DOPORUČENÝ DOPIS: Cena a jak ho poslat?

Potřebujete odeslat úřední dokument nebo důležitou písemnost a chcete mít jistotu, že dorazí k rukám adresáta co nejrychleji a bezpečně? Pokud není možné listinu odeslat elektronicky, nebo online podání nedůvěřujete, pak je nejvhodnějším řešením poslat ji jako doporučené psaní prostřednictvím České pošty. V tomto článku najdete podrobný návod, jak odeslat doporučený dopis a kolik vás to bude stát.

Co je doporučený dopis

Doporučené psaní neboli doporučený dopis je jednou z  doručovacích služeb, kterou poskytuje Česká pošta. Od obyčejného psaní se liší zejména tím, že jeho cestu do rukou adresáta můžete sledovat. Díky tomu budete mít jistotu, že se dopis skutečně dostal na místo určení a neztratil se neznámo kde. Obyčejná psaní se sledovat nedají, tudíž ve chvílí, kdy nejsou doručena, je pravděpodobně už nikdo nedohledá.

Prostřednictvím doporučeného psaní může odesílatel posílat nejen různé písemnosti či úřední dokumenty, ale také například drobné předměty. Jelikož Česká pošta ručí za doručení tohoto typu zásilek, pokud během doručování dojde k jejich poškození nebo ztrátě, má pošta povinnost uhradit odesílateli paušální částku. Ta činí v případě ekonomického psaní 1040 Kč a u prioritní zásilky 1180 Kč.

V případě, že příjemce nebyl při doručování zastižen na adrese, bude zásilka uložena na nejbližším pracovišti České pošty. Pakliže posíláte nějaké cenné psaní nebo úřední dokument a chcete mít opravdu jistotu, že dopis bezpečně doputoval k adresátovi, můžete si jako doplňkovou službu připlatit potvrzení o doručení zásilky neboli dodejku. Cena této služby je 20 korun za jednu zásilku.

Jak odeslat doporučený dopis

Podání doporučeného psaní lze učinit na k tomu určených přepážkách na pracovištích České pošty. Ještě než se však dopis vydáte podat, je dobré znát pravidla pro odesílání doporučených zásilek, abyste nemuseli zbytečně nadepisovat novou obálku v případě, že uděláte nějakou chybu. Česká pošta doporučený dopis přijme za předpokladu, že splňuje požadavky týkající se rozměrů a hmotnosti. Parametry doporučeného dopisu jsou pak stanoveny následovně:

  • minimální hmotnost je 2,5 g,
  • maximální hmotnost je 2 kg, pro doporučené psaní standard je to však pouhých 50 g,
  • minimální rozměry činí 14 × 9 cm,
  • maximální rozměry činí 50 × 35 × 5 cm, v případě doporučeného psaní standard je to 23,1 × 16,4 × 0,5 cm.

Pokud vaše zásilka přesáhne výše uvedené parametry, je potřeba ji poslat jako doporučený balíček. Kromě splnění příslušných limitů týkajících se rozměru a hmotnosti dopisu je pak nezbytné také správně nadepsat obálku. Pokud si nevíte rady, jak nadepsat doporučený dopis, pak vězte, že princip je velice jednoduchý. Stačí si zapamatovat, že na přední stranu obálky vpravo se píše jméno, příjmení a adresa příjemce a do levého rohu přední strany obálky se uvádí jméno, příjmení a adresa odesílatele.

Důležité je všechny údaje napsat velkým čitelným písmem, aby jej doručovatel mohl správně identifikovat. Adresu odesílatele je přitom nezbytné uvádět z toho důvodu, že v případě nepřevzetí dopisu adresátem bude psaní vráceno odesílateli právě na uvedenou adresu. Pokud navíc nedisponujete zákaznickou kartou České pošty, bude také potřeba pro odeslání doporučeného dopisu vyplnit podací lístek.

