Nové PLATOVÉ TABULKY 2024 státních zaměstnanců

Ekonomická situace České republiky není v současné době příliš pozitivní, což má vliv na vývoj platů státních zaměstnanců. K valorizaci těchto platů bohužel v roce 2024 nedojde. Naopak se plánují změny, které by měly vést ke zmražení platů většiny pracovníků veřejného sektoru. V příštím roce si však finančně přilepší alespoň učitelé.

Co jsou to platové tabulky

V soukromém sektoru stanovuje výši mezd svým zaměstnancům zaměstnavatel s ohledem na zákonem stanovené podmínky a limity, jako je například hranice minimální mzdy. Ve veřejné sféře však odměňování pracovníků funguje trochu jinak. Platy státních zaměstnanců se totiž odvíjejí od platových tabulek, kde jsou uvedeny částky odměn přiřazené konkrétní třídě a stupni.

Existuje přitom několik platových tabulek, jež jsou odlišné pro konkrétní skupiny zaměstnanců podle jejich oboru. Jelikož určité pracovní povinnosti obnáší vyšší míru zodpovědnosti i vyšší náročnost samotné práce, není možné, aby byli všichni zaměstnanci veřejného sektoru hodnoceni podle jediné tabulky. Z toho důvodu mají odlišné platové tarify například lékaři, policie, sociální pracovníci, úředníci a tak dále.

Co znamená platová třída?

Součástí každé tabulky platů jsou takzvané platové třídy. Ty vyjadřují výše uvedenou náročnost práce, přičemž rozhodujícím parametrem pro zařazení do konkrétní platové třídy je právě druh vykonávané činnosti. Do platové třídy je přitom zaměstnanec zařazen na základě nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě.

Obecně platí, že čím vyšší je platová třída, tím náročnější bude i vykonávaná náplň práce. V nejvyšších třídách se tak obvykle nacházejí generální ředitelé a další vysoce postavení zaměstnanci. S tím, do jaké platové třídy bude pracovník zařazen, pak souvisí také úroveň dosaženého vzdělání. Rozdělení platových tříd pak vypadá následovně:

 • 1.–2. platová třída – základní vzdělání,
 • 3. platová třída – střední vzdělání,
 • 4. platová třída – střední vzdělání s výučním listem nebo střední vzdělání,
 • 5. platová třída – střední vzdělání s výučním listem,
 • 6. platová třída – střední vzdělání s maturitou nebo výučním listem,
 • 7. platová třída – střední vzdělání s maturitou,
 • 8. platová třída – střední vzdělání s maturitou,
 • 9. platová třída – vyšší odborné vzdělání nebo střední s maturitou,
 • 10. platová třída – vyšší odborné vzdělání nebo vysokoškolské (bakalářské),
 • 11. platová třída – vysokoškolské (bakalářské, magisterské) vzdělání,
 • 12. – 16. platová třída – vysokoškolské (magisterské) vzdělání.
TOP:   AFIRMACE HOJNOSTI aneb jak si zajistit život v blahobytu

Jak se počítá platový stupeň?

Každá platová tabulka státních zaměstnanců pak vedle tříd zohledňuje ještě také platový stupeň. Ten zahrnuje délku dosažené praxe, dobu výkonu vojenské služby, dobu péče o dítě a dobu výkonu civilní služby započtené zaměstnavatelem. Zásadním parametrem je přitom délka praxe v oboru, do nějž je pracovník přijímán. Jednotlivé platové stupně podle toho vypadají následovně:

 • do 1 roku (stupeň 1),
 • do 2 let (stupeň 2),
 • do 4 let (stupeň 3),
 • do 6 let (stupeň 4),
 • do 9 let (stupeň 5),
 • do 12 let (stupeň 6),
 • do 15 let (stupeň 7),
 • do 19 let (stupeň 8),
 • do 23 let (stupeň 9),
 • do 27 let (stupeň 10),
 • do 32 let (stupeň 11),
 • nad 32 let (stupeň 12).

