BRŠLICE KOZÍ NOHA: Jak pěstovat, či vyhubit tuto bylinu?

Dozvěděli jste se o léčivých účincích rostliny s názvem bršlice kozí noha a chtěli byste si ji vysadit na zahrádku, ale nevíte, jak na to? Nebo se naopak s přítomností tohoto plevele potýkáte už delší dobu a nemůžete se ho za žádnou cenu zbavit? Poradíme vám, jak pěstovat bršlici kozí nohu, ale i několik způsobů, jak tuto rostlinu efektivně vyhubit.

Bršlice kozí noha pěstování

Pro jednoho nebezpečný plevel, který není možné žádným způsobem zničit, pro jiného bylinka s nespočtem léčivých účinků. Přesně tak by se dala popsat bršlice kozí noha, což je rostlina z čeledi miříkovité, kterou lidé nazývají také husí packa nebo kerhák. Má hranatou a rýhovanou lodyhu, která je na konci rozvětvená, trojčetné listy vejčitého tvaru, které jsou ostře pilovité, bílé okvětní lístky a rozsáhlou síť oddenků.

Pokud jde o typická místa výskytu této rostliny, bršlici kozí nohu na našem území najdete prakticky kdekoliv, a to od nížin až po horská pásma. Nejčastěji se objevuje v podrostu vlhkých smíšených či listnatých lesů, ale také v lužních lesích nebo na stinných lesních pasekách, na březích řek a na polích. Výjimkou pak není ani výskyt bršlice v parcích, v sadech či na loukách.

Vzhledem k vytrvalosti a houževnatosti této rostliny je pěstování bršlice kozí nohy velice jednoduché. Musíte si však dát dobrý pozor na to, aby se nerozšířila po celé zahradě a nestala se tak obávaným plevelem, který řada zahrádkářů tak nesnáší. Z toho důvodu byste tuto bylinu měli umístit někam na kraj zahrady nebo do kouta, kde nebude moci ostatním rostlinkám ublížit.

Bršlice kozí noha preferuje polostinná stanoviště s dostatečně vlhkou a výživnou zeminou. Vzhledem k tomu, že se jedná o nitrofilní rostlinu, potřebuje ke správnému růstu také vyšší množství dusíku v půdě. Ideální stanoviště je například vedle drobných cibulovin, které se během léta zatahují. S těmi si totiž bršlice nebude vzájemně překážet.

Jestliže se rozhodnete pro pěstování bršlice kozí nohy, abyste později mohli využít jejich léčivých vlastností, dbejte však na jednu důležitou zásadu. Nikdy nenechte rostlinu vykvést. Zároveň včas omezte její rozrůstání do okolí, a to například prostřednictvím ohraničení plochy, kde hodláte bršlici pěstovat, pomocí obrubníku. Ten by měl být ovšem v půdě umístěný dostatečně hluboko.

Bršlice kozí noha likvidace

Jelikož bršlice kozí noha patří mezi invazivní rostliny a je velice houževnatá, roste prakticky všude bez ohledu na to, zda má ideální podmínky k rozmnožování. Postupem času tak vytváří husté, rozsáhlé a velice odolné kolonie, kterých se dá zbavit jenom velice těžko. Mnozí zahrádkáři proto její přítomnost často berou jako naprostou pohromu.

Na neobdělávaných půdách se bršlice kozí noha rychle množí pomocí nažek, které vypadávají všude kolem původní rostliny. Ačkoliv jsou čerstvé nažky neklíčivé, pokud bršlice na daném stanovišti přezimuje, jejich klíčivost se výrazně zvýší. Kromě toho si rostlina vytváří rozsáhlou síť oddenků, které slouží k vegetativnímu rozmnožování. Společně s kořeny zakrátko prorostou půdu všude v blízkém okolí.

Růst bršlice je vehementní a jen tak něco ho nezastaví. Oddenky a semena se přitom mohou rozšiřovat prostřednictvím větru, ale také při nevhodném zpracování půdy nebo kompostem. Tato houževnatá bylina je pak dokonce schopná zlikvidovat některé trvalky, které se v její blízkosti nacházejí, a může mít negativní vliv také na některé listnaté či jehličnaté dřeviny.

Jak vyhubit bršlici?

Bršlice kozí noha roste velmi bujně a její bohatý kořenový systém zasahuje hluboko do půdy. Je velice obtížné všechny kořeny najít a vykopat, takže se může stát, že i když se o to pokusíte, rostlina se za chvíli objeví znovu. Jejímu rychlému šíření totiž napomáhají dobré reprodukční vlohy bršlice, vysoká přizpůsobivost jakýmkoliv podmínkám i velká konkurenční schopnost oproti jiným druhům.

Podle zahrádkářů existují dva různé způsoby, jak se bršlice zbavit. Prvním z nich je manuální likvidace nechtěného plevele, druhým pak použití chemických přípravků. Který z nich si vyberete, je samozřejmě na vás. Často záleží hlavně na tom, jak moc se bršlice na zahradě rozrostla, jakou plochu plevel pokrývá a kolik energie, peněz nebo času jste ochotní do jeho likvidace investovat.

Hubení bršlice bez chemie

Chcete-li se bršlice zbavit bez pomoci chemie, je třeba vrhnout se na likvidaci tohoto nepříjemného plevele mechanickým způsobem. Důležité je vytrhávat rostliny i s kořeny a vyrýt také všechny oddenky, které najdete. Dbejte přitom na pečlivost a k odstranění bršlice použijte speciální rycí vidle, kterými oddenky nepřesekáte. Z půdy se pak vždy pokuste vybrat i ty nejmenší zbytky rostliny.

