CO HRADÍ POJIŠŤOVNA U ZUBAŘE? Jaká pojišťovna je nejlepší?

Návštěva zubní ordinace je pro mnoho lidí noční můrou. Strach ze zubařů přitom vyvolávají nejen samotné zákroky, ale také potenciální finanční výdaje, které mohou být v případě některých ošetření poměrně vysoké. Pokud si však pravidelně a poctivě hradíte povinné zdravotní pojištění, máte řadu stomatologických výkonů zdarma. O které se jedná?

Co platí pojišťovna u zubaře?

Při návštěvě stomatologické kliniky má zubař povinnost nejprve svému pacientovi nabídnout ošetření a produkty, které jsou kompletně hrazeny zdravotní pojišťovnou. Teprve poté má možnost mu představit nadstandardní služby, které by si pacient ale už musel zaplatit sám. Často se jedná například o estetičtější výrobky nebo pohodlnější ale dražší řešení některých potíží.

Stomatologické zákroky, jež by vám měla kompletně uhradit zdravotní pojišťovna, u které jste registrovaní, jsou přitom definovány v zákoně č. 48/1997 Sb.,o veřejném zdravotním pojištění. Na rozdíl od jiných lékařských služeb u zubařů však zatím neexistují úkony, které by byly hrazeny částečně pojišťovnou a částečně z vlastních zdrojů pacienta. Tato možnost je ale k dispozici v případě financování některých stomatologických produktů.

Pokud vás zajímá, co hradí OZP u zubaře, nebo třeba co hradí Pojišťovna Ministerstva vnitra u zubaře, pak je odpověď poměrně snadná. Zdarma jsou totiž všechny stomatologické úkony, které definuje výše zmíněný zákon. Je tedy jedno, u které zdravotní pojišťovny jste registrovaní, všechny se musí řídit podmínkami stanovenými českou legislativou. Výkony hrazené ze zdravotního pojištění jsou pak následující:

 • profylaktická kontrola ústní hygieny,
 • profylaktické odstranění zubního kamene,
 • lokální fluorizace s vysušením,
 • výplň zubu,
 • endodontické ošetření,
 • přechodná dlaha bez preparace,
 • přechodná dlaha s preparací.

Nutno však brát v potaz, že proplacení některých uvedených výkonů pojišťovnou je podmíněno použitím určitých typů materiálu a metod. Například endodontické ošetření je ze zdravotního pojištění hrazeno jen za předpokladu, jedná-li se o primární ošetření provedené metodou centrálního čepu. Pakliže se provádí jiným způsobem, hradí si jej pojištěnec sám.

Přechodnou dlahu bez preparace i s preparací vám zase pojišťovna zaplatí jedině v případě, že na ní byla použita samopolymerizující kompozitní pryskyřice. Odstranění zubního kamene se pak hradí z pojištění jen jednou ročně a lokální fluorizace je proplácena, byl-li při ní použit přípravek s aminfluoridem bez nosiče.

Mezi stomatologické zákroky, které si pojištěnec musí vždy zaplatit sám, potom patří například:

 • pečetní fisury,
 • nasazení koferdamu,
 • trepanace alveolu,
 • augmentace,
 • řízená tkáňová regenerace a implantace v zubním lékařství,
 • provizorní můstek zhotovený v ordinaci,
 • oprava fixní náhrady v ordinaci,
 • odborná ortodontická konzultace na žádost pacienta,
 • intraligamentární anestezie.

Na co mám nárok při preventivní prohlídce u zubaře?

Zdravotní pojišťovny hradí svým pojištěncům dvě kontroly u zubaře ročně. První z nich představuje preventivní prohlídku a druhou je pravidelná prohlídka, jíž je možné absolvovat nejdříve po uplynutí pěti měsíců od zmíněné preventivní kontroly. Pro těhotné ženy je však stanovena výjimka, jelikož ty mají v rámci jednoho kalendářního roku nárok na dvě bezplatná preventivní vyšetření.