Jak vyplnit podací lístek

Podací lístek slouží k tomu, abyste mohli odeslané psaní sledovat a měli důkaz o jeho přijetí Českou poštou v případě, že se na cestě ztratí. Doporučený dopis bude díky němu chráněn před nedbalostí doručovatele, jelikož, jak bylo uvedeno výše, pokud by se na cestě záhadně ztratil, Česká pošta vám tuto ztrátu bude muset kompenzovat.

Tiskopis podacího lístku naleznete na každé pobočce České pošty. Můžete si jej buď odnést domů, nebo vyplnit rovnou na poště před podáním zásilky. V současné době je možné vybírat ze dvou variant podacích lístku. Na jednom je uvedeno políčko pro vyplnění telefonního čísla a na druhém tento údaj chybí. Je přitom čistě na vás, který z nich si zvolíte.

Na podacím lístku je pak potřeba vyplnit tučně ohraničená políčka. Nic jiného vyplňovat nebudete, o to se pak již postará pracovník České pošty. Vás se tedy budou konkrétně týkat kolonky, které zahrnují údaje o odesílateli a adresátovi. Za odesílatele se přitom považuje osoba, která psaní odesílá, a to bez ohledu na to, kdo jej na poštu jde podat. Adresát je pak příjemce zásilky. Pro správné vyplnění podacího lístku bude tedy potřeba znát následující údaje:

  • jméno a příjmení odesílatele,
  • adresu odesílatele,
  • jméno a příjmení příjemce (adresáta),
  • adresu příjemce (adresáta),
  • hodnotu dobírky, pokud má adresát za přijetí zásilky zaplatit,
  • udanou cenu neboli hodnotu zásilky (standardně je doporučené psaní pojištěno na 580 Kč).

Doba dodání doporučeného dopisu

Pokud vás zajímá, jaká je stanovena pro doporučený dopis doba dodání, pak Česká pošta nabízí svým zákazníkům takzvaný dvourychlostní režim doručování. Jedná se o službu, kdy si odesílatel může vybrat, zda chce, aby bylo psaní odesláno přednostně a rychleji, nebo na jeho doručení tolik nespěchá a nechce si za prioritní odeslání připlácet.

Prioritní doručení je tedy zpoplatněná služba, která zajistí, že zásilka dorazí k adresátovi co nejrychleji. Obvykle jej Česká pošta doručuje hned následující pracovní den od jeho podání, avšak záleží také na tom, v jakém čase jste dopis podali. V případě ekonomické varianty doručení počítejte s tím, že dopis bude doručen asi do dvou pracovních dnů od jeho odeslání.

Doporučený dopis: Cena 2023

Cena doporučeného dopisu se odvíjí od zvoleného režimu doručení. V případě prioritního doručení bude služba o něco dražší než u ekonomických zásilek, avšak řádově se jedná o rozdíl pouze několika korun. Zásadním parametrem, od kterého se odvíjí poštovné pro doporučený dopis, je pak hmotnost zásilky. Ceník základních sazeb poštovného podle typu doručení a hmotnosti psaní znázorňují následující dvě tabulky.

Základní cena doporučeného ekonomického psaní

Hmotnost dopisuCena
do 50 g72 Kč
od 50 g do 100 g80 Kč
od 100 g do 500 g82 Kč
od 500 g do 1 kg88 Kč
od 1 kg do 2kg94 Kč

Základní cena doporučeného prioritního psaní

Hmotnost dopisuCena
do 50 g79 Kč
od 50 g do 100 g87 Kč
od 100 g do 500 g89 Kč
od 500 g do 1 kg95 Kč
od 1 kg do 2kg101 Kč

Sledování doporučeného dopisu

Odeslaný doporučený dopis můžete sledovat na webových stránkách České pošty prostřednictvím služby Track and Trace. Stejně tak je pro tuto službu k dispozici i mobilní aplikace. K tomu, abyste mohli kontrolovat, v jaké fázi doručení se vaše psaní zrovna nachází, je zapotřebí znát pouze číslo zásilky, které najdete na podacím lístku.