Abyste se plevele opravdu zbavili, zopakujte rytí a ruční pletí zahrady znovu po dvou týdnech. I po důkladné práci totiž v půdě nadále zůstávají výhonky a kořínky bršlice kozí nohy. Neméně důležité je pustit se do likvidace této rostliny ještě před tím, než začne kvést, k čemuž dochází zhruba od května do října. Pak by se totiž mohla začít množit také semeny a zbavit se jí by bylo ještě těžší.

Jestliže se u vás bršlice kozí noha rozšířila a roste na velké ploše zahrady, zkuste na daném místě vysadit brambory. Tento krok by měl omezit přístup bršlice ke světlu a celkově oslabit její růst. To ovšem pomůže pouze za předpokladu, že bude výsadba dostatečně hustá a budete ji opakovat alespoň po dobu dvou nebo tří let.

Úspěšného vyhubení bršlice můžete dosáhnout také vysetím lichořeřišnice, což je jednoletá bylina s plazivou lodyhou, která bujně roste a je schopná odpuzovat plísně i hmyz. Osivo se na zamořené záhony vysévá nahusto, a to přibližně od dubna. Pokud budete rostlinky dostatečně zavlažovat a hnojit, lichořeřišnice by měla vytvořit hustý porost, který bršlici oslabí nebo dokonce zcela zlikviduje.

Někteří pěstitelé pak doporučují po celé ploše zamořených záhonů rozprostřít černou fólii, která by měla bršlici alespoň částečně zadusit, nebo pokrýt půdu zhruba 20 až 30 centimetrů vysokou vrstvou listí. Během vegetace pak oddenky bršlice prorostou skrze vlhkou kyprou vrstvu tlejícího listí, odkud se následně dají poměrně dobře odstranit.

Kompostování

Spousta zahrádkářů se také ptá, zda je možné tento plevel házet do kompostu, nebo by se tomu měl člověk raději vyhnout. Zde je důležité podotknout, že i plevele množící se hlavně prostřednictvím oddenků a kořenů, jako je právě bršlice kozí noha nebo třeba pýr plazivý, je možné kompostovat. Před umístěním rostlin na kompost byste je však měli důkladně usušit nebo nechat vykvasit.

Chemická likvidace bršlice kozí nohy

Pokud se bršlice v menším množství objeví na záhoncích, vyroste mezi okrasnými keři nebo lemuje cestičky, které jste si na své zahradě pečlivě vytvořili, můžete ji zlikvidovat také pomocí chemie. Dobré zkušenosti mají zahrádkáři třeba s Roundupem, který se štětečkem nanáší přímo na vybraný plevel nebo se používá jako postřik na jednotlivé listy.

Vůči běžným růstovým herbicidům může být bršlice kozí noha poměrně odolná a je možné, že se po jejich aplikaci brzo znovu objeví. Pokud se tato rostlina rozroste na větší ploše, jednoduché vyrývání a přerývání záhonku už vám však nejspíš nepomůže. Dostupnou variantou jsou pak totální herbicidy, které pronikají rostlinou až do kořenů (například Touchdown), nebo selektivní herbicidy vhodné k likvidaci dvouděložných plevelů.

Při práci s jakýmikoliv chemickými látkami, kam patří i herbicidy, se vždy důsledně doporučuje seznámit se s vhodným dávkováním a použitím daného přípravku. Důležité je také aplikovat zvolený postřik ve správnou dobu, a to ideálně na jaře, kdy bršlice teprve raší a jednotlivé rostlinky nejsou prozatím vyšší než 15 centimetrů. Trvá pak zhruba dva týdny, než budou účinky chemie viditelné.

Kde roste bršlice kozí noha?

V České republice na bršlici narazíte prakticky kdekoliv, protože roste od nížin až po horská pásma. Nejvíce se jí daří v podrostu vlhkých smíšených nebo listnatých lesů, dále v lužních lesích, na stinných lesních pasekách, na březích řek, na polích, v parcích i na loukách. Výjimkou samozřejmě není ani výskyt na zahradách, což někteří pěstitelé díky léčivým vlastnostem této rostliny ocení, ale pro jiné je to spíše pohroma.

Jak pěstovat bršlici kozí nohu?

Bršlice kozí noha preferuje polostinná stanoviště, kde je dostatečně vlhká a výživná zemina. Jedná se o nitrofilní rostlinu, což znamená, že pro svůj růst potřebuje větší množství dusíku v půdě. Ideálním místem, kam můžete bršlici vysadit, je okraj nebo roh zahrady, kde nebude moci poškodit jiné rostliny. Nenechte ji však vykvést a omezte rozrůstání do okolí například pomocí dostatečně zahloubeného obrubníku.

Jak se bršlice šíří do okolí?

Bršlice kozí noha na našem území roste téměř všude. Na neobdělávaných půdách se rozšiřuje pomocí nažek, které vypadávají všude kolem původní rostliny. Kromě toho bršlice vytváří rozsáhlou síť oddenků, které slouží jako prostředek vegetativního rozmnožování. Společně s kořeny následně prorůstají okolní půdu a jen tak něco je nezastaví.

Jak vyhubit bršlici bez chemie?

Pokud se chcete bršlice zbavit mechanicky, je nutné pustit se do ručního pletí rostlin, ještě než vykvetou. Pokuste se rostliny vytrhávat i s kořeny a vyrýt také všechny oddenky (ideálně pomocí rycích vidlí). Z půdy pak vyberte i ty nejmenší zbytky rostliny a ruční pletí zahrady zopakujte zase za dva týdny. Můžete také zkusit vysadit na zamořenou část zahrady brambory či lichořeřišnici, rozprostřít na daném místě černou fólii nebo ho pokrýt vyšší vrstvou listí.

Napsat komentář