Tato praxe se pak do výpočtu platu započítává buď v jejím plném rozsahu (pakliže se jednalo o stejný nebo podobný obor), nebo pouze částečně či dokonce vůbec v případě, že zaměstnanec má praxi v úplně jiné profesi. Doba výkonu základní vojenské či civilní služby se přitom započítává v celé její délce, ale nejvýše však v rozsahu stanoveném zvláštním právním předpisem pro výkon základní vojenské služby.

Platové tabulky 2024 versus platové tabulky 2023

Nejvíce v současné době lidi zajímá, jak to bude s platy učitelů? Co se týká změn ohledně učitelských platů, tak zde proběhne zákonné navýšení na 130 % průměrné mzdy, nicméně tato změna se neodrazí v platových tabulkách. Peníze navíc by pedagogové měli dostat v rámci odměn a v průměru by tak jejich plat měl vzrůst asi o 2500 korun.

Vzhledem k tomu, že ekonomika státu kolabuje, rozhodla se vláda učinit určité ekonomické kroky, mezi které mimo jiné patří také zmražení platů většiny zaměstnanců ve veřejném sektoru. Ve hře však byla ještě v první polovině roku varianta snížení těchto platů o 5 %. Tu však nakonec vláda zavrhla. Následující platové tabulky tak znázorňují hodnoty, kterých by měly dosahovat platy ve veřejném sektoru v roce 2024.

TOP:   SVÁTEK MDŽ: Kdy a proč se slaví Mezinárodní den žen?

Základní platová tabulka 2024

StupeňPraxeTřída
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.
1.do 1 let12 140 Kč13 040 Kč13 990 Kč15 020 Kč16 130 Kč17 350 Kč18 680 Kč20 13 Kč 021 710 Kč23 390 Kč25 280 Kč27 250 Kč29 410 Kč31 770 Kč34 340 Kč37 130 Kč
2.do 2let12 510 Kč13 460 Kč14 450 Kč15 540 Kč16 720 Kč17 970 Kč19 320 Kč20 850 Kč22 440 Kč24 220 Kč26 160 Kč28 200 Kč30 460 Kč32 890 Kč35 570 Kč38 460 Kč
3.do 4 let12 920 Kč13 920 Kč14 930 Kč16 050 Kč17 270 Kč18 580 Kč20 000 Kč21 580 Kč23 250 Kč25 080 Kč27 130 Kč29 220 Kč31 550 Kč34 090 Kč36 850 Kč39 840 Kč
4.do 6 let13 340 Kč14 360 Kč15 450 Kč16 590 Kč17 880 Kč19 230 Kč20 700 Kč22 330 Kč24 060 Kč25 980 Kč28 070 Kč30 230 Kč32 660 Kč35 300 Kč38 190 Kč41 280 Kč
5.do 9 let13 810 Kč14 850 Kč15 970 Kč17 160 Kč18 480 Kč19 890 Kč21 420 Kč23 120 Kč24 910 Kč26 890 Kč29 060 Kč31 330 Kč33 840 Kč36 570 Kč39 560 Kč42 760 Kč
6.do 12 let14 280 Kč15 350 Kč16 490 Kč17 740 Kč19 120 Kč20 560 Kč22 170 Kč23 950 Kč25 780 Kč27 820 Kč30 100 Kč32 450 Kč35 050 Kč37 870 Kč40 980 Kč44 300 Kč
7.do 15 let14 740 Kč15 890 Kč17 070 Kč18 360 Kč19 770 Kč21 290 Kč22 930 Kč24 780 Kč26 720 Kč28 820 Kč31 180 Kč33 620 Kč36 300 Kč39 250 Kč42 460 Kč45 910 Kč
8.do 19 let15 240 Kč16 420 Kč17 660 Kč18 980 Kč20 460 Kč22 030 Kč23 720 Kč25 650 Kč27 660 Kč29 840 Kč32 280 Kč34 840 Kč37 610 Kč40 660 Kč44 030 Kč47 580 Kč
9.do 23 let15 750 Kč16 970 Kč18 260 Kč19 640 Kč21 180 Kč22 800 Kč24 570 Kč26 550 Kč28 630 Kč30 910 Kč33 420 Kč36 070 Kč38 970 Kč42 160 Kč45 620 Kč49 310 Kč
10.do 27 let16 320 Kč17 570 Kč18 890 Kč20 320 Kč21 930 Kč23 600 Kč25 400 Kč27 500 Kč29 660 Kč32 000 Kč34 620 Kč37 380 Kč40 390 Kč43 670 Kč47 290 Kč51 080 Kč
11.do 32 let16 850 Kč18 140 Kč19 550 Kč21 030 Kč22 710 Kč24 440 Kč26 340 Kč28 510 Kč30 720 Kč33 170 Kč35 880 Kč38 720 Kč41 840 Kč45 270 Kč49 000 Kč52 980 Kč
12.nad 32 let17 440 Kč18 780 Kč20 230 Kč21 750 Kč23 510 Kč25 290 Kč27 260 Kč29 520 Kč31 820 Kč34 370 Kč37 170 Kč40 120 Kč43 370 Kč46 910 Kč50 770 Kč54 920 Kč

