POPLATEK ZA TELEVIZI A ROZHLAS: Co se změnilo, jaká je cena a na co si dát pozor?

Máte doma televizi, na kterou se s rodinou večer rádi díváte? Nebo snad v dílně, v autě či na zahradě posloucháte rádio? V tom případě musíte podle zákona platit koncesionářské poplatky. Prozradíme, komu vzniká povinnost hradit televizní a rozhlasový poplatek, kde se platí poplatek za televizi a rozhlas, jaká je jeho výše a jak bude vypadat zdražení v roce 2025.

Co jsou koncesionářské poplatky?

Pod tímto názvem se ukrývají poplatky, které v České republice, ale i v řadě dalších světových zemí slouží k úplnému nebo částečnému financování veřejnoprávních médií. Vybírají se za příjem televizního a rozhlasového signálu nebo za to, že někdo vlastní televizní či rozhlasový přijímač, a proto se někdy označují také jako poplatky z přijímače.

Koncesionářské poplatky pro Českou republiku jsou zakotveny v zákoně č. 348/2005, o rozhlasových a televizních poplatcích a o změně některých zákonů. Zajišťují financování místních veřejnoprávních médií z veřejných prostředků, což brání jakékoliv obchodní závislosti a jejich zneužívání politickými stranami. Odvádějí je přitom všechny domácnosti s přijímačem.

V České republice momentálně rozlišujeme dva různé typy koncesionářských poplatků. Sem patří konkrétně televizní poplatek neboli poplatek za televizi, který je určený k financování provozu České televize. Druhý je pak rozhlasový poplatek, jenž pomáhá pokrýt náklady na provoz Českého rozhlasu. Zbytek tuzemských médií podléhá soukromému vlastnictví.

Kdo má povinnost platit televizní a rozhlasové poplatky?

Ačkoliv jsou poplatky za televizi a rozhlas mezi lidmi dobře známé, spousta z nich netuší, kdy se musí platit koncesionářské poplatky a komu naopak tato povinnost nevzniká. Mějte proto na paměti, že rozhlasové a televizní poplatky musí platit každý, kdo vlastní zařízení způsobilé přijímat rozhlasový nebo televizní signál, který se šíří pomocí rádiových kmitočtů, družic a kabelových systémů.

Pokud tedy máte doma rádio a televizní přijímač, koncesionářské poplatky se budou týkat i vás, Každá domácnost ovšem platí pouze jeden poplatek za rozhlas a televizi, a to bez ohledu na počet přijímačů i osob, které s vámi doma bydlí. Vůbec pak nezáleží na tom, zda přijímač skutečně používáte. Stačí, když rádio nebo televizi vlastníte a tyto přístroje jsou technicky způsobilé.

Aby toho nebylo málo, platba za televizi a rozhlas vás nemine ani v případě, kdy máte tyto přijímače vypůjčené na dobu delší než jeden měsíc. Pak totiž musíte uhradit koncesionářský poplatek vy, nikoliv skutečný majitel zapůjčené věci. To samé navíc platí i pro osoby žijící v pronajatém bytě – tam má totiž povinnost platby nájemník a ne majitel daného objektu. Je-li pak přijímač součástí nějakého dopravního prostředku, poplatek platí jeho provozovatel.

Koncesionářské poplatky: televize

Poplatky za televizi musí platit každá domácnost, která vlastní televizi. Jde konkrétně o jakékoliv zařízení technicky schopné přijmout televizní signál. Povinnost platby se pak vztahuje dokonce i na situace, kdy lidé televizní přijímač využívají pouze ke sledování komerčních platforem, kam patří například YouTube, Netflix, HBO nebo třeba Apple TV.

Máte-li doma televizní přijímač, který není připojený k anténě, možná si myslíte, že poplatek za televizi se na vás nevztahuje. Není to však pravda. Povinnost platit televizní poplatek máte i v tomto případě, protože je váš TV přijímač technicky způsobilý signál přijmout. Neplatíte ovšem za monitor počítače, notebook nebo mobilní telefon.

