a mají nárok pouze na nemocenské, ale jen za předpokladu, že patří mezi účastníky dobrovolného nemocenského pojištění.

Nemocenské přitom představuje jednu ze šesti dávek českého systému nemocenského pojištění. Slouží k finančnímu zabezpečení ekonomicky aktivních občanů, kteří patří mezi pojištěnce, a to konkrétně ve chvíli, kdy vzhledem k dočasné pracovní neschopnosti nemohou vykonávat svou práci, a ocitli by se tak na nějakou dobu zcela bez příjmů.

Neschopenka a vycházky

Nárok na nemocenské je samozřejmě podmíněn tím, že zaměstnanec nebo OSVČ dodržuje předepsaný léčebný režim. To znamená, že se člověk musí zdržovat na předem nahlášené adrese a neměl by opouštět domov, pokud se zrovna nechystá na lékařskou kontrolu (ta může být plánovaná, ale i neplánovaná, pokud se objeví nečekané zdravotní komplikace).

Kromě toho může lékař dané osobě povolit vycházky, jejichž délka závisí na jeho zdravotním stavu. Maximální doba vycházek momentálně činí 6 hodin denně, které ovšem musí proběhnout v časovém rozmezí od 7:00 do 19:00 hodin. Může se přitom jednat o 6 hodin v kuse, ale lékař také může vycházky adekvátně rozložit (například 3 hodiny dopoledne a 3 odpoledne).

Jak probíhá kontrola na neschopence?

Dodržování předepsaného léčebného režimu a stanovených vycházek samozřejmě podléhá kontrole. Tu zajišťuje buď zaměstnavatel, nebo pověření pracovníci Okresní správy sociálního zabezpečení (OSSZ), a to na základě vlastní volby, podnětu od ošetřujícího lékaře nebo třeba na žádost zaměstnavatele. Situace přitom vypadá následovně:

  • Kontrola na neschopence prvních 14 dní – v této době se o kontrolu na neschopence stará většinou zaměstnavatel, a to tak, že za práce neschopným člověkem vyšle někoho ze svých zaměstnanců. Může ovšem požádat také příslušnou OSSZ, aby se o provedení kontroly postarali její zaměstnanci.
  • Kontrola na neschopence od 15. dne – po uplynutí prvních 14 dnů pracovní neschopnosti jsou za kontroly zodpovědní pověření pracovníci OSSZ.

O kontrole na neschopence vás samozřejmě nikdo nebude předem informovat, protože by tak ztratila svůj význam. Vaší povinností je přitom takovou kontrolu umožnit, svému ošetřujícímu lékaři sdělit adresu, na které se budete v době pracovní neschopnosti zdržovat (nemusí se jednat o adresu trvalého bydliště a po dohodě ji lze měnit), a také řádně označit zvonek nebo byt vaším jménem.

Co když přijde kontrola na nemocenské? Pokud k vám dorazí kontrola ze sociálky na nemocenské, kontrolor by se měl vždy prokázat platným průkazem kontrolora. Vy byste mu na oplátku měli předložit svůj průkaz totožnosti (platnou občanku) a doklad o pracovní neschopnosti (průkaz dočasně práce neschopného pojištěnce), do nějž zaznamená údaje o kontrole.

Důležité je také zmínit, že účelem kontroly na neschopence je pouze zjistit, zda se na uvedené adrese skutečně nacházíte. Kontrolor by tedy měl respektovat vaše ústavní právo na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a rodinného života. Vaše obydlí je nedotknutelné, takže do něj bez souhlasu nesmí vstupovat cizí osoby, a to včetně kontrolora z OSSZ.

Do kdy chodí kontrola na nemocenské?

Spoustu lidí, kteří se z nějakého důvodu ocitli v pracovní neschopnosti, zajímá hlavně to, od kdy do kdy chodí kontrola na nemocenské. Pokud to řešíte i vy, pamatujte na to, že kontrola neschopenky může přijít kdykoliv, a to klidně i opakovaně (s delšími časovými rozestupy, ale také třeba dva dny hned po sobě). Platí to samozřejmě také pro víkendy nebo sváteční dny.

Zároveň je dobré vědět, že kontrola při neschopence nemusí nutně proběhnout pouze ve vaší standardní pracovní době (například od 9 do 17 hodin). Nemoc totiž trvá 24 hodin denně, takže člověk musí dodržovat lékařem stanovený režim po celou dobu trvání neschopenky a mimo domov se může zdržovat pouze ve chvíli, kdy má povolené vycházky nebo jde k lékaři.

