ŘIDIČSKÉ PRŮKAZY: Jaké existují SKUPINY a DRUHY a co musím splňovat, abych je získal?

Chcete si udělat klasický řidičák na auto, abyste mohli vyrazit, kam se vám zlíbí? Nebo vás snad láká řidičský průkaz na motorku, na traktor či na kamion? Ať je to, jak chce, jistě se vám bude hodit přehled skupin a podskupin řidičského oprávnění. Prozradíme, jaké druhy řidičského průkazu existují a co musí člověk udělat, aby se z něj stal držitel řidičského průkazu dané kategorie řidičáku.

Druhy řidičských oprávnění

Pokud zrovna hledáte autoškolu, kde se pokusíte získat svůj první řidičský průkaz, nebo plánujete své řidičské oprávnění rozšířit, abyste se mohli na silnicích prohánět v různých typech vozidel, možná přemýšlíte, jaký konkrétní typ řidičského průkazu budete potřebovat. Ještě než si ovšem představíme jednotlivé typy řidičáku, měli bychom si vysvětlit termíny řidičský průkaz a řidičské oprávnění.

Jak už samotný název napovídá, řidičské oprávnění musí člověk získat, aby mohl legálně řídit. To znamená, že nás opravňuje k řízení konkrétního druhu vozidel. Řidičský průkaz je pak fyzický doklad, kterým je možné prokázat, že člověk skutečně získal oprávnění k řízení. Je to tedy většinou kartička, kterou vám vydají po složení závěrečných zkoušek, vozíte ji s sebou a ukazujete kontrole.

Řidičská oprávnění se na našem území vystavují pro různé druhy vozidel, které spadají do pěti různých kategorií, přičemž některé člověka opravňují k řízení několika různých typů vozidel. Navíc pak existují i kombinace s přívěsy (v rámci skupiny E) nebo také s podskupinami 1 a 2. Konkrétně pak vypadají kategorie řidičského oprávnění následovně:

  • řidičský průkaz A – motocykly,
  • řidičský průkaz B – osobní automobily,
  • řidičský průkaz C – nákladní vozidla,
  • řidičský průkaz D – autobusy,
  • řidičský průkaz T – traktory a jiné pracovní stroje.

Pokud si někdy nebudete jistí, na jaké typy vozidel se vaše řidičské oprávnění vztahuje, můžete se podívat do registru řidičů, kde byste měli najít všechny potřebné informace. Užitečná pro vás ovšem může být také evidenční karta řidiče, která obsahuje potřebné údaje o řidiči a jeho oprávnění, ale také záznamy o přestupcích, kterých jste se za volantem dopustili.

Řidičský průkaz AM

Ačkoliv to možná netušíte, všechny ostatní řidičáky (pouze s výjimkou řidičského průkazu T) vás opravňují také k řízení vozidel spadajících do kategorie AM. Ta umožňuje lidem řídit motorová vozidla s konstrukční rychlostí nepřevyšující 45 km/h (mopedy). Kromě toho je však potřeba splnit ještě několik dalších kritérií.

U dvoukolových vozidel dále platí omezení objemu spalovacího motoru do 50 ccm (kubických centimetrů), zatímco v případě elektromotorů může výkon dosahovat maximálně 4 kW. U vozidel tříkolových je pak objem benzinového motoru pro řidičák na AM omezený také na 50 ccm, přičemž ostatní motory mohou dosahovat maximálně výkonu 4 kW.

Kromě toho pak do této kategorie můžeme zařadit ještě čtyřkolová vozidla o hmotnosti do 350 kilogramů (v nenaloženém stavu), která mají benzinový motor o objemu maximálně 50 ccm nebo jiný motor s výkonem do 4 kW. AM řidičáku, který můžete získat od 15 let, se přitom někdy říká také řidičák na skútr, přestože kromě slabších skútrů umožňuje řídit i některé motorky a jiná vozidla.

Řidičský průkaz A1

Další skupinou řidičských oprávnění je potom řidičák A1, který můžete získat od 16 let a zároveň s ním také dostanete oprávnění skupiny AM. Díky tomu pak budete moci řídit lehké motocykly s výkonem do 11 kW, které mohou mít i postranní vozík. Dejte si však pozor, aby objem nepřesáhl 125 ccm, přičemž výkon/hmotnost musí být v tomto případě v poměru do 0,1 kW/kg.

