AUTOŠKOLA a ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY – často kladené otázky

Máte za sebou absolvování výuky v autoškole a chcete zjistit co nejvíce informací o tom, jak probíhá závěrečná zkouška pro získání řidičského průkazu? Pak jsme pro vás připravili odpovědi na nejčastěji pokládané dotazy ohledně tohoto tématu. V následujícím článku se tak dozvíte nejen, jak samotné zkoušky probíhají, ale také kolik stojí a co se děje v případě, že je nesplníte.

Jak probíhají zkoušky v autoškole?

Zkoušky v autoškole se skládají buď ze dvou, nebo ze tří částí v závislosti na tom, pro jakou skupinu vozidel je řidičské oprávnění určeno. V případě skupin A, B a T je potřeba splnit zkoušku z pravidel silničního provozu, která se absolvuje formou testu, a dále také praktickou zkoušku, při které si komisař otestuje vaše řidičské schopnosti během jízdy.

U skupin C až D se pak kromě zmíněných dvou částí provádí ještě také přezkoušení z ovládání a údržby vozidla. Pokud se účastníte sdruženého výcviku, což znamená, že děláte kurzy pro více skupin vozidel najednou, budete skládat teoretickou zkoušku pouze jednou. Jízdy se pak absolvují zvlášť pro každé vozidlo dané skupiny.

Každá autoškola si průběh zkoušek organizuje sama, tudíž se u jednotlivých společností může lišit. Někde se všechny uvedené části provádějí v jeden den, jinde jsou stanoveny termíny pro teoretický test a zkoušku z jízd zvlášť. Do dvou dnů jsou zkoušky obvykle rozděleny především v autoškolách nacházejících se ve větších městech.

Většinou přitom účastník neví přesný čas začátku zkoušky z jízd, tudíž je potřeba se připravit na případné čekání. Zkouška vždy začíná teoretickou částí, tedy písemným testem, který se zpravidla vyplňuje na počítači. Teprve poté následuje praktická část čili zkouška z jízd a případně také zkouška z ovládání a údržby vozidla.

Co si vzít na zkoušku v autoškole?

Ke každé části závěrečné zkoušky v autoškole je potřeba přinést doklad totožnosti a také potvrzení o zaplacení poplatku za zkoušku. Pokud na tyto dokumenty zapomenete, nebude vás komisař moci připustit ani k teoretickému testu, ani k praktickému přezkoušení. V rámci výuky byste však měli dostat veškeré informace o tom, co je třeba přinést s sebou na zkoušku. Nicméně obvykle kromě zmíněných dokladů nic jiného nepotřebujete.

Jak dlouho trvá závěrečná jízda?

Závěrečná jízda v autoškole zpravidla netrvá déle než 30 minut. V jejím průběhu jsou přitom v autě přítomny tři osoby. Řidič, tedy vy, instruktor, který vás měl v autoškole na starost, a také komisař, jenž bude vaši jízdu hodnotit. Někdy může na zadním sedadle sedět také váš kolega z kurzu, který vás po absolvování jízdy vystřídá.

Na co si dát pozor při jízdě v autoškole?

Během zkoušky z jízd je potřeba dávat pozor doslova na vše. Nejdůležitější je samozřejmě, dodržovat přesně pravidla silničního provozu, která jste se naučili nejen během praktické výuky, ale také při teoretických lekcích. V závěrečném hodnocení se odráží všechny chyby, které při jízdě uděláte. Proto dbejte na to, abyste už při nastoupení do vozidla nezapomněli na nic důležitého (například zapnout si bezpečnostní pás).

Komisař vám může prominout například ne zcela plynulé zaparkování, pokud během něj nikoho a nic neohrozíte. Za co vám však řidičský průkaz určitě nedá, je nedodržování předpisů, ignorování značek, ohrožování účastníků silničního provozu, a podobně. Největším nepřítelem u závěrečných jízd je nervozita. Snažte se proto před zkouškami uklidnit a říkejte si, že přinejhorším si jízdy ještě jednou zopakujete. Nebyli byste první ani poslední.

Co když u zkoušky neuspěji?