Kontrola neschopenek se tedy může uskutečnit kdykoliv během dne. Přestože jsou mnozí lidé přesvědčení, že kontrola nemocenské po 22. hodině nikdy nechodí, není to pravda. Kontrolor se může na vašem prahu zjevit klidně i v pozdních nočních hodinách. Dejte si proto dobrý pozor, kdy svůj domov opouštíte, jelikož vás může potkat jakákoliv z následujících situací:

  • kontrola na neschopence v průběhu dne,
  • kontrola na neschopence brzy ráno,
  • kontrola na neschopence večer,
  • kontrola ne neschopence v noci (po 22. hodině),
  • kontrola na neschopence o víkendu či ve svátek.

Pokud jste byli po celou dobu pracovní neschopnosti vzorní a dodržovali jste lékařem stanovený režim, rozhodně byste neměli polevovat ani ve chvíli, kdy se přiblíží návrat do práce. Kontrola totiž může dorazit také v den ukončení neschopenky, během kterého byste ještě měli být doma, a to i ve večerních hodinách. Na nějaké výlety nebo večírky tedy raději prozatím zapomeňte.

Co když mě nezastihne kontrola na nemocenské?

Může se samozřejmě stát, že když dorazí kontrola, zrovna nebudete doma. Pokud je to kontrola zaměstnance na neschopence od zaměstnavatele, měli byste být o události informováni a zároveň by měl vzniknout nějaký písemný záznam. Kopii dokumentu pak kromě zaměstnance obdrží také OSSZ a ošetřující lékař, jenž dočasnou pracovní neschopnost vystavil.

Co se týče možných postihů, zaměstnanci hrozí například snížení či neposkytnutí náhrady mzdy. Další variantou je potom výpověď, kterou člověk může dostat ve chvíli, kdy poruší léčebný režim zvlášť hrubým způsobem. Mohlo by jít například o situaci, kdy v době pracovní neschopnosti vykonává jinou výdělečnou činnost nebo odcestuje na dovolenou.

Možná vás také zajímá, jak poznat, že u mě byla kontrola na neschopence z Okresní správy sociálního zabezpečení. V takovém případě obdržíte písemnou výzvu (může se jednat také o e-mail nebo o SMS zprávu), abyste kontaktovali příslušnou OSSZ a vysvětlili svou nepřítomnost, což je nutné provést nejpozději do následujícího pracovního dne.

Prokáže-li se, že došlo k porušení léčebného režimu a dočasně pracovně neschopný člověk se zdržoval mimo uvedenou adresu v době, kdy neměl povolené vycházky ani nebyl u lékaře, OSSZ zahájí správní řízení. Jeho výsledkem může být například krácení dávek nemocenské nebo jejich úplné odebrání, a to až po dobu 100 kalendářních dnů ode dne, kdy člověk režim porušil.

Pokud dojde k obzvlášť hrubému porušení léčebného režimu nebo jakýmkoliv způsobem kontrolu na neschopence znemožníte, odmítnete poskytnout součinnost a kontrolorovi nepředáte průkaz totožnosti či doklad o pracovní neschopnosti, může vám být také uložena pokuta. Její výše se přitom může vyšplhat až do výše 20 000 Kč.

Sledujte novinky webu RadimeJAK.cz na Googlu a Seznamu!

Kdy chodí kontrola na neschopence od zaměstnavatele?

Pokud vás schvátila nějaká choroba nebo jste si přivodili nepříjemný úraz a lékař vám vystavil neschopenku, měli byste dodržovat předepsaný léčebný režim. Že to opravdu děláte, může během prvních 14 dnů pracovní neschopnosti zkontrolovat váš zaměstnavatel (tedy jím pověřená osoba). Také ovšem může o kontrolu požádat příslušnou OSSZ.

Jak probíhá kontrola na neschopence od OSSZ?

Po uplynutí prvních 14 dnů pracovní neschopnosti provádí kontroly na neschopence pověření pracovníci OSSZ. Ti mohou dorazit na základě vlastní volby, ale také kvůli podnětu od zaměstnavatele nebo ošetřujícího lékaře. Následně se musí prokázat platným průkazem kontrolora a budou po vás chtít, abyste předložili průkaz totožnosti a doklad o dočasné pracovní neschopnosti.

Do kdy může přijít kontrola na nemocenské?

Ačkoliv to mnozí netuší, kontrola na neschopence může k vám domů dorazit kdykoliv během dne, tedy brzy ráno, dopoledne, odpoledne, večer po běžné pracovní době nebo dokonce i v noci (po 22. hodině). Kontrolor se přitom může objevit nejen v pracovní den, ale také o víkendu či ve svátek, a to dokonce opakovaně (klidně několik dní po sobě).

Co když mi přijde kontrola a nejsem doma?

Pokud vás člověk pověřený zaměstnavatelem či kontrolor z OSSZ doma nezastihne, můžete z toho mít velké problémy. Nebudete-li schopní prokázat, že jste v danou chvíli byli například u lékaře, zaměstnavatel vám může snížit nebo zcela odebrat náhradu mzdy a v závažném případě vám může dát výpověď. OSSZ vás pak může potrestat krácením či odebráním dávek nemocenské, ale i pokutou.