Zajímavosti o ÚPLŇKU

Ať už věříte tomu, že má úplněk magickou moc a může náš život výrazně ovlivnit, nebo jste k tomuto tvrzení spíše skeptičtí, jistě nemůžete popřít, že je tento jev v mnoha ohledech speciální. Prozradíme, co se děje při úplňku, jakým způsobem působí na naše zdraví či emoce nebo třeba co se má dělat při úplňku a kterým činnostem byste se raději měli tou dobou vyhýbat.

Co je úplněk?

V závislosti na tom, jakým způsobem je Měsíc v určitém okamžiku osvětlený Sluncem a jak velkou část jeho povrchu můžeme ze Země pouhým okem pozorovat, se rozlišují čtyři různé měsíční fáze. Ty společně vytvářejí cyklus odborně označovaný pojmem lunace, během nějž se postupně vystřídá nov (novoluní), stádium dorůstání (první čtvrť), úplněk a stádium ubývání (poslední čtvrť).

Úplněk (anglicky full moon) je pak označení pro měsíční fázi, kdy se Měsíc nachází na opačné straně Země než Slunce, díky čemuž je z pohledu pozorovatele na naší planetě měsíční disk plně osvícený. Jelikož má Měsíc tou dobou na obloze podobu pravidelného kruhu, který je na pohled velmi výrazný a jasný, lidé začali tento jev označovat právě jako úplněk.

Opakem úplňku je nov (novoluní), což je měsíční fáze, která v lunárních kalendářích obvykle zahajuje nový měsíc. V takovém případě pak úplněk připadá na 14. nebo 15. den lunárního měsíce (konkrétně nastane zhruba za 14,8 dne). Vychází typicky hned po západu Slunce, a pokud se zrovna Měsíc neschovává za mraky, je schopný ozářit celou okolní krajinu. Ztěžuje však pozorování hvězd.

Ačkoliv si možná myslíte, že když budete sledovat úplňky pravidelně (například pomocí hvězdářského dalekohledu), pokaždé zahlédnete jinou část měsíčního povrchu, opak je bohužel pravdou. Ze Země totiž můžeme pozorovat stále stejnou stranu Měsíce, a to konkrétně tu přivrácenou. Důvodem je vázaná rotace, tedy skutečnost, že se doba rotace jeho osy shoduje s dobou oběhu kolem Země.

Kromě toho je nutné poznamenat také to, že úplněk představuje jedinou měsíční fázi, během které lze pozorovat zatmění Měsíce. Oběžná dráha Měsíce kolem Země má nicméně jiný sklon než oběžná dráha Země kolem Slunce, takže se Měsíc většinou nachází nad zemským stínem či pod ním a k zatmění dochází pouze příležitostně (ne pokaždé).

Jak často je úplněk?

Zjednodušeně lze říci, že úplněk nastává jednou za měsíc. Toto tvrzení ovšem není zdaleka přesné, a proto je dobré si danou situaci podrobněji vysvětlit. Cyklus lunace, který zahrnuje všechny čtyři měsíční fáze, trvá přibližně 29 a půl dne. Konkrétně se pak jedná o 29,53059 dne, což odborníci označují také jako synodický měsíc.

Pokud jde o frekvenci úplňků, každý kalendářní měsíc tedy obsahuje obvykle jeden úplněk, ale může se stát, že na některé z nich vyjdou i dva (první a poslední den daného měsíce). Interval mezi nimi přitom není pokaždé zcela stejný, ale může průběžně kolísat. Konkrétně se pak pohybuje v rozmezí 29,18 a 29,93 dne (číslo 29,53 pak představuje průměr mezi danými hodnotami).

Jak dlouho trvá úplněk?

Protože se Měsíc neustále pohybuje a nikdy se nezastaví na jednom místě, úplněk ve skutečnosti trvá pouze krátký okamžik, který je pro každý měsíc přesně vypočítaný. Lidem se však daná chvíle může zdát poměrně dlouhá, jelikož náš zrak není dokonalý, a Měsíc se nám tedy jako úplný obvykle zdá i nějakou chvíli před skutečným úplňkem a také po něm.

Kdy je úplněk v roce 2024?

 • Úplněk leden 2024 – čtvrtek 25. ledna,
 • úplněk únor 2024 – sobota 24. února,
 • úplněk březen 2024 – pondělí 25. března,
 • úplněk duben 2024 – středa 24. dubna,
 • úplněk květen 2024 – čtvrtek 23. května,
 • úplněk červen 2024 – sobota 22. června,
 • úplněk červenec 2024 – neděle 21. července,
 • úplněk srpen 2024 – pondělí 19. srpna,
 • úplněk září 2024 – středa 18. září,
 • úplněk říjen 2024 – čtvrtek 17. října,
 • úplněk listopad 2024 – pátek 15. listopadu,
 • úplněk prosinec 2024 – neděle 15. prosince.

Co je superúplněk?

