JAK ZRUŠIT SIPO PLATBU? Jednoduchý NÁVOD!

Jelikož Česká pošta opakovaně zdražila službu SIPO, která byla dříve na našem území hojně rozšířená, některým lidem se již zkrátka nevyplatí. Mnozí proto přemýšlejí o tom, jak rychle zrušit SIPO, aby se tak vyhnuli zbytečným poplatkům. Poradíme, jak zrušit SIPO přes internet nebo na pobočce České pošty, co dalšího k tomu budete potřebovat a jak zrušit SIPO po zemřelém.

Co je SIPO?

Pod zkratkou SIPO se ukrývá služba označovaná jako Soustředěné inkaso plateb obyvatelstva, kterou poskytuje Česká pošta. Jde o způsob placení, jenž umožňuje sdružit několik pravidelných plateb do jedné (typicky jde o nájemné, peníze za elektřinu, plyn či vodu, koncesionářské poplatky, pojistné a platbu za telefon). Peníze se pak najednou strhnou z vašeho účtu.

Plátci je v tomto případě přiděleno spojovací číslo, které musí oznámit poskytovatelům jednotlivých služeb. Ti pak každý měsíc zašlou České poště hromadný požadavek na inkasa občanů, kteří mají sjednané placení skrze službu SIPO. Česká pošta následně strhne inkaso všech plátců, peníze převede konkrétním poskytovatelům služeb a plátcům zašle jeden přehledný platební doklad.

Česká pošta zavedla službu SIPO v roce 1964. Důvodem byla snaha zmenšit objem administrativy, která souvisela s obrovským množstvím poštovních poukázek. Původně přitom nebylo SIPO spojené s žádnými poplatky a stát podporoval jeho rozšíření. Tento systém byl navíc pro občany pohodlný, jelikož jim usnadňoval převody plateb, které nemuseli řešit zvlášť.

V současné době využívají službu SIPO zhruba tři miliony českých občanů (především starší generace). I dnes se dá založit a nastavit zcela zdarma, ale její využívání je pak spojeno s řadou poplatků. Ty vypadají následovně:

  • doklad o provedení platby inkasem z bankovního účtu zaslaný na e-mail: 5 Kč,
  • doklad o provedení platby inkasem z bankovního účtu zaslaný poštou: 18 Kč,
  • jednorázová SIPO platba: 18 Kč,
  • platba na pobočce České pošty: 28 Kč,
  • platba na pobočce České pošty se zákaznickou kartou: 22 Kč,
  • platba u doručovatele České pošty: 32 Kč.

Kde odhlásit SIPO?

Ještě než se rozhodnete SIPO definitivně zrušit, ve většině případů budete muset převést platby jinam, abyste se vyhnuli dluhům za neuhrazené služby. Samotná služba SIPO se pak dá zrušit několika různými způsoby, a to buď osobně na pobočce České pošty, nebo elektronicky (přes datovou schránku či emailem). Někdy navíc může být SIPO zrušeno automaticky.

Převedení plateb

Pokud přemýšlíte, jak zrušit platbu SIPO, nejprve budete muset převést veškeré platby z tohoto systému jinam. To v praxi obvykle znamená, že je nutné kontaktovat všechny poskytovatele služeb, které jste až dosud hradili prostřednictvím SIPO plateb. Někde přitom můžete změnit způsob úhrady online, ale jinde bude potřeba navštívit pobočku, zavolat na zákaznickou linku nebo napsat email.

Nezapomeňte si také ověřit, jakou formu úhrady za poskytované služby je možné u konkrétní firmy zvolit. Nejjednodušším způsobem, jak zastavit SIPO a změnit úhradu služeb, je obvykle trvalý příkaz, který si můžete nastavit v internetovém bankovnictví. Pokud se na to však necítíte, můžete navštívit kteroukoliv pobočku vaší banky, kde vám s tímto úkonem rádi pomohou a trvalý příkaz nastaví za vás. Druhou možností je pak nastavení přímého inkasa.