Po zadání uvedeného trasovacího čísla do příslušné kolonky v aplikaci nebo na webu se vám zobrazí informace o tom, kde se doporučené psaní zrovna nachází. V den podání dopisu bude v aplikaci uvedeno, že byla zásilka přijata a jakmile se dopis vydá na cestu do místa určení, budou se zde postupně objevovat údaje o místech, kam byl dopis dopraven. Ve chvíli, kdy jej převezme adresát, uvidíte v aplikaci, že byla zásilka předána.

Co se děje v případě nedoručení dopisu

Pokud doručovatel nezastihne příjemce na uvedené adrese, je dopis uložen na nejbližším pracovišti České pošty. Adresát by měl být o této skutečnosti spraven prostřednictvím lístku, který mu doručovatel zanechá ve schránce. V případě nevyzvednutí doporučeného dopisu na pobočce České pošty do data uvedeného na informačním lístku, který příjemce obdržel ve schránce, se pak psaní vrací zpět odesílateli.

Jak se posílá doporučený dopis do zahraničí

V případě doručení doporučeného dopisu do zahraničí platí trochu jiná pravidla než je tomu u posílání zásilek po ČR. Kromě podacího lístku je totiž u některých zemí potřeba vyplnit ještě také celní prohlášení. To však neplatí u doporučeného psaní do zemí mimo EU, které má hmotnost do 50 g. Konkrétní podmínky odesílání doporučených zásilek do zahraničí pak najdete na webových stránkách České pošty.

Mějte však na paměti, že adresa odesílatele dopisu uvedená na obálce musí vždy navíc obsahovat název Česká republika v některém z mezinárodně uznávaných jazyků (např. Czech republic). Pokud vás navíc zajímá, jaká je stanovena pro doporučený dopis do zahraničí cena, pak je třeba se řídit platným ceníkem České pošty. Sazby poštovného se přitom liší v závislosti na  hmotnosti zásilky a na tom, zda dopis putuje do členské země EU, do evropské země mimo EU nebo do mimoevropské země.

Sledujte novinky webu RadimeJAK.cz na Googlu a Seznamu!

Jak poslat dopis doporučeně?

Při posílání doporučeného dopisu je nezbytné správně nadepsat obálku (to znamená uvést adresu příjemce i odesílatele) a vyplnit také podací lístek, pokud nedisponujete zákaznickou kartou České pošty. Dopis s podacím lístkem pak předáte na k tomu určené přepážce na pobočce České pošty, zaplatíte stanovený poplatek a od pracovníka ČP převezmete zpět podací lístek, který bude sloužit jako potvrzení o odeslání dopisu.

Jak se píše adresa na doporučený dopis?

Na obálku doporučeného dopisu je vždy potřeba uvést jak adresu příjemce, tak adresu odesílatele. Jméno, příjmení, ulici a číslo popisné, PSČ a město/obec adresáta se uvádí na přední stranu obálky vpravo. Jméno, příjmení a adresa odesílatele se pak píše na přední stranu obálky do levého rohu. Pokud posíláte dopis do zahraničí, je navíc nezbytné uvést pod adresu odesílatele také název Czech republic.

Co stojí doporučený dopis?

Cena doporučeného dopisu závisí na hmotnosti psaní a také na zvoleném režimu doručení. Ekonomická varianta doručení je o pár korun levnější než prioritní režim. Co se týká hmotnosti, Česká pošta má nastaven ceník s kategoriemi do 50 g, do 100 g, do 500 g, do 1 kg a do 2 kg hmotnosti. Ekonomické doporučené psaní standard, tedy dopis do 50 g, vyjde odesílatele na 72 Kč. Prioritní doporučený dopis do 50 g pak stojí 79 Kč.

Kdy je zásilka považována za doručenou?

Doručení doporučeného dopisu trvá obvykle jeden až dva pracovní dny podle toho, zda jste jej odesílali v prioritním nebo ekonomickém režimu. Za doručené se pak psaní považuje ve chvíli, kdy jej převezme adresát do vlastních rukou. Pokud příjemce není zastižen v místě doručení, je dopis uložen na nejbližším pracovišti České pošty. Doručen je pak ve chvíli, kdy si jej adresát vyzvedne.