ZMĚNA ČASU JARO 2024: Kdy se mění čas na letní?

Pomalu se začíná blížit jaro, dny se prodlužují a za oknem se stále více objevují sluneční paprsky. Kromě teplejšího počasí s sebou však jaro přináší také změnu času ze zimního na letní, což je pro mnohé z nás nepříjemné, jelikož budeme spát o hodinu méně. Prozradíme, kdy se mění čas ze zimního na letní, na který den připadá změna času 2024 a proč se střídá letní a zimní čas.

Střídání času

Ačkoliv se střídání letního a zimního času stalo zažitou událostí a každý rok se opakuje ve stejnou dobu, spousta lidí stále nemá jasno v tom, kdy se posune čas o hodinu dopředu a kdy se posune čas o hodinu dozadu. Někdy je tak delší čas, který mohou strávit v posteli, příjemně překvapí, zatímco kratší spánek bývá pro mnohé velice nepříjemný.

Důležité je přitom znát správnou terminologii. Jako zimní čas se dnes označuje standardní středoevropský čas (SEČ nebo CET). Ačkoliv platí v zimním období, odkud také pochází jeho lidové pojmenování, ve skutečnosti jde o běžný čas a výraz „zimní“ tedy není úplně přesný (není sezónně posunutý). Proto by lidé v tomto případě správně měli hovořit o času standardním.

Na letní čas, který se označuje také jako SELČ, CEST nebo středoevropský letní čas, přechází většina států Evropy včetně České republiky. Existuje však i několik výjimek, jako je například Island, Bělorusko nebo část Grónska, část norských ostrovů a Špicberky. Kromě toho pak letní čas platí i v dalších zemích světa, kam patří USA nebo Kanada.

Pravý zimní čas, který byl během zimních měsíců sezónně posunutý, existoval na našem území pouze krátce, a to v letech 1946-1947. Znamenalo to, že v tuto dobu byl mezi letním a zimním časem rozdíl dvě hodiny, přičemž uprostřed stál čas standardní. Tento krok se nicméně neosvědčil a pravý zimní čas byl zakrátko zrušen.

Posun času 2024

Letní čas 2024 jako každý rok začíná poslední březnovou neděli, která tentokrát připadá na 31. března. V noci si tak lidé posunou hodiny dopředu z 2:00 na 3:00 a budou spát o hodinu méně. Standardní neboli zimní čas 2024 pak stejně jako v předchozích letech začíná opět platit poslední říjnovou neděli, tedy 27. října. Hodiny si lidé posunou z 3:00 na 2:00 a o hodinu si přispí.

Kdy je změna času 2024?

  • změna zimního času na letní – v noci 31. března 2024,
  • změna letního času na zimní (standardní) – v noci 27. října 2024.
TOP:   ÚPLNĚK KVĚTEN 2024: Kdy je a co nás čeká?

Proč se mění čas z letního na zimní?

Kromě toho, kdy se mění letní čas a kdy se mění zimní čas, se lidé často zajímají také o to, proč k posouvání času vlastně dochází. Přetáčení času bylo v minulosti zavedeno hlavně kvůli úspoře elektrické energie. Denní světlo tak bylo k dispozici po delší dobu a snížila se potřeba svítit uměle. Dalším důvodem pak na některých místech bylo také vyvážení délky dne a noci.

Poprvé došlo k hromadné změně na letní čas v polovině první světové války během roku 1916. Tento krok měl lidem ušetřit výdaje za palivo, které byly vlivem válečného konfliktu zvýšené, a přinesl významné energetické úspory. Na našem území byl však letní čas roku 1918 zrušen a opět ho zavedli až v průběhu druhé světové války, přičemž zpočátku (1940-1942) platil celoročně.

Roku 1949 byla změna času na letní opět zrušena a v dnešní podobě začalo střídání času fungovat teprve o třicet let později, tedy v roce 1979. Později roku 1996 se Česká republika rozhodla přizpůsobit Evropské unii a konec letního času přesunula na poslední říjnovou neděli, což odpovídá ostatním státům (původně letní čas končil v září). Letní čas tedy dnes trvá 7 měsíců a zimní 5 měsíců.