Koncesionářské poplatky: rozhlas

Platba rozhlasového poplatku se týká domácností, které vlastní nebo alespoň po dobu jednoho měsíce užívají rozhlasový přijímač. Každá z nich přitom hradí pouze jeden poplatek, a to bez ohledu na počet přijímačů nebo členů domácnosti. Poplatníkem je pak pouze jedna fyzická osoba, která na dané adrese bydlí. Podnikatelé a právnické osoby nicméně platí poplatek za každý přijímač.

Důležité je také zmínit, že se rozhlasový poplatek neplatí za to, že posloucháte rádio. Jde o poplatky za rozhlasový přijímač, tedy za jeho držení nebo užívání po dobu delší než jeden měsíc. Budete je tedy muset uhradit i v případě, kdy přijímač máte, ale vůbec ho nepoužíváte. Jde o jakékoliv rádio, Hi-Fi soupravu či radiobudík, dále pak o televizor, ale patří sem také poplatky za rozhlas v autě.

Kdo je osvobozen od poplatků za televizi a rozhlas?

Někteří lidé se samozřejmě mohou placení koncesionářský poplatků vyhnout, aniž by jim hrozily nějaké sankce. To se vztahuje především na domácnosti, které nevlastní žádný televizní ani rozhlasový přijímač. Dále se jedná o následující případy:

 • Domácnosti s nízkými příjmy – platba za rozhlas a televizi se netýká domácností, jejichž příjmy jsou nižší než 2,15nádobek životního minima. To ovšem platí pouze za předpokladu, že tyto nedostatečné příjmy domácnost jednou za půl roku prokáže. Jinak se totiž její členové stávají řádnými poplatníky.
 • Příležitostní nájemci objektu s rozhlasovým nebo televizním přijímačem – platba rozhlasu a televize není povinná pro osoby, které si objekt pronajímají po dobu kratší než 1 měsíc.
 • Dvougenerační domácnost na jednom pozemku – pokud se například mladí manželé rozhodnou nastěhovat do nemovitosti, kde bydlí rodiče jednoho z nich, a část tohoto domu si opravit pro sebe, za všechny dohromady se platí pouze jeden koncesionářský poplatek.
 • Nevidomí a neslyšící lidé – poplatky za rozhlas a televizi se nevztahují na zrakově a sluchově znevýhodněné občany.
 • Cizinci, kterým nebylo na území České republiky uděleno povolení k trvalému či dlouhodobému pobytu.
TOP:   AFIRMACE PRO ŠŤASTNÝ ŽIVOT: Jak najít štěstí pomocí pozitivních frází?

Pokud odebíráte elektrickou energii, ale nemáte doma televizi, televizní kartu do počítače ani rádio (případně nevlastníte automobil s rádiovým přijímačem), jste samozřejmě od koncesionářských poplatků osvobozeni. Je ovšem nutné, abyste to České televizi a/nebo Českému rozhlasu potvrdili prostřednictvím čestného prohlášení.

Specifická situace pak nastává, jestliže koncesionářské poplatky hradíte za svou domácnost, ale kromě bytu nebo domu vlastníte ještě i chatu či chalupu. V takovém případě se vás placení poplatku za rozhlas a televizi týká pouze jednou. Opět byste o této skutečnosti ale měli informovat veřejnoprávní média. Momentálně se pak neplatí rozhlasový a televizní poplatek ani ve chvíli, pokud vlastníte pouze mobilní telefon, tablet, počítač nebo třeba notebook.

Výše koncesionářských poplatků 2024

Koncesionářské poplatky slouží k financování provozu České televize a Českého rozhlasu, které označujeme jako média veřejné služby. Každému z nich se však tento poplatek platí zvlášť. Jednotlivé domácnosti se pak musí k tomuto úkonu samy přihlásit, a to nejpozději do 15 dnů od nabytí televizního či rozhlasového přijímače nebo od chvíle, kdy se nastěhují do nového bydliště.

Poplatky za televizi a rozhlas:

 • koncesionářský poplatek televize – 135 Kč měsíčně,
 • koncesionářský poplatek rozhlas – 45 Kč měsíčně.

Poplatek za televizi a rozhlas 2024 prozatím zůstává stejný jako v roce 2023, přestože se v tomto ohledu chystají do budoucna změny. Televizní a rozhlasový poplatek 2024 tedy měsíčně dohromady stojí 180 Kč.