Platové tabulky pedagogických pracovníků 2024

StupeňPraxeTřída
4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16. 
1.do 2 let15 540 Kč16 860 Kč18 230 Kč19 750 Kč25 040 Kč31 290 Kč31 550 Kč32 120 Kč32 820 Kč33 600 Kč34 860 Kč37 480 Kč40 380 Kč 
2.do 6 let16 110 Kč17 460 Kč18 990 Kč20 560 Kč25 760 Kč31 560 Kč31 850 Kč32 690 Kč33 500 Kč34 620 Kč36 490 Kč40 100 Kč43 350 Kč 
3.do 12 let17 120 Kč18 620 Kč20 200 Kč22 000 Kč26 430 Kč31 930 Kč32 330 Kč33 100 Kč34 850 Kč36 070 Kč38 450 Kč42 270 Kč46 400 Kč 
4.do 19 let18 300 Kč19 870 Kč21 600 Kč23 380 Kč27 650 Kč32 590 Kč33 330 Kč34 340 Kč36 300 Kč38 720 Kč41 640 Kč45 670 Kč49 960 Kč 
5.do 27 let19 470 Kč21 170 Kč23 000 Kč25 020 Kč28 870 Kč33 600 Kč34 380 Kč35 780 Kč38 560 Kč41 700 Kč45 750 Kč49 520 Kč53 640 Kč 
6.do 32 let21 130 Kč22 980 Kč24 890 Kč27 050 Kč30 920 Kč35 330 Kč36 290 Kč37 770 Kč41 780 Kč45 140 Kč49 450 Kč52 120 Kč55 600 Kč 
7.nad 32 let21 720 Kč23 580 Kč25 590 Kč27 810 Kč31 800 Kč36 130 Kč37 060 Kč38 790 Kč42 780 Kč46 260 Kč50 630 Kč54 000 Kč57 670 Kč 