Konec změny času

V současné době je již energetická úspora, kterou přináší změny času, prakticky zanedbatelná. Osvětlení totiž na rozdíl od doby před sto lety tvoří jen minimální část energetické spotřeby, takže si s ním většina lidí příliš neláme hlavu. Změna času tak nemá z pohledu energetiků téměř žádný vliv a žádnou výraznou úsporu domácnostem nepřináší.

Existuje ale i celá řada dalších argumentů, proč by někteří lidé rádi od rozlišování na zimní a letní čas upustili. Jde především o to, že posunutí času může mít negativní vliv na lidské zdraví. Ačkoliv tento krok může být pro některé jedince přínosný, jelikož je denní světlo k dispozici po delší dobu, hodinový posun může být nepříznivý pro lidský biorytmus a způsobuje také problémy s psychickou a fyzickou výkonností. Podle statistik navíc krátce po změně času přibývá dopravních nehod.

Střídání času by však mělo v Evropské unii brzo skončit. Roku 2018 totiž v zemích, kterých se to týká, proběhla anketa, kde se 84 % ze 4,6 milionu dotazovaných vyjádřilo, že jim změna času vadí. Evropská komise proto vytvořila návrh, aby se střídání času zrušilo a po celý rok platil pouze jeden vybraný čas. Ačkoliv se však zdálo, že vše proběhne rychle, realizace nápadu zatím pokulhává.

TOP:   ÚPLNĚK KVĚTEN 2024: Kdy je a co nás čeká?

Lidé se totiž neshodli, zda je podle nich správný čas letní, nebo zimní, takže ani roku 2023 nepadl jednotný verdikt. Kromě toho se v minulosti objevila také koronavirová pandemie a členské státy pak již nebyly schopné tento problém vyřešit. Doba, kdy se bude měnit čas, se tak zase o něco prodloužila. Poslední změna času by nicméně měla proběhnout v roce 2026. Do té doby letní čas potrvá:

  • v roce 2024 – od 31. března do 27. října,
  • v roce 2025 – od 30. března do 26. října,
  • v roce 2026 – od 29. března do 25. října.

Sledujte novinky webu RadimeJAK.cz na Googlu a Seznamu!

Kdy je změna na letní čas 2024?

V roce 2024 proběhne změna zimního času na letní v noci 31. března. Jako každý rok tato událost tedy připadá na poslední březnovou neděli, přičemž v noci si lidé posunou hodiny dopředu z 2:00 na 3:00 a budou tak spát o hodinu méně. Změna letního času na zimní (standardní) pak proběhne v noci 27. října 2024.

Jak funguje střídání času?

Ačkoliv mnoho lidí používá označení zimní čas, jelikož platí v zimním období, ve skutečnosti jde o standardní středoevropský čas (SEČ nebo CET). Není totiž nijak sezónně posunutý. Většina států Evropy včetně České republiky, ale i mnoho dalších zemí pak z tohoto standardního času během letních měsíců přechází na středoevropský letní čas (SELČ nebo CEST), který je o hodinu posunutý.

Proč se střídá letní a zimní čas?

Střídání času bylo zavedeno hlavně kvůli úspoře elektrické energie. Přirozené světlo je totiž díky tomu dostupné po delší dobu a snižuje se potřeba svítit uměle. Poprvé u nás k této změně došlo v letech 1916-1918, přičemž tento krok měl lidem ušetřit výdaje za palivo. Znovu pak letní čas zavedli během druhé světové války, ačkoliv byl roku 1949 opět zrušen. Střídání času, jak ho známe, nakonec začalo fungovat roku 1979 a v roce 1996 se konec letního času posunul ze září na poslední říjnovou neděli.

Kdy dojde k ukončení střídání času?

Jelikož je momentálně energetická úspora, kterou přináší změny času, prakticky zanedbatelná a zjistilo se, že střídání času může mít negativní vliv na lidské zdraví, Evropská unie se rozhodla ho ukončit. Lidé se ovšem neshodli, zda by měl být zaveden pouze letní čas, nebo pouze zimní čas, a proto zatím vše zůstává při starém. Poslední změna času by měla proběhnout roku 2026.