Poplatky za televizi a rozhlas 2025

Na základě velké mediální novely by mělo od začátku roku 2025 dojít k navýšení koncesionářských poplatků a rozšíření okruhu poplatníků. Nově by se tak měla platba televize a rozhlasu vztahovat také na osoby, které vlastní mobily, tablety, počítače a další nástroje, které umožňují příjem veřejnoprávní stanice.

Pokud je přijímačů v domácnosti více, bude se nadále platit pouze jednou (bez ohledu na množství připojených zařízení). Ke zdražení koncesionářských poplatků by pak mělo dojít od ledna roku 2025, přičemž naposledy se u nás zdražovalo roku 2008. V následujících letech by poplatky za televizi a rádio měly vypadat následovně:

 • televizní poplatek 2025 – 160 Kč měsíčně (navýšení o 25 Kč),
 • rozhlasový poplatek 2025 – 55 Kč měsíčně (navýšení o 10 Kč).

Jak se přihlásit ke koncesionářským poplatkům?

Pokud vám nově vzniká povinnost hradit koncesionářské poplatky, přihlásit se k nim můžete několika různými způsoby. První z nich je návštěva některé z poboček České pošty, kde lze v určitých případech provést také odhlášení. Placení rozhlasu a televize se pak dá realizovat prostřednictvím služby SIPO.

Druhá (a pro mnohé jednodušší) varianta je online přihlášení ke koncesionářským poplatkům. Chcete-li vyzkoušet tento způsob, nejprve se budete muset zaregistrovat na portálu České televize a/nebo Českého rozhlasu. Tam také vyplníte své identifikační a platební údaje, nastavíte frekvenci placení a v případě podnikatelů také zadáte počet televizních či rozhlasových přijímačů.

Kromě toho samozřejmě můžete přihlášku zaslat také elektronickou poštou nebo datovou schránkou. Pokud si tento formulář vytisknete a vyplníte, dá se také odeslat poštou na adresu České televize nebo Českého rozhlasu.

Jak zaplatit poplatek za televizi a rozhlas?

České domácnosti si mohou vybrat, jakým způsobem chtějí koncesionářské poplatky hradit. V případě televize to může být trvalým příkazem z banky, platební kartou a s ní spojenými metodami (Google Pay, Apple Pay), ale i expresním bankovním převodem nebo službou SIPO (Soustředěné inkaso plateb obyvatelstva). Číslo účtu pro poplatky za televizi je následující: 8029-1800060583/0300.

Pokud jde o rozhlasový poplatek, zde máte na výběr ze dvou možností. Prvním z nich je bankovní převod, kdy je možné hradit poplatky měsíčně, čtvrtletně, pololetně i jednou ročně. Druhým způsobem je služba SIPO, která funguje na měsíční bázi. Konkrétně je pak pro poplatky za rozhlas číslo účtu následující: 1071005073/5500.

TOP:   AFIRMACE PRO ŠŤASTNÝ ŽIVOT: Jak najít štěstí pomocí pozitivních frází?

Zrušení poplatků za rozhlas a televizi

Platba televize a rozhlasu se dá zrušit pouze v zákonem stanovených situacích. O veškerých změnách byste přitom měli veřejnoprávní média informovat do 15 dnů od chvíle, kdy nastaly (e-mailem, datovou schránkou nebo případně poštou). Důvodem ke zrušení poplatků pak mohou být například následující případy:

 • Došlo k úmrtí poplatníka – odhlášení služby SIPO se provádí na pobočkách České pošty, což vyžaduje úmrtní list dané osoby a spojovací číslo SIPO. Pokud šlo o přímou platbu, je nutné zaslat doklad o úmrtí prostřednictvím e-mailu, datové schránky nebo pošty.
 • Člověk již nevlastní televizní nebo rozhlasový přijímač – v případě televize je nutné zaslat evidenční list, u rozhlasu se pak jedná o čestné prohlášení.
 • Došlo ke změnám v domácnosti – pokud jste začali sdílet domácnost s jiným evidovaným poplatníkem, je nutné zaslat odhlášku a variabilní číslo plátce, s nímž žijete.

