VALENTÝN 2024: Kdy se slaví a jaké tradice se dodržují?

Zamilovaná přáníčka, čokoládové pralinky ve tvaru srdce nebo třeba kytice rudých růží s nějakým romantickým vzkazem – to jsou jen některé ze symbolů, které si dnes lidé spojují se svátkem svatého Valentýna. Prozradíme, kdy se začal slavit Valentýn, na jaký termín tento svátek připadá a jaké valentýnské tradice se dnes dodržují u nás i ve zbytku světa.

Den svatého Valentýna

Mezi lidmi se tento den často označuje jako svátek zamilovaných nebo jednoduše Valentýn (anglicky Saint Valentine´s Day nebo také Feast of Saint Valentine). Je oslavou lásky a vzájemné náklonnosti mezi partnery, ať už se jedná o páry žijící v dlouholetém svazku, nesezdané dvojice nebo o zamilované jedince, kteří jsou spolu krátce a teprve se poznávají.

Valentýn tedy představuje skvělou příležitost, kdy dát milované osobě nějakým romantickým gestem najevo, co pro vás znamená a jak moc si jí vážíte. Zamilovaní lidé si proto mezi sebou vyměňují drobné pozornosti v podobě květin, sladkostí nebo různých dárků, které udělají tomu druhému radost, ale také si posílají romantické vzkazy a hlavně si užívají společné chvíle.

Dříve se tato tradice dodržovala převážně v anglosaských zemích, ale postupem času ji začali přijímat lidé po celém světě. Momentálně se tedy svátek svatého Valentýna slaví také v mnoha zemích kontinentální Evropy, a to hlavně mezi mladými lidmi. Kromě toho si jej ale oblíbili také obchodníci, pro které se jedná o skvělou příležitost k prodeji různých tematických předmětů.

Kdy je Valentýn 2024?

Svátek svatého Valentýna se každoročně slaví 14. února, což je datum, které si dnes lidé po celém světě spojují s romantickou láskou. Pokud si nejste jistí, jaký má Valentýn datum, raději si tento den poznačte do kalendáře, abyste na něj nezapomněli a nenaštvali tak svou drahou polovičku, která možná očekává nějaký pěkný dárek nebo pozvání do restaurace.

Pokud jde o to, jestli je Valentýn státní svátek, v tomto ohledu vás bohužel zklameme. V našich končinách se nejedná o žádný významný den, takže pokud připadne na den pracovní, samozřejmě se normálně chodí do práce. Ve skutečnosti přitom Den svatého Valentýna není státním svátkem v žádné zemi, přestože je součástí církevního kalendáře svazu anglikánských církví a luteránů.

Co se týče vyznavačů pravoslavné církve, ti si také připomínají svátek svatého Valentýna, ale v jejich podání připadá na 6. července, a to na počest římského presbytera Valentýna. Další den svatého Valentýna pak oslavují 30. července, kdy jde o připomínku hieromučedníka Valentýna, který byl biskupem z Interamny.

Proč se slaví Valentýn?

Ačkoliv spousta lidí považuje Valentýn za komerční a čistě americký svátek, k jehož popularizaci v posledních letech došlo hlavně vlivem obchodníků, kteří chtějí na této tradici vydělat, ve skutečnosti má Den svatého Valentýna evropské kořeny. Jeho původ údajně sahá až do starověkého Říma, takže rozhodně nejde o žádný novodobý zvyk ze Západu.

Pokud jde o to, co říká na Valentýn historie, není zcela jisté, odkud se tato oblíbená tradice vzala. O původu valentýnských oslav se dodnes vedou spory, jelikož existuje několik teorií, jak vznikl svátek svatého Valentýna. Někteří tvrdí, že souvisí s pohanským svátkem označovaným jako Lupercalia, zatímco jiní jej spojují s osobou svatého Valentýna, který je hlavní postavou několika legend.

Pohanský svátek Lupercalia

Podle některých jsou oslavy svátku zamilovaných odvozené od pohanského svátku známého jako Lupercalia, který se ve starověkém Římě slavil zhruba v polovině února. Jednalo se o rituál spojený s očistou od působení jakýchkoliv zlých sil, který se soustředil především na zdraví a plodnost a neměl prakticky žádnou spojitost s romantickou láskou.

