RUŠENÍ NOČNÍHO KLIDU: Co a kdy je porušení nočního klidu?

Chtěli byste se o víkendu konečně trochu vyspat, ale nemůžete zabrat kvůli hlasité hudbě, kterou si soused v noci pouští na své zahradní party? Nebo snad klidný spánek vašeho miminka ruší noční hádka ozývající se z vedlejšího bytu? Prozradíme, jaká je definice rušení nočního klidu, kdy začíná noční klid a jak dlouho trvá nebo jaká může být v případě rušení nočního klidu pokuta.

Co říká o rušení nočního klidu zákon?

Jako noční klid se označuje doba určená k odpočinku, během které by měl být chráněn zdravý lidský spánek. Její konkrétní podobu na našem území momentálně upravuje § 34 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. Zde je uvedeno, že noční dobou se rozumí časový interval mezi 22. hodinou večerní a 6. hodinou ranní.

V této době by lidé v zájmu ochrany svého zdraví a klidného spánku neměli vystavovat ostatní osoby žádnému výraznějšímu hluku ani vibracím. Právě proto se v čase od 22:00 do 6:00 běžně omezují různé stavební práce i provozy, které by mohly svým fungováním noční klid narušit. Týká se to ovšem také různých večírků nebo zábavních akcí, které se neobejdou bez hlasité hudby.

Noční klid a obecní vyhláška

Dobu nočního klidu dále zmiňuje § 5 odst. 7 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích. Konkrétně se zde píše toto: „Dobou nočního klidu se rozumí doba od dvacáté druhé do šesté hodiny. Obec může obecně závaznou vyhláškou stanovit výjimečné případy, zejména slavnosti nebo obdobné společenské nebo rodinné akce, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo při nichž nemusí být doba nočního klidu dodržována.“

To v praxi znamená, že na základě daného předpisu může obec prostřednictvím obecně závazné vyhlášky rozhodnout o tom, že během některých dnů bude doba nočního klidu na daném území kratší, nebo se dokonce zcela zruší. Důvodem bývají především různé kulturní akce, obecní zábavy, plesy a slavnosti, sportovní události, svátky nebo i některé větší rodinné oslavy.

O zkrácené době nočního klidu by obec nicméně měla v obecně závazné vyhlášce informovat s dostatečným předstihem, aby lidé o této výjimce věděli a mohli se na danou situaci předem připravit. Zároveň je nutné, aby pořadatelé jednotlivých akcí, během nichž by měla být doba nočního klidu omezená, svůj záměr dopředu ohlásili (mají tedy ohlašovací povinnost vůči obci).

Pokud se objeví návrh na zkrácení nebo naprosté zrušení doby nočního klidu pro určitý termín, danou výjimku musí odhlasovat obecní zastupitelstvo. Obecně závazná vyhláška, která o ní informuje, by pak měla obsahovat všechny podstatné informace, jako je přesné datum události (případně časový rozsah) a popis, o jaký druh akce se vlastně jedná.

Možná vás ale zajímá, jak je to vlastně se soukromými akcemi a rodinnými oslavami, které plánujete třeba na některý z následujících víkendů. V tom případě mějte na paměti, že dané události nepodléhají oznamovací povinnosti vůči obci, takže o žádnou speciální výjimku žádat samozřejmě nemusíte. Mohou se pak konat i po 22. hodině, ale pouze za předpokladu, že neporušují noční klid.

Co spadá do porušování nočního klidu?

Za rušení nočního klidu se považuje jakýkoliv hluk, jenž zasahuje do stanoveného časového rozmezí pro noční klid a jakýmkoliv způsobem obtěžuje veřejnost. Patří sem tedy především různé stavební práce, ale také průmyslový provoz a výrobní nebo jiná podnikatelská činnost. Dalším příkladem je pak hlasitá hudba nebo třeba sousedské emise (včetně hlasitých výměn názorů v nočních hodinách).

Rušení nočního klidu o víkendu

Spoustu lidí zajímá také to, kdy je noční klid o víkendu a zda se nějakým způsobem mění pravidla, která jsme popsali výše. Ve skutečnosti je však doba nočního klidu nastavená stejně pro pracovní i volné dny, takže se musíte řídit stejnými pravidly a také zde je nutné dodržování nočního klidu. Výjimku pak představují pouze situace, kdy dobu nočního klidu o víkendu nějakým způsobem upravuje obecně závazná vyhláška.

