INDIÁNSKÝ HOROSKOP: Co jsem za znamení a co mě čeká?

Pokud rádi dopředu víte, co vám budoucnost chystá, nejspíš se zajímáte o věštění a různé horoskopy. V takovém případě by vás rozhodně neměl minout horoskop indiánský, který je založený na tradici původních amerických obyvatel. Prozradíme, jaká indiánská znamení existují, které z nich odpovídá vašemu datu narození a co vám podle indiánského horoskopu osud připravil pro rok 2024.

Indiánský horoskop

Původní obyvatelé severoamerického kontinentu žili vždy v souladu s okolní přírodou, kterou dobře znali, a zároveň věřili, že věci mají svůj pevně daný řád a všechno je propojené. Právě to se odráží také v jejich horoskopu, který není založený na pozorování nebeských těles, ale zahrnuje dvanáct různých zvířat, která byla pro indiány posvátná.

Důvodem, proč si původní severoameričtí obyvatelé vybrali pro svůj horoskop právě faunu, byla dokonalá znalost divokých zvířat a jejich chování. Každému člověku se podle jejich tradice daly přisoudit vlastnosti jednoho z nich, díky čemuž vznikla osobitá charakteristika. Které zvíře konkrétní osobě odpovídá, se přitom rozlišovalo na základě data narození.

Indiánský horoskop: Sokol (21. března – 19. dubna)

Sokol je podle staré indiánské tradice dravcem, který je velice bystrý a schopný okamžitě udeřit, pokud se v jeho blízkosti objeví nějaká kořist. Své akce dopředu neplánuje, ale soustředí se na rychlou reakci v pravý čas. Jedná se tedy o tvora spontánního, který se ovšem může zbytečně chovat zbrkle. To ho ale nikdy neodradí od dalších pokusů.

Lidé narození ve znamení Sokola jsou přirození vůdci. Jsou známí tím, že si poradí v jakékoliv situaci, protože se umí velice rychle rozhodovat a maximálně se soustředí na svůj úkol. Za každým svým rozhodnutím si pak neoblomně stojí a naprosto věří ve své schopnosti. Občas ale mohou jednat příliš temperamentně a kvůli svým prudkým reakcím nepříjemně narazí. 

Sokolové bývají velice aktivní, upřímní a cílevědomí. Svou práci vždy odvádějí svědomitě, neustále si dokazují, že na to mají, a nebojí se skočit po nabízených příležitostech. Nesnáší zahálku, přetvářku a snahu o jakoukoliv manipulaci. Kvůli přehnané sebejistotě nicméně mohou někdy působit arogantně, bezohledně či panovačně a mají problém ostatním naslouchat.

Indiánský horoskop: Bobr (20. dubna – 20. května)

Bobři jsou neustále v pohybu, mají jasný životní plán a krok za krokem si odhodlaně jdou za svými sny. Stejně jako u zvířat, která uctívali severoameričtí indiáni, musí v jejich případě všechno stát na pevných základech. Aktivně se věnují mravenčí práci, která sice nemusí být na první pohled hned vidět, ale postupem času se opravdu vyplácí.

Jedinci narození jako Bobři si cílevědomě budují vlastní zázemí. Jsou to realisté, kteří bývají velmi pracovití, šetrní a praktičtí. Díky těmto vlastnostem se jim skvěle daří zajistit svou rodinu, protože přesně vědí, kam investovat energii a jak nakládat s finančními prostředky. Navíc se jedná o velkorysé osoby, které dokáží odměnit všechny, kdo jsou ochotní přiložit ruku k dílu.

Bobři velice rádi dělají věci vlastním tempem a chtějí mít situaci pod kontrolou. Mají tendenci chránit svůj domov i majetek. Neradi se přizpůsobují svému okolí, ale nakonec obvykle dokáží změny přijmout. Někdy ovšem pro malé věci přehlížejí ty velké, bývají až příliš puntičkářští a nedokáží chytit příležitost za pačesy. Místo riskování volí raději to, co mají jisté. Mohou tedy být zbytečně pohodlní a pasivní, ale i majetničtí.

Indiánský horoskop: Jelen (21. května – 20. června)

Původní severoameričtí obyvatelé znali jeleny jako šikovné pozorovatele, kteří umí na dálku vycítit, že jim hrozí nějaké nebezpečí. Zároveň je považovali za elegantní a vznešené bytosti, které obratně reagují na to, co jim přijde do cesty, takže se dokáží vyhnout nepříjemným konfliktům. Pokud ovšem nemohou střetu zabránit, postaví se mu čelem.