Během svátku Lupercalia se tradičně obětovala koza a pes, což mělo lidem přinést hojnou úrodu, plodnost a očistu ode všeho zlého. Během hostiny pak muži odřezávali pruhy stažených zvířecích kůží a běhali s nimi nazí (nebo téměř nazí) na palatinském pahorku. Do cesty se jim přitom pletlo mnoho žen, které věřily, že pokud je někdo zasáhne, zajistí jim to plodnost.

V předvečer oslav se navíc připravovaly také speciální schránky, do kterých se vkládaly lístečky se jmény nezadaných dívek. Svobodní muži si pak jednotlivé lístečky losovali. S dívkou, kterou jim los přisoudil, měli během následujícího roku tvořit pár. Pokud pak v sobě během této doby našli zalíbení, jejich vztah mohl přerůst v trvalý svazek.

Jelikož křesťané považovali svátek Lupercalia za pohanský, na konci pátého století našeho letopočtu jej církev pod vedením papeže Gelasia I. zakázala. Někteří tvrdí, že jej nahradil svátkem Očištění Panny Marie (u nás známý jako Hromnice), jenž připadá na 2. února, zatímco jiní se domnívají, že došlo k přeměně na svátek svatého Valentýna. Současní akademici ale většinou nesouhlasí a shodují se, že tento svátek ve skutečnosti vznikl až mnohem později.

TOP:   AUTOŠKOLA a ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY - často kladené otázky

Kdo byl svatý Valentýn?

Podle druhé teorie je svátek svatého Valentýna dnem, kdy si připomínáme činy křesťanského mučedníka Valentýna. Má to ale jeden podstatný háček. Až do roku 1969 totiž katolická církev uznávala hned 11 svátků svatého Valentýna, přičemž křesťanská tradice zná hned dva světce jménem Valentýn, kteří mohou mít s oslavami tohoto svátku co do činění.

Některé zprávy hovoří o Valentýnovi, který působil jako kněz a lékař v Římě. Zemřel mučednickou smrtí při pronásledování křesťanů císařem Claudiem II. kolem roku 270 a následně byl pohřben na Via Flaminia. Jiná vyprávění identifikují svatého Valentýna jako biskupa z italského Terni, který byl také umučen a pohřben na Via Flaminia, ale jinde než první světec.

Svatý Valentýn legendy

Ačkoliv dnes není jasné, kde je pravda, v legendách se pravděpodobně skutky dvou stejnojmenných mučedníků prolínají. Navíc jsou tyto příběhy velice nekonzistentní, jejich jednotlivé části se mezi sebou zaměňují, a ztěžují tak identifikaci skutečného svatého Valentýna. Navíc se na ně během let nabalovaly další historky, takže dnes existuje obrovské množství variací těchto legend.

První příběh hovoří o tom, že římský císař Claudius II. údajně zakázal vojákům svatby, protože věřil, že ženatí muži nejsou dobrými vojáky. Valentýn však i přes tento zákaz mladé páry oddával, přičemž někdo dokonce tvrdí, že jim pak dával srdce vyřezaná z pergamenu, aby jim připomněl jejich sliby a Boží lásku. Později byl ovšem za tyto skutky uvězněn.

Soudce Asterius se nicméně rozhodl Valentýna vyzkoušet a řekl mu, že pokud dokáže vyléčit jeho slepou dceru Julii, udělá pro něj cokoliv, o co požádá.  Valentýn pak vykonal zázrak a Julii uzdravil, za což od Asteria požadoval, aby osvobodil všechny křesťanské vězně, zničil všechny modly obklopující jeho dům a nechal se pokřtít. Asterius tak učinil spolu se svou dcerou a zbytkem domácnosti.

Zprávy o uzdravení slepé dívky se nicméně brzy roznesly po městě. Pohany zachvátil hněv, a proto Valentýna odvlekli a sťali mečem. Podle další legendy, která ovšem pochází až z pozdější doby, byl Valentýn před smrtí uvězněn. Údajně se zamiloval do Asteriovy dcery Julie a ráno v den své popravy jí poslal vzkaz. Ten zakončil slovy „From your Valentine“ (tedy od tvého Valentýna), což se později stalo důležitou součástí moderních valentýnek.

