MEDVĚDÍ ČESNEK: Jak vypadá a kde roste?

Zaujal vás svými vlastnostmi česnek medvědí, který se dá využít v kuchyni, ale zároveň je oblíbený jako léčivka nebo jako okrasná rostlina? Pokud byste si ho rádi sami natrhali, jistě přemýšlíte, podle čeho tuto bylinu bezpečně poznáte. Prozradíme, jak vypadá medvědí česnek, kde se s ním setkáte, kdy roste medvědí česnek a která chvíle je ta nejlepší pro jeho sklizeň.

Co je česnek?

Jako česnek (Allium) botanikové označují rod jednoděložných rostlin, který v současné době řadíme do čeledi s názvem amarylkovité. Jedná se převážně o vytrvalé (někdy dvouleté), jednodomé pozemní byliny s oboupohlavními květy, které se od ostatních rostlin liší přítomností cibulek. Ty mohou být jednoduché, nebo naopak složené.

Listy rostlin z rodu česnek bývají obvykle nahloučené na bázi, přičemž mohou být jednoduché, přisedlé nebo vzácněji řapíkaté (například v případě medvědího česneku). Jsou navíc střídavé a typicky uspořádané dvouřadě či spirálně. Pokud jde o jejich tvar, mohou být oblé, žlábkovité nebo třeba hranaté. Čepele pak bývají celokrajné, čárkovité až kopinaté, ale i vejčité.

Pokud jde o to, jak rostliny z rodu česnek spolehlivě poznáte, mezi nejvýraznější znaky patří obvykle jejich charakteristické aroma. Co se týče květů, ty rostou v květenstvích, kterým se odborně říká šroubel. Jsou okolíkovitě a občas až hlávkovitě stažená. Někdy se zde pak vyskytují také listeny a pacibulky, které slouží k vegetativnímu rozmnožování. Plodem je suchá, pukavá tobolka.

Druhy česneku

Podle botaniků v současné době rozlišujeme více než 660 různých druhů česneku (údaje se ovšem mohou v některých publikacích lišit). Ty jsou dnes rozšířené převážně na území Asie, Evropy nebo Severní Ameriky, ale některé z nich rostou také ve Střední a Jižní Americe či na africkém kontinentě. V České republice je původních pouze 13 druhů, a to konkrétně:

 • Česnek medvědí (Allium ursinum L.),
 • Česnek planý (Allium oleraceum L.),
 • Česnek hranatý (Allium angulosum L.),
 • Česnek kulovitý (Allium rotundum L.),
 • Česnek kulatohlavý (Allium sphaerocephalon L.),
 • Česnek hadí (Allium victiroalis L.),
 • Česnek tuhý (Allium strictum Schrader),
 • Česnek žlutý (Allium flavum L.),
 • Česnek viničný (Allium vineale L.),
 • Česnek kýlnatý (Allium carinatum L.),
 • Česnek ořešec (Allium scorodoprasum L.),
 • Česnek šerý horský (Allium senescens L. subsp. Montanum),
 • Pažitka pobřežní (Allium schoenoprasum L.).

Kromě původních druhů se pak můžete setkat také s druhy nepůvodními, které na našem území zplaňují a pěstují se zde také jako zelenina. Jde například o česnek kuchyňský, ale patří sem i cibule kuchyňská, pór zahradní, česnek obrovský nebo česnek ozdobný. Existuje ovšem i celá řada dalších zajímavých druhů, jako je divoký česnek, holandský česnek nebo černý česnek.

Jak poznat medvědí česnek?

Jedním z nejznámějších druhů česneku, na který naši zahrádkáři nedají dopustit, je česnek medvědí (Allium ursinum L.), někdy také označovaný jako lesní česnek. Jde o vytrvalou léčivou bylinu s podzemní cibulí, která je zhruba 4 až 6 centimetrů dlouhá a může být až 2 centimetry tlustá. Její obalné šupiny pak typicky mají bělavou až žlutavou barvu a síťnatě se nerozpadají.