Lidé narození ve znamení Jelena srší životní energií. Jde o charismatické osoby s neuvěřitelným osobním kouzlem, které kolem sebe vyzařují přirozenou autoritu, mají skvělý smysl pro humor a zároveň bývají opravdu kreativní. Díky svému šarmu umí rychle navázat nová přátelství. Tyto chápající bytosti si totiž dobře uvědomují, kdy je čas dávat a kdy naopak přijímat.

Jeleni milují přírodu, ze které čerpají energii. Před konflikty většinou utíkají, ale pokud se jim nevyhnou, pomáhá jim jejich inteligence v kombinaci s argumentačními dovednostmi. Někdy ovšem mohou být nestálí, a proto se stává, že úkoly nejsou schopní dotáhnout do zdárného konce. Někteří lidé jim pak vytýkají také povrchnost, nezájem o hlubší poznání či neschopnost jednat narovinu.

Indiánský horoskop: Datel (21. června – 21. července)

Pro indiány byli datlové posvátní, jelikož pomáhali zbavovat stromy nemocí a nepříjemných škůdců, kteří této nedílné součásti přírody ubližovali. Každý strom totiž podle nich má duši, a kdo dokáže takový strom uzdravit, musí být velkým léčitelem. Kromě toho se datlové ovšem soustředí i na stavění hnízda a na svou rodinu, o kterou starostlivě pečují.

Jedinci narození ve znamení Datla se vyznačují schopností naslouchat, díky čemuž v životě ostatních figurují jako lékaři lidských duší. Ačkoliv se jedná o plaché a citlivé osoby, pro ostatní by se tito lidé rozdali. Mají porozumění pro všechny, umí správným způsobem vyjádřit soucit a vždy se na ně můžete spolehnout. Díky tomu se stávají věrnými přáteli i skvělými partnery.

Konflikty nesou Datlové velmi těžce, a proto se jim snaží za každou cenu vyhýbat. Jejich prioritou jsou tedy především harmonické vztahy. Jsou to láskyplní a veselí lidé, kteří ovšem kvůli druhým často zapomínají sami na sebe. Někdy navíc bývají náladoví, určité situace zbytečně dramatizují a neumí přiznat svou vlastní chybu. Ostatním také může lézt na nervy jejich přehnaná starostlivost.

Indiánský horoskop: Losos (22. července – 21. srpna)

Losos byl pro původní severoamerické obyvatele symbolem obrovské energie a síly. Důvod je přitom celkem prostý. Toto zvíře totiž na své cestě musí překonat velké množství překážek, které se mohou na první pohled jevit jako nepřekonatelné. Má ovšem silnou vůli, která ho žene vpřed, a navíc je vybavený potřebnými vlastnostmi, jako je hbitost, rychlost a mrštnost.

Indiánský zvěrokruh přisuzuje lidem narozeným ve znamení Lososa velké sebevědomí, mimořádné instinkty a nezkrotnou životní energii. Dokáží přirozeně ovládnout situaci a strhnout pozornost ostatních na svou stranu, a proto se často staví do dominantní role. Jsou ochotní vzít na sebe odpovědnost za svěřené úkoly a umí také přinášet oběti.

Lososi dokáží ostatní povzbudit a motivovat díky svému entuziasmu. Mívají hodně přátel a blízkých, protože jsou velice společenští a ostatní snadno propadnou kouzlu jejich osobnosti. Jejich velké sebevědomí nicméně může být někdy až nesnesitelné, takže pak na okolí mohou působit sebestředně a nadřazeně. Také se může stát, že ostatním vnucují své názory, které pokládají za absolutně správné.

Indiánský horoskop: Medvěd (22. srpna – 21. září)

Ačkoliv medvěda lidé vnímají jako neobratné zvíře, které může na první pohled působit trochu těžkopádným dojmem, ve skutečnosti se podle indiánských kmenů jednalo o symbol hbitosti, rychlosti a síly. Kromě toho pak medvědům tito lidé přisuzovali také další vlastnosti, jako je samostatnost, klid a rozvaha, a vnímali je jako strážce lesa.

Pro osoby narozené ve znamení Medvěda je typická rezervovanost, síla, odvaha a talent řešit náročné životní úkoly. Bývají spíše rozvážní a všechno si potřebují pořádně promyslet, než začnou jednat. Jejich osobnost se vyznačuje praktičností a ochotou pomáhat druhým. Mají dobré srdce, ale neumí příliš dobře pracovat se svými emocemi a těžce je vyjadřují.