Platové tabulky sociálních pracovníků 2024

StupeňPraxeTřída
2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.
1.do 1 let15 470 Kč16 580 Kč17 770 Kč19 090 Kč20 470 Kč22 000 Kč23 680 Kč25 500 Kč27 430 Kč29 620 Kč31 880 Kč34 360 Kč37 100 Kč40 060 Kč
2.do 2let15 990 Kč17 110 Kč18 370 Kč19 750 Kč21 160 Kč22 760 Kč24 490 Kč26 370 Kč28 370 Kč30 640 Kč32 990 Kč35 600 Kč38 400 Kč41 490 Kč
3.do 4 let16 510 Kč17 680 Kč18 960 Kč20 390 Kč21 880 Kč23 520 Kč25 340 Kč27 280 Kč29 380 Kč31 740 Kč34 180 Kč36 860 Kč39 780 Kč42 980 Kč
4.do 6 let17 030 Kč18 270 Kč19 580 Kč21 080 Kč22 630 Kč24 330 Kč26 210 Kč28 220 Kč30 400 Kč32 820 Kč35 340 Kč38 140 Kč41 170 Kč44 500 Kč
5.do 9 let17 580 Kč18 880 Kč20 250 Kč21 770 Kč23 400 Kč25 180 Kč27 130 Kč29 190 Kč31 470 Kč33 980 Kč36 600 Kč39 490 Kč42 650 Kč46 090 Kč
6.do 12 let18 140 Kč19 490 Kč20 910 Kč22 520 Kč24 180 Kč26 030 Kč28 060 Kč30 180 Kč32 550 Kč35 180 Kč37 900 Kč40 890 Kč44 140 Kč47 730 Kč
7.do 15 let18 780 Kč20 140 Kč21 640 Kč23 270 Kč25 000 Kč26 900 Kč29 050 Kč31 260 Kč33 690 Kč36 400 Kč39 240 Kč42 340 Kč45 770 Kč49 430 Kč
8.do 19 let19 390 Kč20 810 Kč22 340 Kč24 080 Kč25 850 Kč27 820 Kč30 050 Kč32 360 Kč34 880 Kč37 710 Kč40 620 Kč43 860 Kč47 370 Kč51 240 Kč
9.do 23 let20 010 Kč21 510 Kč23 110 Kč24 880 Kč26 760 Kč28 800 Kč31 080 Kč33 470 Kč36 100 Kč39 030 Kč42 080 Kč45 400 Kč49 070 Kč53 090 Kč
10.do 27 let20 710 Kč22 250 Kč23 900 Kč25 760 Kč27 680 Kč29 780 Kč32 190 Kč34 660 Kč37 390 Kč40 410 Kč43 580 Kč47 050 Kč50 850 Kč55 000 Kč
11.do 32 let21 380 Kč22 990 Kč24 710 Kč26 650 Kč28 630 Kč30 830 Kč33 330 Kč35 890 Kč38 720 Kč41 810 Kč45 130 Kč48 710 Kč52 690 Kč56 970 Kč
12.nad 32 let22 110 Kč23 790 Kč25 530 Kč27 570 Kč29 630 Kč31 900 Kč34 510 Kč37 150 Kč40 110 Kč43 330 Kč46 740 Kč50 480 Kč54 580 Kč59 020 Kč

Platové tabulky lékařů 2024

StupeňPraxeTřída
11.12.13.14.15.16.
1.do 1 let38 980 Kč41 380 Kč46 530 Kč49 580 Kč52 550 Kč55 790 Kč
2.do 2 let40 040 Kč42 550 Kč47 810 Kč50 880 Kč53 990 Kč57 350 Kč
3.do 4 let41 230 Kč43 800 Kč49 150 Kč52 260 Kč55 500 Kč58 970 Kč
4.do 6 let42 370 Kč45 040 Kč50 510 Kč53 680 Kč57 020 Kč60 670 Kč
5.do 9 let43 580 Kč46 370 Kč51 940 Kč55 160 Kč58 640 Kč62 380 Kč
6.do 12 let44 850 Kč47 740 Kč53 430 Kč56 670 Kč60 310 Kč64 170 Kč
7.do 15 let46 200 Kč49 170 Kč54 970 Kč58 330 Kč62 030 Kč66 050 Kč
8.do 19 let47 550 Kč50 660 Kč56 560 Kč59 940 Kč63 850 Kč68 010 Kč
9.do 23 let48 930 Kč52 180 Kč58 210 Kč61 670 Kč65 710 Kč70 010 Kč
10.do 27 let50 420 Kč53 760 Kč59 940 Kč63 460 Kč67 630 Kč72 100 Kč
11.do 32 let51 930 Kč55 430 Kč61 740 Kč65 300 Kč69 650 Kč74 270 Kč
12.nad 32 let53 520 Kč57 130 Kč63 580 Kč67 230 Kč71 700 Kč76 540 Kč

Platové tabulky zdravotníků 2024 (kromě lékařů)

