Jak ZJISTIT MAJITELE POZEMKU na internetu? Poradíme!

Uvažujete o koupi pozemku, ale nevíte, komu patří? Nebo snad potřebujete zjistit, kdo je majitelem nemovitosti vedle domu, který si plánujete pořídit? V dnešní době je poměrně snadné tyto informace dohledat. Poradíme, jak zjistit vlastníka nemovitosti z pohodlí domova, jak vyhledat majitele pozemku, domu či bytu online a co znamená, když narazíte na pozemky bez majitele.

Jak zjistit majitele nemovitosti online?

Máte zájem o nějaký hezký dům, byt, chatu nebo třeba pozemek, na kterém byste si rádi postavili vlastní bydlení? V tom případě byste určitě rádi kontaktovali člověka, jenž danou nemovitost vlastní, nebo si o ní alespoň zjistili něco dalšího. Dobrou zprávou je, že existuje jednoduchý způsob, jak dohledat jméno majitele nemovitosti, parcelní číslo, výměru nebo třeba číslo listu vlastnictví.

Pokud marně přemýšlíte, jak zjistit majitele bytu, domu nebo pozemku, jistě vás potěší, že nemusíte chodit na úřad ani na žádné jiné místo. Všechny potřebné informace totiž snadno zjistíte z pohodlí domova, a to během chvilky. Stačí, když budete mít k dispozici počítač nebo třeba mobilní telefon a připojení k internetu. Následně máte k dispozici několik možností, kam patří:

 • Nahlížení do katastru nemovitostí (ČÚZK),
 • aplikace iKatastr či webová stránka ikatastr.cz,
 • vyhledávání přes mapy.cz.

Vyhledávání přes Mapy.cz

První variantou, jak zjistit vlastníka pozemku, rodinného domu nebo třeba bytu, je vyhledávání prostřednictvím webu mapy.cz. Na tomto místě stačí vyhledat nemovitost, o kterou máte zájem, přiblížit si ji a poté na ni kliknout pravým tlačítkem myši. Díky tomu se vám rozbalí kontextová nabídka, kde je potřeba vybrat možnost „Co je zde?“.

Jakmile si danou možnost rozkliknete, vpravo se objeví sloupec s podrobnostmi o tom, co přesně se na daném místě nachází. Kromě náhledové fotografie dané lokality zde najdete také adresu (pokud jde o nějakou budovu) nebo přesné souřadnice (jedná-li se o pozemek). Níže pak uvidíte několik tlačítek, pomocí kterých například můžete naplánovat trasu na dané místo nebo najít výlety v okolí.

Jestliže se posunete ještě o kousek níže, narazíte na Další odkazy, které zahrnují položku Informace o parcele v katastru nemovitostí. Jedná se o odkaz, který vás přesměruje na webovou stránku Nahlížení do katastru nemovitostí, kde uvidíte základní informace o dané nemovitosti. Jde například o parcelní číslo, katastrální území, výměru, typ parcely nebo číslo listu vlastnictví.

Pokud ale přemýšlíte, kdo je vlastníkem pozemku, bytu nebo rodinného domu, budete se muset přihlásit nebo zadat do políčka ve vrchní části stránky bezpečnostní kód CAPTCHA, který opíšete z obrázku vedle. Jakmile jej vyplníte a kliknete na tlačítko Pokračovat, zobrazí se vám také vlastnická práva k vybrané nemovitosti (vlastníci a jiné oprávněné osoby).

Vyhledávání přes Nahlížení do katastru nemovitostí

Asi nejoblíbenějším způsobem, jak zjistit majitele domu, bytu či pozemku, o kterém potřebujete dohledat nějaké informace, je pak samotný katastr nemovitostí. Konkrétně přitom jde o stránku označovanou jako Nahlížení do katastru nemovitostí, což je aplikace, kde získáte informace o:

 • parcelách,
 • stavbách,
 • jednotkách (bytech či nebytových prostorech),
 • právech stavby evidovaných v KN,
 • stavu řízení pro účely zápisu vlastnických a jiných práv oprávněných subjektů k nemovitostem v ČR, nebo pro účely potvrzování geometrických plánů.

Co je katastr nemovitostí?

Katastr nemovitostí České republiky (také označovaný jednoduše jako KN) je veřejný soubor údajů o jednotlivých nemovitostech na území našeho státu. Funguje od 1. ledna 1993 a zahrnuje celou řadu důležitých informací o pozemcích, vybraných stavbách a jejich majitelích. Spravuje jej přitom Český úřad zeměměřičský a katastrální (ČÚZK).