Jako superúplněk, superměsíc nebo třeba velký úplněk se neodborně označuje astronomický jev, kdy Měsíc v době úplňku (nebo případně novu) prochází perigeem, kterému se říká také přízemí. To znamená, že je na své dráze nejblíže k planetě Zemi, jak může z našeho pohledu být, a zároveň působí, že je o něco větší než běžně. K tomu dochází zhruba jednou za 14 měsíců.

TOP:   ÚPLNĚK KVĚTEN 2024: Kdy je a co nás čeká?

Velikost jednotlivých superúplňků přitom není pokaždé stejná. Rozdíly týkající se rozměrů daného nebeského tělesa pak souvisí s několika různými faktory. Svou roli hraje například to, jak přesně se okamžik úplňku (nebo novu) překrývá s momentem přízemí nebo jak blízko se Měsíc od Země právě nachází, protože tato vzdálenost se během přízemí může lišit.

Vycházející úplněk působí nízko nad obzorem větší než v momentě, kdy vystoupá výše na oblohu, přestože je jeho průměr celou dobu stejný. Jde o iluzi, kdy lidský mozek porovnává objekty nacházející se na obzoru, jako jsou například stromy, kopce nebo domu, s měsíčním kotoučem. Když je pak úplněk na své dráze výš, daná iluze se vytrácí.

Co je mikroúplněk?

Jedná se o opačný jev vůči superúplňku, k němuž dochází při průchodu apogeem (odzemím). Na své dráze je tak Měsíc nejdále od planety Země, jak může z našeho pohledu být, a právě z toho důvodu působí, že je menší než běžně a zároveň i méně jasný.

Co je modrý úplněk?

Pokud v jednom měsíci nastanou dva úplňky, což se stává pouze jednou za několik let, tento úkaz označujeme jako modrý Měsíc nebo modrý úplněk. V takovém případě pak na jeden kalendářní rok připadne třináct úplňků místo dvanácti. Dříve se ovšem termínem modrý úplněk označoval třetí úplněk v určitém ročním období, na které výjimečně připadly úplňky čtyři.

Přestože si tedy spousta lidí myslí, že když se někdo zmíní o modrém úplňku, má na mysli zbarvení měsíčního kotouče, není tomu tak. Ten opravdu může získat částečně modrý odstín, ale důvodem jsou pak specifické atmosférické podmínky. Kromě toho se můžete setkat s anglickým idiomem „once in a blue moon“, což by se do češtiny dalo přeložit jako „jednou za uherský rok“.

Co je krvavý úplněk?

K tomuto jevu dochází, když je měsíc v úplňku a zároveň dojde k jeho úplnému zatmění. To pak způsobí, že Měsíc získává oranžový nebo červenavý nádech, jelikož zemská atmosféra láme do zemského stínu načervenalý odstín slunečních paprsků.

Co jsou halové jevy?

Jako halové jevy (ve zkratce halo) se označují optické úkazy, které jsou důsledkem odrazu, lomu nebo difrakce (ohyb světla) slunečních nebo měsíčních paprsků. Na vině jsou přitom drobné ledové krystalky v atmosféře, které musí mít tvar šestiboké destičky nebo hranolu. Během úplňku je přitom možné pozorovat měsíční halo, což údajně signalizuje blížící se změnu počasí.

Vliv úplňku na přírodu

Ačkoliv se Měsíc nachází velmi daleko od Země, má výrazný vliv na některé věci, které se zde odehrávají. Příklad jsou slapové jevy neboli příliv a odliv. Gravitace Měsíce má totiž na svědomí pohyby vody na zemském povrchu a zvedání hladiny v pobřežních oblastech. Během úplňku a novu, kdy se Měsíc, Země a Slunce nachází v jedné linii, je toto působení nejsilnější, což má na svědomí výraznější příliv a odliv (skočné dmutí).

Vliv úplňku na člověka

Spousta lidí věří, že je úplněk nejsilnější měsíční fází, která může mít výrazný vliv nejen na náš zdravotní stav, ale také na emoce, jež v danou chvíli pociťujeme. Toto působení přitom může být pozitivní i negativní. Konkrétně pak může vypadat následovně:

 • Vliv úplňku na zdraví – spousta lidí zažívá v době úplňku nepříjemné bolesti hlavy a kromě toho je možné zaznamenat také zhoršení jiných zdravotních potíží, jako je třeba bolest kloubů či bolest zad. Poměrně běžným jevem je i nespavost při úplňku a některé jedince trápí tou dobou velmi divoké sny. Ozývat se pak mohou také staré rány, které jsou již dlouho zahojené.
 • Vliv úplňku na psychiku – říká se, že úplněk v lidech zvyšuje nervozitu, podrážděnost či agresivitu. Právě z toho důvodu v tomto období dochází k většímu množství mezilidských konfliktů a podle některých statistik dokonce narůstá počet kriminálních činů.

Jak působí úplněk na děti?