Jak se bránit proti rušení nočního klidu?

Marně přemýšlíte, co dělat, když soused ruší noční klid, a jak prokázat rušení nočního klidu? Pokud nastane situace, kdy nemůžete klidně spát nebo si odpočinout třeba z důvodu hlasitých stavebních prací nebo hudby, která se ozývá z vedlejšího bytu, v první řadě se samozřejmě můžete v rámci dobrých sousedských či osobních vztahů pokusit o domluvu s narušitelem.

Jestliže domluva ani písemné upozornění na daný problém nepomohou, další možností je nahlášení rušení nočního klidu, a to konkrétně městské nebo státní policii. Příslušníci Policie České republiky mají povinnost vaši stížnost na rušení nočního klidu řešit. Měli by se tedy v co nejkratší možné době vydat na nahlášenou adresu a situaci zhodnotit. Na místě pak mohou udělit narušiteli pokutu.

Pokuta za rušení nočního klidu

Na základě informací uvedených v § 5 odst. 1 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, může být v určitých situacích rušení nočního klidu přestupek. Jak už jsme zmínili výše, běžně řeší rušení nočního klidu policie, která může v daném případě udělit člověku pokutu nebo případně předat celou věc obecnímu úřadu. Výše pokuty pak může být maximálně 10 000 korun.

Výjimkou pak samozřejmě není ani opakované rušení nočního klidu, kde nepomáhá žádná domluva ani napomenutí. Jedná se třeba o situace, kdy si soused každou noc pouští ve svém bytě hlasitou hudbu nebo o víkendech pořádá jednu party za druhou, což člověku prostě nedovolí usnout. V takovou chvíli mu pak hrozí pokuta až do výše 15 000 korun.

Rušení nočního klidu v důsledku stavby

Jestliže vás trápí rušení nočního klidu v bytě nebo v domě z důvodu probíhající stavby, můžete se obrátit na stavební úřad a dotázat se, jestli bylo pro daný objekt vydáno stavební povolení. Není-li tomu tak, následně se doporučuje podat podnět stavebnímu úřadu, který buď udělí provozovateli stavby pokutu, nebo dokonce nařídí, aby došlo k odstranění stavby.

Jestliže si nevíte rady, jak se bránit proti nadměrnému hluku, další možností je pak kontaktování krajské hygienické stanice. Její pracovníci mohou provést měření hluku, a pokud zjistí, že došlo k překročení stanovených hlukových limitů, přikročí k udělení sankcí. Krajním řešením, když vůbec nic jiného nepomůže, je pak podání soudní žaloby.

Sledujte novinky webu RadimeJAK.cz na Googlu a Seznamu!

Kdy se nesmí dělat hluk?

Hlasité aktivity je nutné omezit v době nočního klidu, která je definovaná v zákoně. Jedná se o časový interval mezi 22. hodinou večerní a 6. hodinou ranní následujícího dne. Tato doba je určená k odpočinku a klidnému spánku, takže by veřejnost neměly rušit stavební práce, vibrace, hlasitá hudba ani jiné aktivity.

Co spadá pod rušení nočního klidu?

Za rušení nočního klidu je možné považovat cokoliv, co ve stanovenou dobu lidem znemožňuje klidný spánek a nějakým způsobem je obtěžuje. Jde především o hlasitou hudbu, jakékoliv stavební práce, průmyslový provoz, podnikatelskou činnost nebo třeba společenské akce, které ruší obyvatele sousedních bytů či domů.

Kdo vydává povolení rušení nočního klidu?

Obec může prostřednictvím obecně závazné vyhlášky rozhodnout o tom, že se doba nočního klidu ruší nebo bude o něco kratší, než je obvyklé. To se většinou uplatňuje z důvodu konání předem ohlášených kulturních akcí, obecních zábav, sportovních událostí nebo různých slavností. Může se však jednat také o rodinné akce.

Kolik je pokuta za rušení nočního klidu?

Porušování nočního klidu může být posouzeno jako přestupek. Osoba, která je za tuto situaci zodpovědná, tak může dostat pokutu až ve výši 10 000 korun. Pokud by se situace opakovala a nepomohla by domluva ze strany policie, narušiteli nočního klidu pak hrozí pokuta, jejíž maximální výše se může vyšplhat až na 15 000 korun.