V jiném příběhu Valentýn pomáhal pronásledovaným křesťanům a přes zákaz oddával mladé páry, za což byl uvězněn. Vyslýchal ho samotný císař Claudius II., který se ho nejprve pokoušel přimět, aby konvertoval na římské pohanství a zachránil si tak život. To ovšem Valentýn odmítl a místo toho se Claudia pokusil převést na křesťanskou víru, což vedlo k jeho popravě.

Podobně jako první legenda hovoří také další příběh, podle kterého byl Valentýn biskupem v Terni. Jednoho dne si jej nicméně do Říma pozval rétor Kratón, aby vyléčil jeho syna. Valentýn přijel a za chlapce se modlil tak usilovně, že jej Bůh vyslyšel a uzdravil ho. Kratón se pak i se svou domácností a svými žáky nechal od Valentýna pokřtít, za což Valentýna římští senátoři uvrhli do žaláře. Jedné noci ho pak sťali a jeho bývalí žáci následně jeho tělo přenesli na pohřebiště při Via Flaminia nedaleko Terni.

Jak zemřel sv. Valentýn?

Ať už je pravdivá kterákoliv verze výše zmíněných příběhů, všechny mají jedno společné, a sice Valentýnovu mučednickou smrt. Podle první verze legendy bylo jeho tělo pohřbeno v římských katakombách, nad kterými byla později vystavěna také bazilika. Druhé poutní místo se pak nachází zhruba 80 kilometrů od Říma v Terni, kde vznikl kostel sv. Valentýna.

První oslavy svátku svatého Valentýna byly zaznamenány v knize Gelasian Sacramentary z 8. století. Lidé si nicméně tento den začali spojovat s romantickou láskou teprve ve 14. a 15. století, kdy vzkvétaly představy o dvorské lásce. K tomu přispěl také spisovatel Geoffrey Chaucer ve svém díle známém jako Ptačí sněm (Parlement of Foules), které představuje jakousi snovou vizi, kde si ptáci vybírají své partnery.

Posílání valentýnek

Teprve v průběhu 18. století se oslavy svátku svatého Valentýna začaly podobat těm dnešním. V Anglii si lidé vybrali tento den k tomu, aby si vzájemně vyznávali lásku a obdarovávali se drobnými dárečky. Také si mezi sebou začali posílat valentýnská přání, kterým se dodnes říká valentýnky. Ty si rychle získaly oblibu a později se již vyráběly ve velkém.

TOP:   ÚPLNĚK DUBEN 2024: Kdy je a co nás čeká?

Tu první v podobě milostné básně ale některé zdroje připisují francouzskému vévodovi Karlu Orleánskému, kterého zajali v bitvě u Agincourtu. Několik let potom strávil v londýnském Toweru, odkud své ženě posílal milostné básně. Jiní ovšem tvrdí, že údajná první Karlova valentýnka vznikla až mnohem později a ve skutečnosti nešlo o tak romantickou báseň, jak by se mohlo zdát. V každém případě byl ale tento muž později významným tvůrcem valentýnské poezie.

V Britské knihovně ovšem naleznete i další valentýnku, která je považována za nejstarší dokované přání k tomuto svátku. Jde konkrétně o milostný dopis, který 14. února 1477 poslala slečna Kartery Brewsová svému snoubenci Johnu Pastonovi, který byl jejím „milovaným Valentýnem“. Svěřila se mu v něm, že požádala svou matku, aby se u otce přimluvila za větší věno.

Roku 1835 bylo ve Spojeném království poštou odesláno více než 60 000 valentýnek, a to i přes drahé poštovné. Tento trend se pak ještě rozšířil s vynálezem poštovní známky, což zajistilo odesílatelům větší anonymitu, a v průběhu 19. století ustoupily ručně psané vzkazy masově vyráběným pohlednicím. Dnes navíc lidé posílají také valentýnské SMS zprávy a různá valentýnská blahopřání v elektronické podobě.

Jaké se dodržují na Valentýn tradice?