Během preventivní prohlídky pak provádí lékař kontrolu parodontu, sliznic a celkového stavu pacientova chrupu. Kromě toho zjišťuje, zda se v jeho dutině ústní nevyskytují nějaké anomálie v postavení čelisti a zubů. V rámci tohoto vyšetření se provádí rentgen úst a zubař by měl také odstranit případný zubní kámen a poučit pacienta o správné dentální hygieně.

Jaké plomby hradí pojišťovna 2024?

Ačkoliv je aplikace zubní výplně standardně hrazena ze zdravotního pojištění, v některých případech existují výjimky. Pojišťovna vám zcela proplatí výplň u všech zubů dozovaným amalgámem. V případě dětí do 15 let a u těhotných a kojících žen se pak výplně špičáků, řezáků i stoliček provádí zdarma také takzvaným skloionomerním cementem.

Jiná situace ale nastává u bílých plomb (tzv. samopolymerující kompozitum), které jsou mezi pacienty obzvláště oblíbené. Ty jsou zdravotní pojišťovnou hrazeny pouze za předpokladu, že se jimi opravují přední zuby (tzn. jedničky až trojky). Na moláry neboli stoličky se tento příspěvek bohužel už nevztahuje.

Kolik stojí bílá plomba u zubaře?

Kompozitní výplně, tedy bílé plomby se v současné době nejčastěji používají k náhradě ztracené části zubu. Díky své nenápadnosti upřednostňují pacienti bílou výplň před amalgámovými plombami, které jsou při otevření úst v zubech vidět. Amalgám má však také své výhody, jelikož oproti kompozitu je odolnější vůči kousacímu tlaku, tudíž je u něj větší předpoklad delší živostnosti.

Bílé výplně se využívají zejména při rekonstrukci předních zubů, jelikož jsou od zdravých zubů prakticky nerozeznatelné. Lékaři je však dnes už aplikují také na stoličky, neboť se jedná o esteticky přijatelnější variantu, než v případě amalgámu. Pro oba uvedené typy výplní přitom platí, že jsou zdravotně nezávadné a zcela bezpečné.

Jak bylo výše uvedeno, zdravotní pojišťovny proplácejí použití tohoto typu materiálu jen v některých případech. Bílou výplň molárů si tak pacient musí zaplatit ze svého, nebo zvolit variantu, na níž se příspěvek od pojišťovny vztahuje. Cena bílé plomby, respektive fotokompozitní výplně se pak pohybuje zhruba od 800 Kč do 8000 Kč za jeden zub v závislosti na tom, kolik materiálu je na výplň potřeba a kolik plošek zubu je ošetřeno.

Jak dlouho vydrží bílá plomba?

Pokud je kompozitní výplň vhodně a kvalitně umístěná a zároveň se pacient o svůj chrup dobře stará, může být délka její živostnosti i několik desítek let. Amalgámová plomba je však v tomto směru odolnější, jelikož ta vydrží 25 let a déle. Nicméně v dnešní době se už od amalgámu spíše ustupuje a bílá výplň jej postupně začíná nahrazovat.

Kolik se platí za vytržení zubu?

Extrakce zubu představuje chirurgický zákrok, během kterého dochází k vytržení zubu z takzvaného alevolu, což je odborný název pro zubní lůžko. Lékaři přitom tento zákrok dělí na prostý, komplikovaný a chirurgický. Jednoduchá extrakce se provádí pouze za pomoci extrakčních nástrojů, kterými jsou kleště a páky, kdežto v případě komplikovaného trhání se používají nástroje rotační a chirurgická extrakce už vyžaduje odklopení mukoperiostálního laloku, který je tvořen sliznicí a okosticí.

Zároveň platí, že chirurgická extrakce nemusí být ze všech uvedených vždy časově nejnáročnější. Nutno také podotknout, že trhání zubů nepatří mezi stomatologické výkony hrazené zdravotní pojišťovnou. Cenu tohoto zákroku ovlivňuje mnoho faktorů, jako je například druh zubu, který se extrahuje a komplikace daného úkonu.