Obsahem katastru nemovitostí je soupis, popis či geometrické a polohové určení konkrétních nemovitostí na území České republiky. Kromě toho se zde nachází také evidence vlastnických, věcných a dalších, zákonem stanovených práv ke zmiňovaným nemovitostem. Pracoviště katastrálních úřadů přitom poskytují potřebné údaje ve formě veřejných listin, zatímco k některým informacím se člověk může dostat online.

Účelem KN je pak zajištění informací, které slouží například pro ochranu práv k nemovitostem, pro daňové a poplatkové účely nebo také k ochraně životního prostředí, zemědělského a lesního půdního fondu, nerostného bohatství a kulturních památek. Kromě toho poskytuje také údaje, které jsou určené pro rozvoj území, k oceňování nemovitostí, k vědeckým, hospodářským či statistickým účelům nebo pro tvorbu dalších informačních systémů.

Nahlížení do KN

Pokud si nevíte rady, jak najít majitele v katastru nemovitostí, nejprve si budete muset otevřít službu Nahlížení do KN. Tam se dostanete z webových stránek Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního (cuzk.cz), když si v levé horní části najdete symbol lupy a kliknete na tlačítko Nahlížení do katastru nemovitostí. Také ovšem stačí do vyhledávače zadat adresu nahlizenidokn.cuzk.cz.

Na tomto webu pak najdete velké množství informací o vybrané nemovitosti. Sem patří například údaje o katastrálním území, typ parcely, výměra, číslo listu vlastnictví a podobně. Pokud jde o to, jak zjistit majitele parcely nebo určité stavby, v horní části stránky pak budete muset vyplnit bezpečnostní kód podle přiloženého obrázku. Také se ovšem můžete přihlásit pomocí Identity občana nebo do svého účtu pro dálkový přístup do KN.

TOP:   ÚPLNĚK DUBEN 2024: Kdy je a co nás čeká?

Spoustu lidí pak samozřejmě zajímá, jak vyhledat majitele nemovitosti pomocí Nahlížení do KN a co všechno je k tomu vlastně potřeba. Ačkoliv se mohou dané stránky zdát na první pohled uživatelsky ne úplně přívětivé, ve skutečnosti je práce s nimi velice jednoduchá. K odhalení vlastníka pozemku nebo stavby se přitom dá využít konkrétní adresa, parcelní číslo nebo katastrální mapa.

Vyhledávání podle adresy

Chcete-li zjistit potřebné informace o nějakém rodinném domě nebo třeba o konkrétní bytové jednotce, můžete to provést několika způsoby. Nejjednodušší je ovšem situace, kdy znáte přesnou adresu dané nemovitosti. Podle toho, o jaký objekt se jedná, pak v Nahlížení do KN zvolte, zda si přejete provést „Vyhledání stavby“, nebo půjde o „Vyhledání jednotky“.

Po rozkliknutí jedné z velkých ikon na stránkách Nahlížení do KN se dostanete na stránku, kde bude potřeba vyplnit adresu hledané nemovitosti. Nedaří-li se vám zadat přesnou adresu, pokračujte v dolní části postupným hledáním v poli Obec, kam v případě staveb zadáte jméno obce, typ stavby a její číslo. Pokud jde o byt či nebytové prostory, platí stejná pravidla, ale kromě toho bude potřeba vyplnit ještě číslo konkrétní jednotky.

Jakmile správně zadáte potřebné údaje, budete přesměrováni na stránku, která obsahuje veřejně dostupné informace o vybrané nemovitosti. Sem patří parcelní číslo, výměra, typ parcely, číslo listu vlastnictví, druh pozemku i mnoho dalšího. Také zde ale najdete údaje o stavbě, která je součástí daného pozemku, způsob ochrany nemovitosti a seznam BPEJ. Zároveň můžete nahlédnout do katastrální mapy.  

Chcete-li zjistit, kdo je majitelem stavby nebo jednotky, budete muset překonat test CAPTCHA v horní části stránky nebo se přihlásit svými přihlašovacími údaji. Poté se vám zobrazí dodatečné informace, kam patří vlastníci a jiné oprávněné osoby, typ omezení vlastnického práva, jiné zápisy nebo třeba řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj.