Úplněk může mít údajně výraznější vliv na těhotné a kojící ženy, ale také na malé pacienty. Ti v danou chvíli mohou pociťovat problémy se spánkem a často je trápí také nepříjemně živé sny. Kromě toho někdy méně jedí a také se více počůrávají. Výjimkou pak není ani zvýšená plačtivost.

TOP:   ÚPLNĚK KVĚTEN 2024: Kdy je a co nás čeká?

Jak působí úplněk na psy?

Také zvířata reagují na úplněk silněji než na jiné měsíční fáze. Konkrétně psi pak mohou dlouho do noci štěkat a vlci jsou známí tím, že vyjí na Měsíc. Své chování ovšem úplňku přizpůsobují i další druhy zvířat včetně ptáků.

Co dělat a nedělat při úplňku?

Úplněk představuje vhodný čas pro odpočinek a zklidnění organismu. Doporučuje se proto jít spát co nejdříve (v den úplňku i jeden den po něm), aby si člověk správně odpočinul. Zároveň jde také o vhodnou příležitost pro očistu těla, takže byste měli jíst vyváženou stravu a zařadit do svého jídelníčku větší množství vitamínů a dalších potřebných živin.

Během úplňku je dobré věnovat se také meditaci. Najděte si tedy nějaké klidné místo, kde se budete cítit dobře, pohodlně se usaďte a zavřete oči. Poté se zaměřte na své dýchání (pomalé a klidné nádechy i výdechy), představte si energii, která kolem vás proudí, a snažte se očistit svou mysl a ducha od všech negativních aspektů.

Zatímco někteří vnímají úplněk jako vhodný čas, kdy se člověk může správně uvolnit a nabrat novou životní energii, jiní v něm vidí hlavně příležitost ke splnění svých snů a dosažení veškerých životních cílů. Jeho působení si pak lidé spojují také s očistnou a naplňující silou minerálů, přičemž hlavní roli zde údajně hraje měsíční kámen, křišťál nebo třeba labradorit.

Řešení konfliktů a náročnějších životních problémů se ovšem během úplňku raději vyhněte. To samé pak platí pro delší cesty, půsty nebo operační zákroky, které se v době úplňku rozhodně nedoporučují. Půda by v danou chvíli měla mít klid, takže raději nezaštipujte rostliny, neřežte stromy ani keře a nestříhejte živý plot. Na úplněk ovšem nenechávejte ani zkracování vlasů.

Tradice spojené s úplňkem

Úplněk lidé již odpradávna považují za velmi zvláštní jev, který má podle mnohých magickou moc. Právě z toho důvodu je opředen řadou mýtů a legend, které mu přisuzují velkou sílu. Navíc se pojí také s mnoha různými lidovými zvyky a rituály, které je nutné vykonat právě v době, kdy se Měsíc nachází ve fázi úplňku. V tu dobu se totiž podle lidových pověr údajně otevírají poklady, byliny mají čarovnou moc a scházejí se různé bytosti, jako jsou čarodějnice, upíři nebo vlkodlaci.

Sledujte novinky webu RadimeJAK.cz na Googlu a Seznamu!

Jak funguje úplněk?

Úplněk je jedna ze čtyř měsíčních fází, kdy se Měsíc nachází na opačné straně Země než Slunce, takže je díky tomu plně osvícený a vypadá při pozorování jako pravidelný kruh. Je schopný ozářit okolní krajinu a zároveň ztěžuje pozorování hvězd i dalších nebeských těles. Pokaždé přitom ze Země vidíme stejnou (přivrácenou) stranu Měsíce.

Jak dlouho trvá od úplňku do úplňku?

V tomto případě hovoříme o cyklu označovaném jako lunace, během kterého se vystřídají všechny čtyři měsíční fáze (nov, první čtvrť, úplněk, poslední čtvrť). Je dlouhý zhruba 29 a půl dne (konkrétně 29,53 dne). Ve skutečnosti se ale daný interval mění a mezi jednotlivými úplňky tedy může uplynout 29,18 až 29,93 dne.

Na co má vliv Měsíc v úplňku?

Úplněk je údajně nejsilnější měsíční fáze, která ovlivňuje lidské zdraví i psychický stav. Právě z toho důvodu můžete zaznamenat například problémy se spánkem, ale i nepříjemné bolesti hlavy, zad a kloubů a ozývají se také staré rány. Lidé někdy bývají během úplňku podráždění a pociťují celkový neklid, což vede k většímu množství konfliktů.

Jaký je vliv úplňku na znamení?

Zatímco indiánská kultura si úplňky spojuje s časovým obdobím, kdy tento astronomický jev běžně nastává, v evropské tradici se jejich pojmenování odvíjejí od toho, v jakém slunečním znamení se aktuálně nachází. Podle toho se pak mění i vlastnosti, které s daným úplňkem souvisí, což se samozřejmě odrazí v působení na lidské zdraví a emoce.