K jednotlivým úkolům Medvědi přistupují zodpovědně a prakticky. Všechno si pečlivě naplánují, protože nemají rádi překvapení. Musí-li jednat ukvapeně, většinou činí špatná rozhodnutí. Ačkoliv toto indiánské znamení zvěrokruhu bývá považováno spíše za introvertní, pokud Medvědy něco rozčílí, dokáží pouštět hrůzu. Svým blízkým jsou oddaní, ale také přehnaně kritičtí.

Indiánský horoskop: Havran (22. září – 22. října)

Ačkoliv na evropském území býval havran považován za symbol smrti, v indiánské kultuře šlo o tvora s duší, kterého si nespojovali s negativními vlastnostmi. Původní severoameričtí obyvatelé totiž nechápali smrt jako něco negativního, ale jako nevyhnutelnou součást života. Havran pak představoval bytost, která v přírodě udržuje harmonii a pomáhá mrtvým duším. Pokud toto zvíře člověk zabil, čekalo ho údajně velké neštěstí.

Lidé narození jako Havrani jsou velice společenští, přátelští a vstřícní. Dobře se cítí ve skupině, která je pro ně symbolem bezpečí. Ostatní si pak díky svému osobnímu kouzlu umí snadno omotat kolem prstu a jejich komunikativnost jim otevírá dveře, takže snadno navazují nové známosti. Zároveň mají diplomatický talent a daří se jim urovnávat konflikty.

K silným stránkám Havranů patří silně vyvinutá intuice, trpělivost a přemýšlivost. Kromě toho mají cit pro spravedlnost, a proto ve společnosti často vystupují v roli soudců nebo prostředníků. Dokáží situaci zhodnotit ze všech stran, takže s nimi lidé konzultují své problémy. K jejich negativům se nicméně řadí jistá nerozhodnost, důraz na zevnějšek, mírná povrchnost a důvěřivost, kvůli které bývají snadno ovlivnitelní.

Indiánský horoskop: Had (23. října – 22. listopadu)

Přestože hada mnozí vnímají jako jednoho z nejnebezpečnějších živočichů, který v evropské kultuře často vystupoval jako zpodobnění zla nebo ďábla, u starých indiánů bylo toto zvíře ztělesněním moudrosti. Jednalo se o magickou postavu s velkou mocí a nadpřirozenými silami. Právě v tomto totemovém znamení se pak nejčastěji rodili šamani.

Jedinci narození ve znamení Hada bývají hloubaví, neproniknutelní a tajemní. Okolí pozorují svýma moudrýma očima, a snadno tak dokáží prohlédnout každou záhadu. Pokud jim někdo něco tají, berou to jako výzvu. Navíc jsou obdaření skvělou intuicí, dokáží si dát dvě a dvě dohromady a snadno nacházejí řešení i těch nejsložitějších problémů. Zároveň ale obětavě pomáhají druhým.

Na své okolí mohou Hadi působit trochu odtažitě a uzavřeně. Umí se jednoduše nadchnout pro věc a snaží se ze všech sil, aby svého cíle dosáhli, ale neumí moc dělat kompromisy. Všechno vidí černobíle a ve věcech musí mít jasno. Proto se vyplatí jednat s nimi narovinu. Pokud se Hadi začnou cítit ohrožení, nebojí se „kousnout“. V lásce pak mohou být majetničtí a přehnaně žárliví.

Indiánský horoskop: Sova (23. listopadu – 21. prosince)

Sova je v indiánské kultuře symbolem vědění a osvícenectví. Figuruje zde jako posel moudrosti a věčného hledání pravdy. Jsou to přitom velice aktivní zvířata. Pokud by je někdo chtěl svazovat, budou se ze všech sil snažit uletět. Nepodaří-li se jim to, v kleci se budou velice trápit a po nějaké době uchřadnou. Proto by jim nikdo neměl upírat svobodu.

Osoby narozené ve znamení Sovy jsou známé tím, že touží po vyšších ideálech. Ty nejenom vyhledávají, ale také se jimi sami řídí a předávají je ostatním. Snaží se neustále nacházet odpovědi na různé otázky, čímž naplňují svůj ušlechtilý zájem. Pokud jsou tito lidé o svých pravdách přesvědčení, bývá s nimi špatné pořízení, ale jinak jsou většinou otevření jakékoliv diskuzi.

Sovy jsou také velkými objevovateli, kteří milují cestování. Mají také spoustu zálib a bývají neustále aktivní. Snaží se jednat férově, a když narazí na problém, hledají řešení, které uspokojí každého. Neodkládají věci na později, aby se s nimi pak nemuseli zatěžovat. Mezi jejich slabé stránky nicméně patří povýšenecké chování, kterého se občas vůči svému okolí dopouštějí.