Pokud závěrečnou zkoušku v autoškole nesplníte na poprvé, vůbec nic se neděje. Ze zákona totiž máte nárok na dva opravné termíny. Celkem se tudíž účastník může zkoušek v autoškole v rámci jednoho kurzu účastnit třikrát. Pokud tedy například splníte teoretickou část, ale nepodaří se vám úspěšně absolvovat jízdy, máte ještě šanci si svou reputaci napravit v náhradním termínu a řidičský průkaz získat.

Co když nedám autoškolu na 3. pokus?

V předchozích letech byly podmínky pro možnost opravy závěrečné zkoušky v autoškole stanoveny trochu jinak. Účastník kurzu měl ještě do roku 2021 na opravu nesplněné části zkoušky celých 6 měsíců. V průběhu této doby tak mohl absolvovat opravných termínů více. V současné době však už platí limit celkových 3 pokusů. V případě, že se vám nepodaří zkoušky splnit ani na potřetí, musíte celý výcvik nebo část výuky absolvovat znovu.

Kolik stojí zkouška autoškoly?

Aby mohl být účastník připuštěn v autoškole ke zkoušce, musí nejen absolvovat kurz a povinné výcvikové jízdy, ale také je potřeba zaplatit zákonem stanovený poplatek za zkoušku. Ten se hradí na městském úřadě a nijak nesouvisí s výdělečnou činností dané autoškoly, jelikož se jedná o příjem za výkon služebního komisaře. Jeho výše přitom činí 700 korun.

Pokud musí účastník závěrečnou zkoušku opakovat, je potřeba uhradit poplatek znovu, tentokrát však v částce 400 korun. V případě, že dotyčný ještě absolvuje před opravným termínem kondiční jízdy s instruktorem, bude po něm pravděpodobně autoškola ještě chtít uhradit poplatek stanovený za tento dodatečný výcvik, jelikož se již nejedná o součást absolvovaného kurzu.

Dostanu hned řidičský průkaz?

Pokud se ptáte, jak dlouho trvá vydání řidičského průkazu po úspěšném splnění zkoušek v autoškole, pak vám jej úřad vyhotoví do 20 pracovních dnů od podání žádosti o jeho vydání. V případě, že jej potřebujete mít k dispozici nutně dříve, je možné zažádat o jeho zrychlené vydání. V takovém případě by měl být vyhotoven do 5 pracovních dnů. Nicméně je potřeba, že si za tuto službu připlatíte.

Sledujte novinky webu RadimeJAK.cz na Googlu a Seznamu!

Kolik stojí opravná zkouška v autoškole?

Poplatek za první pokus při závěrečné zkoušce v autoškole činí ze zákona 700 korun. V případě opakovaného pokusu musí účastník uhradit na obecním úřadě poplatek znovu, tentokráte však v částce 400 korun. Nejedná se přitom o příjem autoškoly, ale o cenu za výkon služby komisaře, kterého u zkoušky budete mít.

Kolik pokusů je v autoškole?

Do roku 2021 měl účastník autoškoly na splnění závěrečných zkoušek 6 měsíců. Od roku 2022 se však tyto podmínky změnily a nově má student autoškoly na splnění zkoušek už jen 3 pokusy, tedy jeden řádný a dva opravné.

Na co se může zeptat komisař při jízdě?

Komisař se vás během závěrečných jízd může zeptat na jakoukoliv otázku týkající se silničního provozu nebo ovládání vozidla. Někteří se však při jízdě neptají vůbec na nic a jen pozorují, jak si řidič vede. Jiní například využívají čas na otázky poté, co řidič zaparkuje vozidlo na komisařem zvoleném místě. Výjimkou však není ani kladení otázek během řízení.

Jak dlouho trvá jízda s komisařem?

Jízda v autoškole při závěrečné zkoušce netrvá obvykle déle než půl hodiny. Pokud ve vozidle jede kromě vás, instruktora a komisaře také váš kolega z kurzu, v průběhu jízdy se v řízení vystřídáte. Celková doba se tak může protáhnout i na hodinu, nicméně ta je rozdělena právě mezi dva zmíněné účastníky.