Co když nezaplatím koncesionářské poplatky?

Možná si říkáte, co se asi může nejhoršího stát, pokud neplatím koncesionářské poplatky, a jak na někoho takového vlastně přijdou. Jelikož je poplatníkem koncesionářských poplatků téměř každý, kdo ve své domácnosti odebírá elektrickou energii, kontrola se provádí na základě porovnání evidence poplatníků s databázemi odběratelů elektřiny.

Od roku 2017 navíc veřejnoprávní média obesílají domácnosti, které se prozatím k placení koncesionářských poplatků nepřihlásily. V takovém případě je pak nutné se buď do 30 dnů k jejich úhradě přihlásit, nebo zaslat čestné prohlášení, že doma nemáte rádiový ani televizní přijímač, abyste se placení mohli vyhnout.

Jestliže platby za televizi a rozhlas odmítnete posílat i v případě, kdy vám k tomu ze zákona vzniká povinnost, hrozí vám samozřejmě pokuta. Ta je v případě neplacení televizních poplatků nastavena na 10 000 Kč, zatímco při neplacení rozhlasových poplatků je to 5000 Kč. Daná sankce vám navíc může být Českou televizí nebo Českým rozhlasem udělena opakovaně.

Pokud dlužnou částku neuhradíte včas, veřejnoprávní média se mohou domáhat placení poplatků za televizi a rozhlas soudní cestou, kdy si budete muset připočítat také úroky z prodlení, náklady soudního řízení a případně i exekuce. Protože se na vás povinnost platit televizní a rozhlasové poplatky vztahuje po celou dobu, kdy vlastníte přijímač, hrozí vám i zpětná úhrada poplatků za celou dobu užívání televize či rádia.

Kromě toho si dejte pozor také na to, abyste veškeré změny ohlásili včas. Jde například o skutečnost, že jste přestali být poplatníkem nebo jste byli od poplatku osvobozeni, a dále pak o zánik okolností odůvodňujících osvobození ze sociálních důvodů (tedy situace, kdy budete muset začít platit koncesionářské poplatky). V takovém případě se pokuta může vyšplhat na 1000 Kč.

Sledujte novinky webu RadimeJAK.cz na Googlu a Seznamu!

Musím platit televizní poplatek a rozhlasový poplatek?

Spousta lidí přemýšlí, kdy je povinnost platit rozhlasový poplatek a kdo musí na našem území hradit televizní poplatek. Týká se to všech domácností, které vlastní zařízení způsobilé přijímat rozhlasový nebo televizní signál. Kromě toho sem patří i situace, kdy máte přijímač vypůjčený na dobu delší než jeden měsíc. Poplatky pak musí hradit i osoby v pronajatém bytě.

Kolik činí poplatek za TV a rozhlas?

V současné době se televizní a rozhlasové poplatky musí platit zvlášť každému z veřejnoprávních médií, tedy České televizi a Českému rozhlasu. Koncesionářský poplatek za televizi pak měsíčně činí 135 Kč, zatímco koncesionářský poplatek za rozhlas měsíčně představuje 45 Kč.

Jak zaplatit poplatek ČT a ČRo?

Nejprve je nutné se ke koncesionářským poplatkům přihlásit, a to buď online, prostřednictvím e-mailu, datové schránky či poštou, nebo případně osobně na pobočce České pošty. Poté můžete za televizi platit trvalým příkazem z banky, platební kartou, expresním bankovním převodem či službou SIPO. Za rozhlas se pak úhrada provádí bankovním převodem nebo službou SIPO.

Jak se změní televizní a rozhlasové poplatky v roce 2025?

V lednu 2025 by mělo podle velké mediální novely dojít k navýšení koncesionářských poplatků, a to konkrétně na 160 Kč měsíčně za televizi a 55 Kč měsíčně za rozhlas (dohromady tedy 215 Kč). Kromě toho se změní okruh poplatníků, kdy by se nově mělo placení koncesionářských poplatků týkat také osob, které vlastní mobily, tablety, počítače a jiné nástroje umožňující přijímat veřejnoprávní stanice.