Vyhledávání podle parcelního čísla

Zajímá vás, kdo je majitelem pozemku? V tom případě si otevřete Nahlížení do KN a zvolte možnost „Vyhledání parcely“. Poté budete muset vyplnit název či kód obce nebo katastrálního území, kde se daný pozemek nachází. Jakmile tak učiníte, objeví se další položka s názvem Parcela. Tam pak budete muset zvolit, zda se jedná o parcelu stavební, či pozemkovou, a vyplnit parcelní číslo.

Parcelní číslo je specifický identifikační kód parcely, jenž slouží k jejímu přesnému určení. Po jeho zadání budete přesměrováni na stránku se záznamem pozemku, který hledáte. Jestliže vás ovšem zajímá pozemek, u kterého příslušné parcelní číslo neznáte, nemusíte zoufat. K vyhledání vybraného pozemku totiž můžete použít katastrální mapu.

V konkrétním záznamu si pak můžete prohlédnout obecné informace o pozemku, způsob ochrany nemovitosti a seznam BPEJ nebo se prokliknout na údaje o sousedních parcelách. Pokud vyplníte CAPTCHA test v horní části stránky, objeví se také údaje o vlastnickém právu, jeho případná omezení, jiné zápisy a řízení, v rámci kterých byl k této nemovitosti zapsán cenový údaj. Také již nemusíte přemýšlet, jak zjistit adresu majitele pozemku, protože zde bude uvedeno jeho trvalé bydliště.

Vyhledávání v katastrální mapě

Jestliže neznáte potřebné údaje o nemovitosti, která vás zajímá, nevěšte hlavu. Existuje totiž i další způsob, jak daný rodinný dům, byt nebo pozemek najít, a tím je nahlížení do katastrální mapy. Na stránkách Nahlížení do KN stačí vybrat možnost „Zobrazení mapy“ a následně vyplnit příslušnou obec nebo katastrální území, kde se daná nemovitost nachází.

Pomocí myši nebo tlačítka plus si můžete požadovanou oblast přiblížit. Jakmile to uděláte, v levé horní části mapy se vám objeví různé možnosti zobrazení, z nichž můžete vybrat to, co vám vyhovuje. V dolní části mapy se pak nachází nabídka různých nástrojů, s nimiž můžete operovat. Chcete-li zjistit více informací o konkrétní nemovitosti, klikněte na ikonku s nápisem KN a levým tlačítkem myši na mapě označte daný objekt. Díky tomu budete přesměrováni na záznam vybrané nemovitosti.

Vyhledávání podle jména

Přemýšlíte, jak zjistit vlastníka nemovitosti podle jména nebo jak vypátrat všechny byty, domy či pozemky, které určitá osoba vlastní? V tom případě pro vás máme špatnou zprávu. Momentálně totiž není možné pomocí služby Nahlížení do katastru nemovitostí tuto informaci dohledat, a to konkrétně kvůli ochraně soukromí. Můžete se nicméně obrátit přímo na územní pracoviště vybraného katastrálního území nebo vyzkoušet aplikaci Dálkový přístup do KN (Evidence práv pro osobu).

TOP:   AUTOŠKOLA a ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY - často kladené otázky

Kde vzít list vlastnictví?

Přestože není možné v Nahlížení do KN hledat nemovitosti podle jména jejich majitele, můžete požádat o výpis z katastru nemovitostí, kterému se někdy říká také list vlastnictví (zkráceně LV). Jde o dokument, jenž obsahuje souhrnné informace o nemovitosti nebo o skupině nemovitých věcí v rámci jednoho katastrálního území patřících stejnému majiteli. Kromě informací, které můžete získat online, zde najdete také:

 • rodné číslo majitele nemovitosti,
 • identifikační číslo (je-li majitelem právnická osoba),
 • výši hypotéky a banku, u které je sjednána,
 • podrobnosti o exekucích, zástavních právech a věcných břemenech,
 • nabývací tituly a další podklady k zápisu.

