PRO DĚTI: Jak vznikl vesmír?

Koukali jste někdy v noci na oblohu a napadlo vás, jak vlastně vznikly všechny ty hvězdy, co vidíte? Co vše je za nimi? A kde se vzalo Slunce nebo měsíc? Vesmír je stále neprobádaná kniha, která nabízí spoustu tajemství k rozluštění. Možná právě proto nás pohled na hvězdnou oblohu tolik přitahuje a fascinuje. Pojďme si tedy alespoň povědět to něco málo, co už o jeho vzniku a o objektech, které se v něm nacházejí, víme.

PRO DĚTI: Jak vzniká BLESK a HROM (bouřka)?

Co je to vesmír?

Vesmír neboli kosmos je ve své podstatě vše, co existuje. To znamená veškerá hmota, energie, planety, hvězdy, galaxie a dokonce i prostor mezi nimi. Zahrnuje všechno, co můžete pozorovat, i to, co lidské oko není možné spatřit. Pochopení vesmíru je základním cílem vědy, přičemž disciplíny jako astronomie, fyzika a kosmologie se věnují zkoumání jeho původu, struktury i chování.

Kdy a jak vznikl vesmír?

Kdysi dávno, na místě mimo naši představivost, nebylo nic. Žádné hvězdy, žádné planety, dokonce ani světlo. Pak se ale stalo něco neuvěřitelného. Ve zlomku sekundy vesmír propukl v existenci díky události, kterou nazýváme jako Velký třesk. Tento děj si můžete představit jako obří ohňostroj, avšak mnohem větší, než lidé dokáží vytvořit.

Veškerá hmota a energie ve vesmíru se scvrkly do nepředstavitelně malého bodu, a poté explodovaly. Vesmír se pak začal rychle rozšiřovat a zaplnil obrovskou prázdnotu vším, co dnes na obloze vidíme. Tuto událost je možné přirovnat třeba k nafukování balónku. Jak foukáte, balónek se zvětšuje a zvětšuje, dokud nepraskne. Velký třesk byl něco podobného. A jak se vesmír rozpínal, došlo k jeho ochlazení, což umožnilo vzniknout atomům. Tyto atomy se poté spojily a vytvořily hvězdy, galaxie a planety tak, jak je známe dnes.

Tvar vesmíru

Ačkoliv vědci mají určité představy o tvaru našeho vesmíru, stále se jedná o velkou záhadu, která zatím nebyla vyřešena. Jednou z myšlenek, se kterou si pohrávají, je, že vesmír může mít tvar koule. To znamená, že pokud byste cestovali dostatečně daleko jedním směrem, skončili byste přesně tam, kde jste původně začali.

Jiné teorie zase tvrdí, že by vesmír mohl mít plochý tvar rozprostírající se všemi směry donekonečna. Podobně jako když položíte kus papíru na lavici a představíte si, že se tento papír neustále natahuje do délky i do šířky, že už není vůbec vidět, kde jsou jeho strany a rohy.

Kde končí vesmír?

Otázka, kde a zda vůbec končí vesmír, je složitá a mátla filozofy a myslitele po celá staletí. Vědci však dnes už ví, že se vesmír rozpíná. Avšak to, jestli je konečný či nikoliv, stále nevíme jistě. Jak jsme si řekli už výše, jedna teorie naznačuje, že vesmír může být konečný, ale zároveň i neomezený jako třeba povrch koule.

Další možností je, že vesmír je svým rozsahem nekonečný, což znamená, že pokračuje navždy ve všech směrech. Je však důležité poznamenat, že se jedná o teoretické myšlenky a naše chápání vesmíru se neustále vyvíjí, jak se objevují nová pozorování a teorie. Zatím tedy bohužel nemáme definitivní odpověď na otázku, za jde vesmír nekonečný.

Co je to galaxie?