Moderní oslavy svátku svatého Valentýna se pojí s řadou zvyků, které jsou populární hlavně v zahraničí, ale postupně si nacházejí cestu také do českých domácností. Jelikož je Valentýn svátek zamilovaných, samozřejmě se neobejde bez posílání klasických valentýnek nebo různých milostných vzkazů a básniček, které drahou polovičku zahřejí u srdce.

Mezi hlavní symboly svátku svatého Valentýna patří samozřejmě všudypřítomná srdíčka, ale také postava okřídleného Amora. V Anglii si pak tento den spojují se symboly holubice a labutě, které mají lidem připomenout důležité hodnoty, jako je věrnost a dlouhotrvající partnerství. Britové navíc věří, že si v tento den holubi i labutě vybírají své druhy, s nimiž pak zůstanou po celý zbytek života.

Ve Spojeném království lidé obecně dodržují poměrně velké množství valentýnských tradic. Mladé dívky například vstávají brzy ráno a dívají se z okna, přičemž první muž, který na ně pohlédne, bude údajně jejich vyvoleným. Kromě toho ale samozřejmě lidé rozesílají také tradiční valentýnky, které jsou často nepodepsané a obsahují zkratku S.W.A.L.K. neboli Sealed With A Loving Kiss.

Na americkém kontinentě je Valentýn velice komerční záležitost, na které obchodníci dobře vydělávají. Lidé nakupují valentýnky, květiny, bonboniéry a další dárky pro své blízké, přičemž obdarovávají nejen své partnery, ale i svou rodinu nebo přátele. Někde se navíc pořádají také valentýnské party, kam chodí především mladí lidé.

K dalším oblíbeným valentýnským zvykům, které lidé dodržují prakticky po celém světě, se pak řadí také uzamykání zámečků lásky s iniciálami zamilovaných dvojic na zábradlí mostů ve světových metropolích i menších obcích a městech. A vzhledem k tomu, že jde o romantickou příležitost, na Valentýna také každoročně proběhnou tisíce žádostí o ruku.

Sledujte novinky webu RadimeJAK.cz na Googlu a Seznamu!

Kdy se slaví valentýnský den?

Svátek svatého Valentýna, kterému se někdy říká také svátek zamilovaných nebo jednoduše Valentýn, představuje oslavu lásky a náklonnosti mezi romantickými partnery. Každoročně se slaví v polovině února. Přestože se nejedná o státní svátek ani žádný významný den, miliony lidí po celém světě na tuto tradici nedají dopustit a užívají si společné chvíle se svým partnerem či partnerkou.

Jak vznikl svátek svatého Valentýna?

O tom, proč se vlastně slaví Den svatého Valentýna, se dodnes vedou spory. Někteří lidé totiž tvrdí, že původ tohoto svátku sahá až do starověkého Říma, kdy lidé slavili pohanský svátek známý jako Lupercalia, což byl rituál spojovaný se zdravím, s plodností a s očistou od působení zlých sil. Jiní ovšem namítají, že jde o svátek, který si připomíná skutky svatého Valentýna.

Jaký má svatý Valentýn příběh?

Existuje spousta legend, ve kterých je svatý Valentýn hlavní postavou. Podle jedné údajně oddával mladé páry i přes zákaz císaře Claudia II., který si myslel, že svobodní muži jsou lepšími vojáky. Kromě toho pak vrátil zrak dívce, která oslepla, za což byl později zabit. Jiné příběhy tvrdí, že pomáhal pronásledovaným křesťanům, a když se odmítl vzdát své víry, byl popraven. Další zase říkají, že vyléčil syna rétora Kratóna, který se pak od něj nechal pokřtít, což Valentýna stálo život.

Kdy se začala posílat valentýnská přání?

Za první valentýnku dnes lidé považují milostnou báseň francouzského vévody Karla Orleánského, nebo milostný dopis z roku 1477, který poslala slečna Kartery Brewsová svému snoubenci. Velkého rozmachu se posílání valentýnských přání dočkalo začátkem 19. století ve Spojeném království, což ještě prohloubil vynález poštovní známky a pozdější masová výroba valentýnských pohlednic.