Výpis z katastru nemovitostí je možné získat několika způsoby. Osobně o něj můžete požádat na příslušném katastrálním úřadu, u notáře nebo na pobočkách Czech POINT. Jestliže nechcete nikam chodit, můžete to ovšem provést online, a to prostřednictvím dálkového přístupu přímo na stránkách Nahlížení do KN. Nezapomeňte ovšem, že za vydání potřebného dokumentu se v současné době platí správní poplatek.

iKatastr

Poslední a pro nezkušené uživatele možná i nejjednodušší možností, jak zjistit vlastníka bytu, rodinného domu nebo nějakého pozemku, je stránka ikatastr.cz. Na tomto webu se vám zobrazí mapa České republiky s vyhledávačem, do kterého stačí zadat adresu nemovitosti, o které chcete zjistit více informací. Daná nemovitost se pak na mapě zobrazí barevně vyznačená. Neznáte-li přesnou adresu, můžete ale na mapě také hledat ručně.

Když na nemovitost poté kliknete, otevře se vám nové okno s informacemi z Nahlížení do katastru nemovitostí, jelikož jsou dané weby propojené. Pokud vám nebudou stačit základní údaje, budete muset opět opsat kód CAPTCHA, což vám poskytne také informace o majiteli pozemku, domu či bytu. Stejně pak funguje také mobilní aplikace iKatastr, která je dostupná pro Android i pro iOS.

Neznámý majitel pozemku

Ačkoliv to možná nevíte, ne všechny nemovitosti na území České republiky momentálně mají svého majitele. V 50. letech 20. století totiž došlo ke zrušení veřejných rejstříků, nemovitosti byly nějakou dobu evidovány zjednodušeně a hranice pozemků se nezakreslovaly. Když roku 2014 vstoupil v platnost katastrální zákon, ukázalo se, že velké množství nemovitostí proto nemá jasně určené vlastnictví.

Konkrétně k 1. únoru 2023 bylo v katastru nemovitostí evidováno 342 952 položek s nedostatečně identifikovaným či neznámým vlastníkem a dohromady 121 423 nedostatečně identifikovaných osob. Reálně se přitom jedná o 150 559 unikátních nemovitostí, u nichž není správně zapsaný vlastník. To pak zahrnuje konkrétně 3555 staveb a 147 004 pozemků.

Seznamy nedostatečně identifikovaných vlastníků jsou dnes dostupné na webových stránkách Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových a jsou rozdělené podle územních pracovišť (stačí si vyhledat na internetu ÚZSVM pozemky bez majitele). Občané by si nicméně měli dané seznamy co nejdříve důkladně projít. Jestliže se totiž vlastníci daných nemovitostí nepřihlásí nejpozději do 31. prosince 2023, daný majetek propadne státu.  

Sledujte novinky webu RadimeJAK.cz na Googlu a Seznamu!

Jak zjistit vlastníka nemovitosti online?

Pokud přemýšlíte o koupi nějakého rodinného domu, bytové jednotky nebo třeba stavební parcely, jistě vás zajímá, jak vyhledat majitele nemovitosti pomocí internetu. Existují tři různé možnosti, jak to provést. První je vyhledávání přes mapy.cz, druhá pak aplikace iKatastr nebo webová stránka ikatastr.cz a třetí (a pravděpodobně nejznámější) je Nahlížení do katastru nemovitostí.

Jak vyhledat majitele nemovitosti přes mapy.cz?

Na této webové stránce stačí nejprve vyhledat nemovitost, o kterou se zajímáte (pomocí adresy nebo ručním hledáním), přiblížit si ji, kliknout na ni pravým tlačítkem myši a vybrat možnost „Co je zde?“. Následně se objeví sloupec s podrobnostmi, kde uvidíte, co se na daném místě nachází. V sekci Další odkazy si pak můžete rozkliknout Informace o parcele v katastru nemovitostí.

Jak najít majitele v katastru nemovitostí?

Nejprve si otevřete stránku Nahlížení do katastru nemovitostí (nahlizenidokn.cuzk.cz) a poté zvolte, jakým způsobem chcete dále postupovat. Můžete vybrat Vyhledání stavby, Vyhledání jednotky, Vyhledání parcely nebo Zobrazení mapy. Jakmile najdete požadovanou nemovitost, objeví se základní informace. Abyste zjistili majitele, budete muset vyplnit bezpečnostní kód CAPTCHA, přihlásit se pomocí Identity občana nebo se přihlásit do svého účtu pro dálkový přístup do KN.

Kde jsou evidovány pozemky bez majitele?

Na území České republiky dnes existuje více než 340 000 nemovitostí s nedostatečně identifikovaným či neznámým vlastníkem. Ty jsou evidovány na webových stránkách Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (uzsvm.cz). Jestliže se k nim ale nikdo nepřihlásí do konce roku 2023, tento majetek připadne státu.