Po Velkém třesku začala gravitace stahovat hmotu do shluků. Tyto shluky se zvětšovaly a zvětšovaly, až vytvořily galaxie. Galaxie jsou v podstatě něco jako města ve vesmíru. Skládají se z miliard hvězd, planet a dalších nebeských objektů a mohou nabývat různých tvarů a velikostí, od spirálních až po eliptické či nepravidelné. Galaxie, ve které se nachází naše planeta Země, se jmenuje Mléčná dráha a nejblíže s ní sousedí další spirální galaxie s názvem Andromeda (známá též pod označením M31), jež je vzdálená 2,5 milionu světelných let.

Jak vznikly hvězdy?

Hvězdy jsou něco jako gigantické zářivé koule jasně hořící v temnotě vesmíru. Rodí se z oblaků plynu a prachu, kde gravitace stahuje materiál k sobě, dokud se nestane tak horkým a hustým, že dojde k jevu, který se nazývá jaderná fúze. Jedná se o proces, kdy dochází k uvolňování obrovského množství energie, díky čemuž hvězdy tak jasně září.

Hvězdy jsou různě veliké a mají celou škálu barev a složení, z nichž každá je formována jedinečnými okolnostmi svého zrodu. Některé hvězdy, jako třeba naše Slunce, jsou osamělí obři, kteří vládnou svým planetárním systémům. Jiné vznikají ve shlucích, kde bojují o pozici uprostřed přeplněné hvězdné školky. Další se zase tvoří ve vleku různých kataklyzmatických událostí, jako je například srážka dvou neutronových hvězd nebo exploze supernovy.

Samotným zrozením ale příběh hvězd nekončí. V průběhu svého života totiž procházejí pozoruhodnou proměnou. Postupně se vyvíjejí z ohnivých nemluvňat až po prastaré obry, než nakonec zaniknou. Některé hvězdy, jako je Slunce, budou svítit nepřetržitě miliardy let, než velice pomalu odejdou do důchodu jako takzvaní bílí trpaslíci. Jiné čeká dramatičtější konec, protože se zhroutí pod vlastní gravitací a vytvoří černé díry nebo explodují.

Ve vesmíru tak představují hvězdy nebeské objekty, které svou zářivou krásou a nedozírnou silou utvářejí strukturu prostoru a času. Proto, když se díváte vzhůru na noční oblohu, pamatujte, že každá hvězda, kterou vidíte, není jen vzdáleným zrnkem světla, ale také svědectvím o kosmických silách, které utvářely náš vesmír od počátku věků.

Kde se vzaly planety?

A jak vznikly planety, jako je třeba naše Země? Když se vytvoří hvězda, je obklopena vířícím diskem zbylého plynu a prachu. Časem se kousky tohoto prachu slepí a tvoří větší a větší shluky. Tyto shluky se pak nakonec stanou planetami, kde se může, ale také nemusí dařit životu. Naše sluneční soustava, která zahrnuje Slunce, planety, měsíce, asteroidy a komety, vznikla asi před 4,6 miliardami let právě z jednoho z těchto vířících disků.

Sledujte novinky webu RadimeJAK.cz na Googlu a Seznamu!

Čím vznikl vesmír?

Vesmír vznikl událostí, kterou nazýváme jako Velký třes. Během tohoto jevu se veškerá existující hmota i energie spojila do nepředstavitelně malého bodu a následně explodovala ohromnou silou. V tu chvíli se zrodil vesmír tak, jak jej dnes známe, a začal se neustále rozpínat. Při tomto rozšiřování došlo v prostoru k velkému ochlazení, což mělo za následek vznik atomů, které se spojily a vytvořily různé vesmírné objekty.

Co je na konci vesmíru?

Vědci si zatím nejsou jisti tím, zda je vesmír konečný či nikoliv. Existují však teorie, že by mohl být plochý a neustále se rozšiřující, čili nekonečný. Jiné myšlenky zase připouští možnost, že je vesmír konečný a zároveň neomezený. To znamená, že by mohl mít tvar koule.

Jaká je nejbližší galaxie?

Naše planeta Země je součástí galaxie s názvem Mléčná dráha. Ve vzdálenosti asi 2,5 milionů světelných let se pak nachází spirální galaxie, která nese označení M31, nebo ji můžete znát také pod jménem Andromeda. Právě galaxie M31 je k naší Mléčné dráze nejblíže.