TOP:   ÚPLNĚK KVĚTEN 2024: Kdy je a co nás čeká?

Teprve ve chvíli, kdy SIPO již neobsahuje žádné položky, může dojít ke zrušení této služby. Dávejte si tedy dobrý pozor na to, zda na SIPO nemáte navázanou ještě nějakou další platbu. Pokud byste například měli tímto způsobem hradit elektřinu nebo plyn, SIPO jen tak nezrušíte. Jedinou výjimkou je situace, kdy jsou na SIPO navázané pouze poplatky za veřejnoprávní média (Česká televize a Český rozhlas) – v takovém případě jde SIPO zrušit na pobočce České pošty.

Automatické zrušení SIPO

Pokud již nebude na SIPO navázaná žádná platba, mělo by zaniknout automaticky, takže se již nebudete muset o nic starat. Raději si ovšem pohlídejte, že bylo SIPO skutečně zrušeno, k čemuž typicky dochází od následujícího měsíce.

Jak zrušit SIPO na poště?

Chcete-li SIPO aktivně zrušit, máte k dispozici několik různých způsobů, jak to provést. Česká pošta bohužel momentálně nenabízí žádný formulář zrušení SIPO platby nebo aplikaci, kde by se tato služba dala elektronickou cestou odhlásit. Asi nejjednodušší tedy pro mnohé bude návštěva nejbližší vhodné pobočky a osobní vypovězení služby SIPO.

Ještě než se na poštu vydáte, ověřte si, zda se skutečně jedná o plnohodnotnou pobočku. Pokud by šlo pouze o Balíkovnu, nepomohli by vám, protože na těchto místech je možné pouze vyzvedávat uložené zásilky. S sebou si pak vezměte občanský průkaz a budete potřebovat také své unikátní spojovací číslo. Kromě toho se doporučuje donést také poslední doklad o platbách SIPO.

Pokud na pobočku dorazíte připravení, samotné zrušení služby SIPO většinou představuje otázku několika málo minut. Návštěva na poště se nicméně může protáhnout v případě, kdy budete požadovat zrušení SIPO plateb za rozhlas a televizi, protože bude nutné vyplnit dva další formuláře. Těmto institucím je nutné sdělit, že budete hradit koncesionářské poplatky jinak.

Jak zrušit SIPO online?

Jestliže si nevíte rady, jak zrušit celé SIPO, ale nechce se vám na poštu, můžete to provést také elektronicky. V takovém případě budete muset sepsat žádost o zrušení SIPO plateb vlastními slovy. Nemusí to ovšem být žádný román, stačí uvést, že si přejete službu zrušit, přidat své kontaktní údaje a uvést zde také své unikátní spojovací číslo.

Žádost o zrušení plateb SIPO je pak možné doručit na emailovou adresu ve tvaru sipo-reklamace.vakvi@cpost.cz. Pokud si ovšem vyberete tento způsob, PDF s vaším textem musí obsahovat také elektronický podpis (neobejde se tedy bez kvalifikovaného certifikátu). Jestliže jej nemáte, využijte raději datovou schránku.

Chcete-li zrušit SIPO elektronicky, žádost můžete odeslat také prostřednictvím datové schránky, což nevyžaduje váš elektronický podpis. V ideálním případě vyexportujte požadavek do PDF a odešlete přímo do datové schránky kr7cdry. Pokud ovšem nedisponujete datovou schránkou ani elektronickým podpisem, budete muset navštívit pobočku České pošty.

Zrušení inkasa pro SIPO v bance

Pokud jste podnikli všechny výše popsané kroky, SIPO by mělo být zrušeno od následujícího měsíce. Až k tomu dojde a vy začnete za veškeré služby platit jiným způsobem, můžete dát své bance souhlas k tomu, aby zrušila povolení pro strhávání plateb SIPO. Právě zrušení inkasní platby v bance je posledním krokem na cestě k úspěšnému zrušení služby SIPO.