Cenové sazby si ke všemu stanovují soukromé dentální kliniky samy. To znamená, že v zubní ordinaci v centru Prahy pravděpodobně zaplatíte za stejný zákrok více, než u zubaře v Prostějově. Nicméně obecně se dá říci, že standardní extrakce začíná přibližně na částce 1000 Kč a cena trhání zubu moudrosti se pak pohybuje od 2000 Kč výše.

Kolik stojí jeden zubní implantát?

Zubní implantát funguje v podstatě jako náhrada zubního kořene, na který se dále nasazuje buď korunka nebo můstek. Lze na něj však také připevnit zařízení, které má sloužit pro upevnění snímatelné zubní náhrady. Implantáty se zavádí ambulantně pouze s lokálním znecitlivěním a hojí se přibližně jeden až dva týdny. Teprve po úplném vyhojení se zhotovuje korunka nebo můstek.

Je známo, že zavedení zubního implantátu patří mezi nejdražší zubařské výkony. Opět se bohužel jedná o zákrok, který zdravotní pojišťovny nehradí, takže všechny výdaje, které jsou s ním spojené, musí pacient zaplatit ze své kapsy. Pokud si tak budete chtít nechat udělat nový chrup, počítejte s náklady v řádech desítek tisíců korun za jeden zub a stovek tisíc za všechny.

Která zdravotní pojišťovna přispívá na dentální hygienu?

Příspěvek na dentální hygienu poskytuje svým pojištěncům většina zdravotních pojišťoven. Většinou se však nejedná o příliš vysoké částky a navíc je pro jejich získání potřeba splňovat určité podmínky. Například Všeobecná zdravotní pojišťovna (211) přispívá svým klientům 500 Kč na ošetření u dentální hygienistky po absolvování preventivní prohlídky. Dárcům krve pak náleží bonus na tento úkon ve výši 1000 Kč, ale pouze v případě, že za sebou mají alespoň dva odběry.

Vojenská zdravotní pojišťovna (201) pak poskytuje pojištěncům bonus ve stejné výši jako VZP a osobám nacházejícím se v programech Voják, Rodina vojáka, Válečný veterán nebo Civilní zaměstnanci nabízí příspěvek v částce až 700 Kč. Zaměstnanecká pojišťovna Škoda (209) pak umožňuje čerpání příspěvku v následujících částkách:

 • max. 200 Kč pro osoby od 18 let,
 • 500 Kč pro těhotné ženy,
 • 1000 Kč pro dárce krve,
 • 700 Kč pro děti.

Sledujte novinky webu RadimeJAK.cz na Googlu a Seznamu!

Co je u zubaře zdarma?

Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění definuje výkony, které jsou u stomatologa hrazeny pojišťovnou. Patří mezi ně například preventivní prohlídky, odstranění zubního kamene nebo výplň zubu. Některé produkty používané v rámci stomatologického ošetření jsou pak pojišťovnou hrazeny zcela nebo částečně, jiné si musí pacient zaplatit sám (například bílou plombu u stoliček).

Jaké plomby hradí pojišťovna?

Ze zdravotního pojištění pacienta jsou hrazeny dozované amalgámové výplně všech zubů a kompozitní výplně špičáků a řezáků. Těhotným ženám, kojícím matkám a dětem pak hradí pojišťovny výplně všech zubů skloionomerním cementem.

Kolik stojí injekce proti bolesti u zubaře?

V dnešní době už jen výjimečně natrefíte na zubaře, který by vám nenabídl injekci proti bolesti, a to i v případě obyčejného vrtání stoličky. Dobrou zprávou je, že tento úkon je zcela hrazen ze zdravotního pojištění pacienta, takže byste za něj v rámci stomatologického ošetření neměli platit neměli.

Na co mám nárok od pojišťovny 211?

Stejně jako v případě ostatních zdravotních pojišťoven hradí i VZP stomatologické výkony, které jsou definovány v zákoně o veřejném zdravotním pojištění. Jedná se tedy o preventivní a pravidelnou prohlídku u zubaře, odstranění zubního kamene, výplň zubu, endodontické vyšetření, lokální fluorizaci s vysušením a zavedení přechodné dlahy bez preparace nebo s ní.