Řidičský průkaz skupiny A1 se nicméně dá využít také jako řidičák na čtyřkolku. U čtyřkolých vozidel se nicméně A1 řidičský průkaz vztahuje pouze na stroje s výkonem do 15 kW. Hmotnost v nenaloženém stavu by pak neměla přesáhnout 400 kilogramů, zatímco objem spalovacího motoru opět musí pro řidičák na A1 dosahovat maximálně 125 ccm.

Řidičský průkaz A2

Pokud si chcete udělat řidičák na motocykl, další variantou je skupina A2. Ta vám umožňuje řídit stroje s postranním vozíkem či bez něj, jejichž výkon dosahuje maximálně 35 kW (poměr výkonu a hmotnosti nesmí přesáhnout 0,2 kW/kg). Nesmí být ovšem upraveny z motocyklu s více než dvojnásobným výkonem.

V tomto případě se pak jedná konkrétně o řidičský průkaz na motorku od 18 let, přičemž zde existuje výjimka pro soutěže. Dobrou zprávou také je, že řidičák na A2 vám automaticky vynese také oprávnění řídit stroje z kategorie AM i A1.

Řidičský průkaz A

Máte-li rádi rychlou jízdu, možná vám žádná z předchozích skupin řidičských oprávnění nevyhovuje. Jestliže tedy hledáte řidičák na velkou motorku, budete muset složit zkoušky pro řidičské oprávnění A (řidičský průkaz sk A). Ten se totiž vztahuje na nejsilnější motocykly bez omezení objemu či kubatury, které mohou mít zároveň i postranní vozík.

TOP:   ÚPLNĚK KVĚTEN 2024: Kdy je a co nás čeká?

Kromě toho sem patří také tříkolová motorová vozidla s výkonem vyšším než 15 kW nebo čtyřkolová vozidla, jejichž motor má výkon maximálně 15 kW. Hmotnost čtyřkolových vozidel pak v nenaloženém stavu nesmí přesáhnout 400 kilogramů.

Řidičské oprávnění pro skupinu A je v současné době možné získat od 24 let. Jsou zde ovšem i výjimky. Vydají vám ho i v případě, kdy už máte dva roky řidičský průkaz skupiny A2 a přesáhli jste věk 20 let. Pokud jej chcete pouze pro tříkolová vozidla, můžete si ho udělat už v 21 letech.

Řidičský průkaz B1

Tomuto typu řidičského oprávnění se někdy říká také malý řidičák na auto. Můžete jej získat již v 17 letech, ale pamatujte, že vás opravňuje pouze k řízení dvoustopých vozidel, jejichž výkon nepřesahuje 15 kW a hmotnost v nenaloženém stavu není větší než 400 kilogramů (550 kilogramů u vozidel pro přepravu zboží). Kromě toho pak řidičák B1 umožňuje také řízení vozidel ze skupiny AM a tříkolových vozů kategorie A1.

Řidičský průkaz B

Většina lidí po příchodu do autoškoly poptává klasický řidičák na osobní auto. Jedná se konkrétně o řidičák B, díky němuž je možné řídit motorová vozidla do 3,5 tuny, která nespadají do předchozích kategorií a mohou převážet maximálně 8 osob kromě řidiče. Kromě toho je možné vléct přípojné vozidlo, které splňuje následující podmínky:

  • jeho hmotnost nepřevyšuje 750 kilogramů,
  • jeho hmotnost převyšuje 750 kilogramů, ale největší povolená hmotnost celé jízdní soupravy není vyšší než 3500 kilogramů,
  • jeho hmotnost převyšuje 750 kilogramů a největší povolená hmotnost celé jízdní soupravy je vyšší než 3500 kilogramů, ale nepřevyšuje 4250 kilogramů – v tomto případě se ovšem jedná o řidičské oprávnění v rozšířeném rozsahu, což vyžaduje složení doplňovací zkoušky (skupina B96).

Řidičský průkaz na osobní automobil skupiny B (řidičský průkaz sk B) se uděluje od 18 let. Navíc platí také pro vozidla skupiny A1, která disponují automatickou převodovkou, nebo pro vozidla skupiny AM, B1 a B78 (řidičský průkaz na automat). Od 21 let věku pak řidičské oprávnění B umožňuje svému držiteli také řízení tříkolových vozidel skupiny A.

Řidičský průkaz BE

Pokud si chcete zařídit řidičák na karavan, hledáte oprávnění skupiny B + E. To vám umožní řídit jízdní soupravy skládající se z motorového vozidla skupiny B, které jsou doplněny o přípojné vozidlo těžší než 750 kilogramů. Maximálně se však může jednat o 3,5 tuny, zatímco celková hmotnost jízdní soupravy nesmí přesáhnout 7 tun.