TOP:   ÚPLNĚK KVĚTEN 2024: Kdy je a co nás čeká?

Alternativní způsoby placení

Jestliže vám už SIPO nevyhovuje, možná přemýšlíte o tom, jaké jsou jiné možnosti placení za nájem, energie, telefon nebo třeba za služby veřejnoprávních médií. Využít můžete například trvalý příkaz, který zajistí úhradu jednotlivých položek. Druhou variantou je potom platba za služby jednorázovým převodem. Kromě toho si můžete u poskytovatelů jednotlivých služeb ověřit, zda nabízí i jiné možnosti placení, a následně se řídit jejich pokyny.

Jak zrušit SIPO po úmrtí člena rodiny?

O tom, jak zrušit platby SIPO, lidé přemýšlí z různých důvodů. Jedním z nich jsou například zvyšující se poplatky za jednotlivé úkony spojené s používáním tohoto platebního nástroje. Kromě toho však mnozí řeší také zrušení služby SIPO po zemřelém, který tímto způsobem hradil různé druhy služeb (například nájem, energie nebo telefon a koncesionářské poplatky).

Než půjdete zrušit samotné SIPO, nejprve musíte zrušit nebo převést jinam všechny platby, které jsou na něm zahrnuty. Bude tedy potřeba nějakým způsobem kontaktovat například dodavatele energií nebo jiné poskytovatele služeb. Pro zrušení či převod jednotlivých smluv pak budete potřebovat úmrtní list zemřelého člena rodiny.

Jakmile budou veškeré platby odebrány, můžete zrušit i samotné SIPO. Stačí na pobočku České pošty donést úmrtní list zesnulého a znát jeho spojovací číslo. Také zde můžete zrušit rozhlasové a televizní poplatky pomocí adekvátního formuláře. Trvalý příkaz platby z účtu tím zrušit nejde, protože ten zaniká až po ukončení pozůstalostního řízení, kdy člověk bance předloží dokument od notáře.

Sledujte novinky webu RadimeJAK.cz na Googlu a Seznamu!

Existuje formulář zrušení SIPO plateb?

Žádný jednoduchý formulář, pomocí kterého by bylo možné tuto službu okamžitě zrušit, dnes bohužel neexistuje a nejde to provést ani pomocí žádné elektronické aplikace. Nejprve tedy budete muset převést své platby za jednotlivé služby jinam a poté navštívit pobočku České pošty, nebo odeslat žádost o zrušení SIPO plateb elektronicky (datovou schránkou či emailem).

Jak zrušit SIPO přes internet?

Pokud se vám podařilo převést veškeré platby jinam, můžete SIPO zrušit elektronicky. Stačí sepsat žádost o zrušení této služby, kam uvedete také své kontaktní údaje a spojovací číslo. Tu poté bude potřeba odeslat buď emailem (ve formě PDF s elektronickým podpisem), nebo prostřednictvím datové schránky (v tomto případě není elektronický podpis nutný).

Jak zrušit SIPO u České pošty?

Jakmile převedete platby navázané na SIPO jinam, můžete vyrazit na pobočku České pošty a osobě SIPO vypovědět. Budete k tomu potřebovat občanský průkaz a své unikátní spojovací číslo. Také zde ovšem můžete zrušit SIPO platby za rozhlas a televizi, což vyžaduje vyplnění dvou dalších formulářů, takže se návštěva pošty může trochu protáhnout.

Jak dlouho trvá zrušení SIPO?

Ještě než budete moci zrušit samotné SIPO, musíte převést své platby jinam, což samozřejmě zabere nějaký čas. Jakmile bude hotovo, můžete podat žádost o celkové zrušení tohoto platebního nástroje. Výpovědní doba je v tomto případě jeden měsíc a začíná běžet další kalendářní měsíc po tom, kdy splníte podmínky.