StupeňPraxeTřída
2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.
1.do 1 let15 47016 580 Kč17 770 Kč19 090 Kč20 470 Kč22 000 Kč24 360 Kč26 290 Kč28 340 Kč30 660 Kč33 060 Kč35 680 Kč38 590 Kč41 730 Kč
2.do 2 let15 99017 110 Kč18 370 Kč19 750 Kč21 160 Kč22 760 Kč25 220 Kč27 220 Kč29 340 Kč31 740 Kč34 230 Kč37 000 Kč39 970 Kč43 240 Kč
3.do 4 let16 51017 680 Kč18 960 Kč20 390 Kč21 880 Kč23 520 Kč26 120 Kč28 180 Kč30 410 Kč32 910 Kč35 490 Kč38 330 Kč41 430 Kč44 820 Kč
4.do 6 let17 03018 270 Kč19 580 Kč21 080 Kč22 630 Kč24 330 Kč27 050 Kč29 180 Kč31 490 Kč34 050 Kč36 720 Kč39 690 Kč42 900 Kč46 430 Kč
5.do 9 let17 58018 880 Kč20 250 Kč21 770 Kč23 400 Kč25 180 Kč28 020 Kč30 200 Kč32 620 Kč35 280 Kč38 060 Kč41 120 Kč44 470 Kč48 120 Kč
6.do 12 let18 14019 490 Kč20 910 Kč22 520 Kč24 180 Kč26 030 Kč29 010 Kč31 250 Kč33 770 Kč36 550 Kč39 440 Kč42 610 Kč46 050 Kč49 860 Kč
7.do 15 let18 78020 140 Kč21 640 Kč23 270 Kč25 000 Kč26 900 Kč30 060 Kč32 400 Kč34 970 Kč37 850 Kč40 860 Kč44 140 Kč47 780 Kč51 660 Kč
8.do 19 let19 39020 810 Kč22 340 Kč24 080 Kč25 850 Kč27 820 Kč31 120 Kč33 560 Kč36 240 Kč39 240 Kč42 320 Kč45 750 Kč49 480 Kč53 580 Kč
9.do 23 let20 01021 510 Kč23 110 Kč24 880 Kč26 760 Kč28 800 Kč32 210 Kč34 740 Kč37 530 Kč40 630 Kč43 870 Kč47 390 Kč51 280 Kč55 540 Kč
10.do 27 let20 71022 250 Kč23 900 Kč25 760 Kč27 680 Kč29 780 Kč33 380 Kč36 000 Kč38 900 Kč42 100 Kč45 460 Kč49 140 Kč53 160 Kč57 560 Kč
11.do 32 let21 38022 990 Kč24 710 Kč26 650 Kč28 630 Kč30 830 Kč34 590 Kč37 310 Kč40 310 Kč43 580 Kč47 100 Kč50 900 Kč55 110 Kč59 650 Kč
12.nad 32 let22 11023 790 Kč25 530 Kč27 570 Kč29 630 Kč31 900 Kč35 840 Kč38 640 Kč41 780 Kč45 190 Kč48 810 Kč52 770 Kč57 120 Kč61 820 Kč

Sledujte novinky webu RadimeJAK.cz na Googlu a Seznamu!

K čemu slouží platové tabulky?

Platové tabulky slouží pro stanovení odměn státních pracovníků. Na základě uvedených částek v těchto tabulkách se stanoví, jak vysoká výplata bude danému zaměstnanci veřejného sektoru přiznána. Některé profese mají platovou tabulku společnou, jiné mají tabulku vlastní, která zohledňuje náročnost daného povolání (například lékaři nebo sociální pracovníci).

Co určuje platová třída a stupeň?

Platová třída a platový stupeň jsou parametry, které naleznete v platových tabulkách státních zaměstnanců. Platová třída přitom určuje náročnost prováděné pracovní činnost a s ní související požadavky na úroveň dosaženého vzdělání. Platový stupeň pak vyjadřuje délku dosažené praxe v oboru. Započítává se sem však i doba základní vojenské a civilní služby a doba péče o dítě.

Jaké změny zaznamenají platové tabulky učitelů 2024?

Platy učitelů v roce 2024 pravděpodobně vzrostou. Pedagogové by si tak v příštím roce měli přilepšit přibližně o 2500 korun měsíčně. Tato změna se však neodrazí přímo v jejich platové tabulce, ale zahrne se do vyplácených odměn.

Jaké budou platové tabulky policie 2024?

Výše platů příslušníků policie se v roce 2024 nezmění. Kvůli kolabujícímu státnímu rozpočtu byla vláda nucena připravit pro rok 2024 změny týkající se mimo jiné také platových tabulek. Nakonec bylo rozhodnuto, že většina platů státních zaměstnanců zůstane v následujícím roce zmražená.