Řidičák BE se uděluje nejdříve v 18 letech, a to pouze držiteli oprávnění skupiny B. Když jej získáte, zároveň můžete řídit také vozidla spadající do kategorie AM, A1 s automatickou převodovkou, A (za předpokladu, že jde o vozidlo tříkolové a člověk je starší 21 let), B1, B78 + B96, B78 + E a samozřejmě i samostatně B96.

Řidičský průkaz C1

Další kategorie řidičského průkazu je konkrétně skupina C1, což je vlastně řidičák na náklaďák nebo řidičák na dodávku. Svého držitele řidičák C1 opravňuje k řízení motorových vozidel s maximální hmotností od 3,5 do 7,5 tuny (s výjimkou traktorů), která mohou převážet maximálně 8 osob kromě řidiče. K danému vozidlu pak může být připojeno také přípojné vozidlo, jehož hmotnost nepřevyšuje 750 kilogramů. C1 řidičák se přitom uděluje od 18 let, a to pouze osobám s řidičským oprávněním skupiny B.

Řidičský průkaz C1E

Tato varianta řidičského oprávnění umožňuje svým majitelům řídit jízdní soupravy o nejvyšší povolené hmotnosti nepřevyšující 12 tun, které se skládají z motorového vozidla skupiny C1 a přípojného vozidla do 750 kilogramů, nebo případně z motorového vozidla skupiny B v kombinaci s přípojným vozidlem převyšujícím hmotnost 3,5 tuny.

Abyste mohli získat řidičák na C1 + E, musíte být samozřejmě držitelem oprávnění skupiny C1 a zároveň musíte být starší 18 let. Kromě toho je ovšem dobré vědět, že vás opravňuje také k řízení jízdních souprav, které spadají do kategorie BE.

Řidičský průkaz C

Tato skupina řidičského průkazu opravňuje držitele k řízení motorových vozidel, která svou hmotností převyšují 3,5 tuny. Zároveň zde ovšem platí, že mohou přepravovat maximálně 8 osob kromě řidiče. Zapojit za ně však můžete přípojné vozidlo, jehož nejvyšší povolená hmotnost je 750 kilogramů. Kromě toho pak daný řidičák opravňuje také k řízení vozidel z kategorie AM nebo C1 a od roku 2022 s ním můžete řídit také traktory a samojízdné pracovní stroje.

Řidičský průkaz skupiny C může získat pouze držitel oprávnění skupiny B, a to konkrétně od 21 let věku. Existuje zde ovšem i výjimka, kdy ho lze udělit již od 18 let s omezením, jedná-li se například o vozidla celní správy, armády, vězeňské služby či obecní policie. V 18 letech si ho pak může zařídit také člověk vlastnící průkaz profesní způsobilosti nebo v rámci vstupního školení dle zvláštního právního předpisu.

Řidičský průkaz CE

Řidičák C + E se někdy označuje také jako řidičský průkaz na kamion. Svého držitele totiž opravňuje k řízení jízdních souprav složených z motorového vozidla skupiny C a přípojného vozidla přesahujícího hmotnost 750 kilogramů, pokud nespadají pouze do skupiny C. Navíc umožňuje majitelům také obsluhování jízdních souprav spadajících do skupiny B + E nebo C1 + E.

TOP:   ÚPLNĚK KVĚTEN 2024: Kdy je a co nás čeká?

Řidičák CE je možné získat ve 21 letech, nebo případně už po dosažení 18. roku věku, ale pouze za předpokladu, že člověk zároveň vlastní průkaz profesní způsobilosti. Podmínkou je pak samozřejmě vlastnictví řidičského průkazu skupiny C. Pokud se vám navíc podařilo složit zkoušky na řidičák skupiny D, budete pak moci řídit i soupravy spadající do skupiny D + E.

Řidičský průkaz D1

Jestliže si chcete udělat řidičák na minibus, zajímat vás bude skupina řidičského oprávnění D1. Ta vám umožní řídit motorová vozidla o délce maximálně 8 metrů, která mohou přepravovat více než 8 osob. Počet cestujících kromě řidiče nicméně nesmí přesáhnout 16 lidí, přičemž k danému vozidlu můžete připojit také přípojné vozidlo s nejvyšší povolenou hmotností 750 kilogramů. Řidičák D1 se přitom uděluje nejdříve od 21 let, a to osobám s oprávněním skupiny B.