Indiánský horoskop: Husa (22. prosince – 19. ledna)

Husy lidé často vnímají jako těžkopádné a neohrabané ptáky, kteří je ničím nepřekvapí. Ve skutečnosti jim však podle indiánské tradice byla přisuzována neúnavnost, díky které byly husy schopné podávat neuvěřitelné výkony. Také ovšem byly známé svou umíněností a odhodláním. Nejlépe se pak cítí nohama pevně na zemi.

Pro jedince narozené ve znamení Husy je typická vnitřní síla, pracovitost a houževnatost. Jsou to cílevědomí lidé, kteří si jdou za svým, a než se pro něco rozhodnou, dobře se nad tím zamyslí. Pokud se k něčemu odhodlají, neustoupí z cesty, i když je jejich cíl těžko dosažitelný. K tomu jim pomáhá také jejich tvrdohlavost a neskutečná pilnost.

Husy raději udělají jednu věc pořádně, než aby začínaly pracovat na více úkolech, které potom nedokončí. Vždy je na ně spoleh, pokud je někdo požádá o pomoc. Při cestě za vytouženým úspěchem ovšem nepřijímají žádné nevyžádané rady. Tito jedinci také mohou být až příliš tvrdohlaví, kvůli čemuž pak zapomínají, že někdy není na škodu si odpočinout a slevit ze svých požadavků.

Indiánský horoskop: Vydra (20. ledna – 18. února)

Podle indiánů byly vydry hravá a roztomilá zvířata, která se pro ně stala symbolem něčeho nového a lepšího. Zároveň pak vydry měly údajně schopnost zahnat jakékoliv obavy, přinášely lidem naději a dodávaly jim sílu, aby pokračovali v tom, do čeho se pustili. V příbězích o dávných hrdinech navíc vydry vystupovaly jako malí průvodci a pomocníci.

Lidé narození ve znamení Vydry se vyznačují tím, že o světě přemýšlí trochu jinak než ostatní. Mají svou vlastní hlavu a v každém případě dělají věci tak, jak uznají za vhodné. Právě z toho důvodu se pak stává, že je okolí příliš nechápe nebo jejich netradiční nápady jednoduše přehlíží jako nedůležité. Naštěstí jsou to ovšem optimisté, kterých se jen tak něco nedotkne a umí se okolí přizpůsobit.

Kromě toho jsou pak Vydry známé také jako velice inteligentní osoby se silnou intuicí, které mají nekonečnou fantazii. Zároveň jsou velmi hravé a bezprostřední, mají dobrodružnou povahu, neustále pomáhají druhým a chtějí poznávat nové věci. Ke všemu přistupují s humorem, mívají hodně přátel a jsou také pracovité. Typická je pro ně ale i jistá nestálost, nevázanost a přelétavost.

Indiánský horoskop: Vlk (19. února – 20. března)

Přestože žili původní američtí obyvatelé v souznění s okolní přírodou, vlka nevídali příliš často. Když se tak stalo, považovali to za šťastnou událost, protože jde o plachého a citlivého tvora. Objevoval se v mnoha indiánských příbězích, kde jej lidé uctívali kvůli jeho mystickým schopnostem. Symbolizoval přitom tajemnou stránku našich životů.

Osoby narozené ve znamení Vlka jsou podobně jako zmiňovaná zvířata velice citliví. To se může navenek projevit jako plachost a nesmělost, ale ve skupině, kde se cítí dobře, naopak převládá starostlivost o druhé, empatie a snaha každému pomoci. Jedná se tedy o introverty, kteří jsou dobromyslní a obětaví, ale také záhadní.

Ačkoliv jde o důvěřivé jedince, může se jim to vymstít, protože jejich důvěru lidé mnohdy zneužívají. Často pak vyhledávají samotu, utíkají do svého vlastního světa, žijí v představách a své emoce před ostatními skrývají. Když je však nejhůř, dokáží se vyburcovat a ostatním se vzepřít. Pak lidé jasně poznají, že se jedná o šelmy, které je potřeba respektovat.