Nadzemní část rostliny dosahuje velikosti v rozmezí od 15 do 40 centimetrů. Základem jsou dva až tři velké podlouhlé přízemní listy, které bývají zhruba 10 až 20 centimetrů dlouhé a na šířku měří asi 2 až 5 centimetrů. Jejich čepele jsou úzce eliptické až úzce vejčité, přičemž na rubu vynikají vystouplé žilky. Když si k nim přičichnete nebo je promnete v ruce, ucítíte charakteristické česnekové aroma.

Pokud jde o to, jaké má medvědí česnek květy, jde o drobné bílé kvítky uspořádané do květenství, které se označuje jako lichookolík (stažený šroubel). Ten bývá polokulovitý a poměrně řídký, jelikož obsahuje pouze 10 až 20 květů. Pacibulky zde úplně chybí, ale květenství podepírá dvouklaný toulec, který je kratší než stopky květů. Plodem je pak tobolka.

Kde roste medvědí česnek?

Marně přemýšlíte, jaký má medvědí česnek výskyt a kde ve volné přírodě se s touto oblíbenou rostlinou můžete setkat? Pokud jde o jeho rozšíření ve světě, jde především o evropský druh, který se vyskytuje hlavně ve střední a západní Evropě. Také ho však najdete ve Velké Británii, na severu zasahuje až po jižní Skandinávii, na východě po Rusko, na jihu do Španělska, Itálie a na sever Balkánu.

Na mnoha místech České republiky se jedná o běžný rostlinný druh, jehož rozšíření je ale velmi nerovnoměrné. Hojně se vyskytuje třeba na Moravě a v severovýchodních Čechách. Najdete ho i v Praze, a to konkrétně u Hladové zdi nebo v Divoké Šárce. Mezi oblíbená naleziště medvědího česneku ale patří také rezervace Libický luh v blízkosti soutoku Labe a Cidliny.

Vhodná stanoviště, kde medvědí česnek tvoří bujné porosty, zahrnují vlhká a stinná místa. Nejčastěji jde o lužní a listnaté lesy, ale hodně roste také kolem potoků nebo na úpatí svahů. Ačkoliv někdy zasahuje až do horských oblastí, více se objevuje v nížinách. Aby se mu na daném místě dobře dařilo, půda by měla být spíše vlhká a písčitohlinitá až jílovitá.

Kdy roste medvědí česnek?

Nejste si jistí, zda už roste medvědí česnek, nebo raději ještě nějaký čas s výletem do lesa počkat? Jestliže si chcete na jaře tuto rostlinu sami natrhat ve volné přírodě, rozhodně byste neměli otálet. Sbírat se dá totiž pouze dva měsíce v roce. Pokud tedy přemýšlíte, kdy sbírat medvědí česnek, ideální doba je zhruba od půlky března do konce května.

Medvědí česnek patří mezi jarní efemeroidy, což znamená, že vyrůstá brzy na jaře ještě před olistěním stromů, kdy je v lese dostatek světla. Rostliny obvykle vytváří velké porosty, které kolemjdoucí spolehlivě upoutají svou silnou, typicky česnekovou vůní. Kdy se pak medvědí česnek v lese objeví, záleží hodně na konkrétní lokalitě. Na teplejších místech to může být už koncem února.

Lidé se pak často zajímají také o to, kdy kvete medvědí česnek, jelikož v době květu se již sběr listů nedoporučuje. První kvítky se většinou objevují ke konci května, listy pak velice rychle začínají vadnout a nadzemní část rostliny brzy odumírá. Tak vznikne prostor pro další lesní rostliny a během léta již po medvědím česneku na daném místě nebude ani památky.