Řidičský průkaz D1E

Abyste mohli získat řidičák D1 + E, musí vám být minimálně 21 let a musíte být držitelem oprávnění skupiny D1. Pokud se vám to podaří, umožní vám to řízení jízdních souprav složených z motorového vozidla spadajícího do skupiny D1 a přípojného vozidla o nejvyšší povolené hmotnosti 750 kilogramů (pokud nejde o jízdní soupravu spadající přímo do skupiny D1). Zároveň pak můžete řídit také jízdní soupravy skupiny B + E.

Řidičský průkaz D

Chcete-li získat řidičský průkaz na autobus nebo řidičský průkaz na trolejbus, budete potřebovat oprávnění skupiny D. To umožňuje lidem řídit motorová vozidla, která nespadají do skupiny D1 a jsou určená k přepravě více než 8 osob kromě řidiče. Navíc mohou vléct přípojné vozidlo o maximální hmotnosti 750 kilogramů. Dále pak tento řidičák platí i pro vozidla skupiny D1.

Řidičský průkaz skupiny D je možné získat pouze za předpokladu, že vlastníte také oprávnění skupiny B. Standardní věk pro jeho získání je nastavený na 24 let, ale platí zde několik výjimek. Za volant vozidla ze skupiny D je možné usednout již ve 21 letech, pokud slouží armádě, celní správě, vězeňské službě nebo třeba obecní policii.

Kromě toho pak může vozidla ze skupiny D řídit také osoba, která dosáhla věku 21 let nebo 23 let, a to za předpokladu, že podstoupí vstupní školení podle zvláštního právního předpisu a je zároveň držitelem průkazu profesní způsobilosti. Konkrétně pak záleží na tom, jaký rozsah průkazu daný jedinec vlastní.

Řidičský průkaz DE

Mezi druhy řidičského oprávnění patří také řidičák D + E, který umožňuje lidem řídit jízdní soupravy skládající se z motorového vozidla ze skupiny D v kombinaci s přípojným vozidlem o maximální hmotnosti 750 kilogramů (za předpokladu, že nejde o soupravu, kterou lze celou zařadit do kategorie D).

Řidičák D + E si můžete udělat ve 24 letech, nebo případně již ve 23 letech, pokud vlastníte také průkaz profesní způsobilosti. Opravňuje vás pak také k řízení souprav B + E nebo D1 + E. Získáte jej ovšem pouze v případě, že jste držitelem oprávnění skupiny D.

Řidičský průkaz T

Klasický řidičák na traktor se ukrývá právě pod značkou T. Umožňuje svým držitelům řídit traktory a samojízdné pracovní stroje, k nimž může být připojeno také další přípojné vozidlo. Řidičský průkaz skupiny T přitom člověk může získat od 17 let.

Sledujte novinky webu RadimeJAK.cz na Googlu a Seznamu!

Jaké druhy řidičských průkazů existují?

V současné době je na území České republiky možné získat řidičské oprávnění pro řadu různých vozidel, která jsou rozdělena do pěti kategorií. Skupina A zahrnuje motocykly, do skupiny B patří osobní automobily, ve skupině C najdete nákladní vozidla, do skupiny D spadají autobusy a ve skupině T jsou zařazeny traktory a jiné pracovní stroje.

Jaké jsou kategorie řidičských průkazů na motocykl?

Patří sem řidičský průkaz AM umožňující řízení motorových vozidel s rychlostí nepřevyšující 45 km/h, maximálním objemem 50 ccm nebo výkonem 4 kW. Řidičák A1 pak opravňuje člověka řídit motocykly s výkonem do 11 kW a objemem do 125 ccm, zatímco u řidičáku A2 jsou to motocykly s výkonem maximálně 35 kW. Řidičský průkaz skupiny A se pak vztahuje na nejsilnější motocykly.

Které typy řidičského oprávnění umožňují řídit auto?

Díky řidičskému průkazu B1 můžete řídit automobil již v 17 letech, ale pouze za předpokladu, že výkon nepřesahuje 15 kW a hmotnost je menší než 400 kilogramů. Klasický řidičák B opravňuje člověka řídit osobní auto do 3,5 tuny s některými druhy přípojných vozidel. Uděluje se od 18 let. Máte-li řidičák BE, k automobilu do 3,5 tuny pak můžete připojit ještě přípojné vozidlo do 3,5 tuny.

Jaká skupina řidičáku člověka opravňuje řídit traktor?

Traktory a samojízdné pracovní stroje doplněné o přípojné vozidlo může řídit člověk, který získá řidičský průkaz skupiny T. Ten přitom můžete vlastnit nejdříve v 17 letech. Kromě toho pak mohou traktory řídit také držitelé řidičského oprávnění kategorie C.