Indiánský horoskop 2024

Když už víte, které indiánské znamení odpovídá právě vám nebo třeba někomu z vašich blízkých, jistě vás také zajímá, co přesně si pro vás připravil rok 2024. Pro někoho totiž bude symbolem úspěchu a nových zážitků, zatímco jiné čeká mnoho strastí a překážek. Co bude platit ve vašem případě, se dozvíte na následujících řádcích:

 • Sokol – rok 2024 přinese Sokolům do života velké změny, a to především na poli lásky. Pozor by si ovšem měli dávat v oblasti financí, kde je nutné jakékoliv větší rozhodnutí dobře promyslet, aby se později neukázalo jako špatné.
 • Bobr – pokud se řadíte k tomuto znamení, měli byste v následujícím roce zapracovat na dosažení svých životních cílů. Nejspíš se vám podaří dokončit věci, které už máte nějakou dobu rozdělané. Nezapomínejte u toho ovšem na rodinu a přátele.
 • Jelen – pro osoby narozené ve znamení Jelena bude rok 2024 spojený s kariérním posunem. Po pracovní stránce mohou dosáhnout velkých věcí, pokud se na ně budou opravdu soustředit. V lásce ale nejspíš takové štěstí mít nebudou.
 • Datel – ačkoliv se Datlové vyznačují svou pečlivostí a pracovitostí, v příštím roce by měli trochu zvolnit a soustředit se sami na sebe, na svou rodinu a také na svůj zdravotní stav.
 • Losos – v roce 2024 čeká osoby narozené ve znamení Lososa duševní přerod. Díky nečekané události mohou změnit své postoje, i když se zdály dosud pevně zakořeněné. Proto by měli mít otevřenou mysl a neměli by se bránit novým příležitostem.
 • Medvěd – ačkoliv Medvědy čeká v následujícím roce řada zkoušek, se všemi si hravě poradí, pokud nebudou dopředu věšet hlavu. Na začátku se sice může situace zdát beznadějná, ale všechno se s trochou snahy v dobré obrátí.
 • Havran – pro jedince narozené ve znamení Havrana bude rok 2024 spojený s novým poznáním a dalšími životními zkušenostmi. I negativní věci mohou posílit jejich charakter a posunout je v životě dál.
 • Had – přestože osoby narozené jako Hadi tíhnou hlavně k mystické stránce věci, během příštího roku by se měly zaměřit hlavně na praktické záležitosti. Důležité je ovšem dbát i na duchovno a udržovat v životě harmonii.
 • Sova – pro vnímavé Sovy může být rok 2024 zlomový, jelikož jim přináší šanci na novou lásku. Patříte-li k tomuto znamení, na chvíli odložte touhu po kariérním postupu stranou a otevřete se novým životním příležitostem.
 • Husa – na tyto jedince čeká během následujícího roku řada pracovních úkolů i společenských akcí. Nesmí se tím ovšem nechat převálcovat. Důležité je udržovat ve svém životě balanc a věnovat se také rodině a přátelům.
 • Vydra – osoby narozené v tomto znamení by se měly v roce 2024 pokusit najít rovnováhu mezi prací a svým nezávislým životním stylem. Kromě toho by neměly zapomínat na to, že občas je v pořádku odpočinout si a udělat něco pro sebe.
 • Vlk – následující rok přinese Vlkům řadu výzev, které otestují jejich charakter. Pokud patříte mezi ně, nenechte se tedy svést na scestí a místo toho se soustřeďte na svůj osobní a profesní růst.

Sledujte novinky webu RadimeJAK.cz na Googlu a Seznamu!

Jak funguje indiánský horoskop podle data narození?

Indiánský horoskop vytvořili původní obyvatelé Severní Ameriky, kteří žili v souladu s okolní přírodou. Jeho základem je dvanáct různých zvířat, která indiáni považovali za posvátná. Dobře znali jejich chování a vlastnosti, což potom přisuzovali lidem na základě jejich data narození. Právě tímto způsobem vznikl indiánský horoskop, jak jej známe dnes.

Co jsem za znamení v indiánském horoskopu?

Dnes rozlišujeme celkem 12 indiánských znamení, přičemž každé z nich reprezentuje jedno z posvátných zvířat původních severoamerických obyvatel. Patří sem konkrétně Sokol, Bobr, Jelen, Datel, Losos, Medvěd, Havran, Had, Sova, Husa, Vydra a Vlk. Své indiánské znamení můžete odhalit podle data narození.

Co říká indiánský horoskop na rok 2024?

Předpověď na následující rok se liší v závislosti na tom, o jaké indiánské znamení se jedná. Například Medvědy čeká v roce 2024 řada zkoušek, s nimiž se úspěšně poperou. Sovy mají šanci potkat novou lásku, zatímco Jeleni se budou soustředit spíše na kariérní posun. Pro Lososy může být příští rok časem nových příležitostí, Havrany čeká velké životní poznání a Bobři dokončí rozdělané úkoly.