Poddruhy medvědího česneku

Z botanického hlediska na našem území rozlišujeme dva samostatné poddruhy, a to konkrétně česnek medvědí pravý (Allium ursinum subsp. ursinum) a česnek medvědí ukrajinský (Allium ursinum subsp. ucrainicum). Pravý medvědí česnek roste roztroušeně ve východních Čechách a na Moravě, ale v jižních a západních Čechách se s ním většinou nesetkáte.

Ukrajinský medvědí česnek se pak vyskytuje nejvíce na Moravě a v Čechách je spíše vzácností (objevuje se pouze ojediněle ve východní části republiky). Oba poddruhy se navzájem liší květní stopkou, která je v případě ukrajinské varianty hladká bez papil, zatímco u pravého medvědího česneku bývá drsná s papilami.

Možná záměna za konvalinku

Na první pohled mohou podlouhlé listy medvědího česneku připomínat jedovatou konvalinku vonnou, což pro člověka, který dané rostliny nezná, bývá velice nebezpečné. Může totiž velice jednoduše dojít k jejich záměně. Pokud se tedy vydáte do lesa na medvědí česnek, měli byste si dávat dobrý pozor, co vlastně sbíráte.

Medvědí česnek a konvalinku lze odlišit již na první pohled, a to podle charakteristického vzhledu listů a květů. Zatímco u medvědího česneku vyrůstají listy samostatně přímo ze země, u konvalinek rostou ze společného stonku, jsou pouze dva a objevují se přímo naproti sobě. Co se týče květů, u medvědího česneku jsou spíše kulovité, ale v případě konvalinek mají vzhled klasu.

Spolehlivě pak medvědí česnek od konvalinky rozeznáte také podle charakteristické vůně. Často stačí k nasbíraným listům jen zlehka přičichnout, a pokud se jedná o medvědí česnek, brzy ucítíte výrazné česnekové aroma. Listy také můžete po utrhnutí promnout mezi prsty, aby se vůně ještě více uvolnila. Zatímco po česneku pak voní celá rostlina, u konvalinek má specifické aroma pouze květ.

Jak vypadá medvědí česnek?

Medvědí česnek (Allium ursinum L.) je vytrvalá léčivá bylina s podzemní cibulí, která dorůstá zhruba do velikosti 15 až 40 centimetrů. Základem nadzemní části této rostliny jsou dva až tři podlouhlé přízemní listy, jejichž čepele bývají úzce eliptické až úzce vejčité. Bílé květy medvědího česneku jsou pak uspořádané do květenství označovaného jako lichookolík, pacibulky zcela chybí a plodem je tobolka.

Jaké má medvědí česnek druhy?

Z botanického hlediska rozlišujeme dva druhy medvědího česneku. Jde o česnek medvědí pravý a česnek medvědí ukrajinský. Ten první roste roztroušeně hlavně ve východních Čechách a na Moravě, ten druhý se vyskytuje především na Moravě a na území Čech je spíše vzácný. Pravá varianta medvědího česneku pak má hladkou květní stopku bez papil, zatímco u ukrajinské varianty je drsná s papilami.

Kde roste medvědí česnek?

Medvědí česnek je převážně evropský druh, který se hojně vyskytuje ve střední a západní Evropě. Také však roste ve Velké Británii a zasahuje na severu po jih Skandinávie, na východě po Rusko a na jihu po Španělsko, Itálii a sever Balkánu. V České republice se s medvědím česnekem setkáte hlavně na Moravě a v severovýchodních Čechách. Nejčastěji jde o lužní a listnaté lesy, okolí potoků a úpatí svahů.

Kdy roste medvědí česnek?

Ve volné přírodě se dá medvědí česnek sbírat obvykle jen dva měsíce v roce, a to od půlky března zhruba do konce května. Vyrůstá brzy na jaře ještě před olistěním stromů a tvoří porosty, které se vyznačují svou typicky česnekovou vůní. Ke konci května pak vykvétá, listy začínají rychle vadnout a nadzemní část rostliny odumírá.