KDY CHODÍ MIKULÁŠ 2023: Datum, zvyky a tradice

Máte doma natěšené děti, které se neustále ptají, kdy bude Mikuláš nebo kdy chodí čert a anděl? Většina ratolestí se na tuto tradici těší již od chvíle, kdy se venku ochladí, protože doufají, že dostanou nějaké sladkosti nebo drobné dárečky, ale jsou i tací, kteří mají každoročně trochu nahnáno. Prozradíme, kdy je Mikuláš, proč se tento zvyk vlastně dodržuje a jak nejčastěji vypadá mikulášská nadílka.

Mohlo by vás také zajímat:

Kolikátého je Mikuláš?

Nejste si jistí, kdy letos bude chodit Mikuláš? Ačkoliv se datum tohoto svátku nemění, spousta lidí si v prosinci láme hlavu s tím, na který den tato tradice vlastně připadá. Pamatujte si proto, že Mikuláš každoročně přichází v předvečer svého svátku (6. prosince). Na příchod Mikuláše, anděla a čerta se tedy můžete těšit 5. prosince večer, což v roce 2023 vychází na úterý.

Proč ale Mikuláš neobchází děti právě v den svého svátku? Až do 16. století lidé údajně za začátek nového dne považovali právě večer (západ slunce), nikoliv ráno, jako je tomu dnes. Právě z toho důvodu si začali vyprávět, že Mikuláš v předvečer svého svátku (tedy 5. prosince) sestupuje z nebe na zem, spolu s andělem a čertem obchází lidské příbytky a obdarovává hodné děti.

Kdo byl svatý Mikuláš?

Svatý Mikuláš z Myry se narodil kolem roku 280 nebo 286 v Pataře do řecké křesťanské rodiny. Byl velice zbožný, po smrti svého otce rozdal své dědictví lidem žijícím v chudobě a již ve velmi mladém věku se stal biskupem v Myře a Lykii. Mezi lidmi byl velice oblíbený, což souviselo hlavně s jeho dobročinností a štědrostí k potřebným, chudým a nemocným.

Už za svého života zároveň proslul jako obránce víry před pohanstvím a zachránce nespravedlivě obviněných. Dohlížel na spravedlivý chod soudů, zasazoval se o vlídný přístup k cizincům a na jeho přímluvu se událo mnoho různých zázraků, což mu vysloužilo přezdívku Mikuláš Divotvůrce. Existuje také několik pověstí, které vypráví o jeho dobrých skutcích.

Podle první legendy Mikuláš vzkřísil tři malé děti, které zlý hostinský zavraždil a uložil nasolené do sudů. Někteří lidé ale tvrdí, že jde pouze o zveličení příběhů, které vyprávějí o tom, jak Mikuláš přezkoumával rozsudky smrti a zachraňoval nespravedlivě odsouzené před popravou (z této záchrany se tak postupně v podání některých osob stalo vzkříšení).

Další legenda pak popisuje příběh šlechtice a jeho tří dcer, který se dochoval ve více různých podobách. Jedna z nejznámějších říká, že zchudlý šlechtic poslal své dcery do veřejného domu, aby si vydělaly na věno, ale Mikuláš jim hodil oknem po jednom sáčku zlaťáků, takže se mohly v klidu vdát. Další vypráví, že zchudlá rodina uvízla v dluzích, otec měl být odveden do vězení pro dlužníky a dcery prodány a odvlečeny do veřejných domů. K tomu ale díky zásahu Mikuláše nedošlo.

Svatý Mikuláš zemřel pravděpodobně 6. prosince někdy v letech 345–352, od čehož je dnes odvozeno datum jeho svátku. Někteří historikové to ovšem považují za fámu, která měla podpořit nahrazení pohanského svátku zrození bohyně Diany svátkem křesťanským. Pohřbený byl pak Mikuláš přímo v Myře, ale během 11. století jeho ostatky italští námořníci převezli do Bari. Kryptu s jeho ostatky pak roku 1089 posvětil papež Urban II.

V současné době svatý Mikuláš patří mezi nejuctívanější osoby v celém křesťanství (ve východních církvích dokonce často následuje hned po Panně Marii). Paradoxně ale nikdy nebyl oficiálně prohlášen svatým, podobně jako další světci z jeho doby. Jeho uctívání se zkrátka rozšířilo mezi širokými vrstvami obyvatelstva, přičemž k největší expanzi došlo v 8. století v Rusku, odkud se tento kult postupně šířil i do dalších slovanských zemí a jiných států.

TOP:   ZIMNÍ SLUNOVRAT: Kdy nastává a jaké jsou tradice?

Proč chodí Mikuláš?

Tradice mikulášské nadílky samozřejmě souvisí právě s dobrosrdečností svatého Mikuláše, který se později stal patronem dětí, ale také studentů, námořníků, obchodníků, lukostřelců, lékárníků, právníků nebo třeba vězňů. Pojí se ovšem i s legendou, kde Mikuláš věnoval dcerám zchudlého šlechtice po sáčku zlaťáků, aby měly na věno, a s jeho dalšími skutky.

Původní verze této tradice pravděpodobně vznikla během 10. století v Porýní, kde se pořádaly biskupské hry právě jako reakce na Mikulášovy skutky, k nimž později přibyla také hra na představeného kláštera, což doprovázelo i nošení hole a rozdávání dárků. Na českém území se pak tento zvyk hojně rozšířil ve 13. a 14. století vlivem německé kolonizace.

Nejstarší doloženou variantou této zábavy je biskupská kolední hra ludus episcopi puerorum, kterou ve 13. století provozovali v Břevnovském klášteře, u sv. Víta či v olomoucké katedrále. Podobná žákovská slavnost se pak objevila i ve 14. století, přičemž žáci tehdy do kostela na oslici přiváželi svého spolužáka, který byl obrácené posazený na oslu a měl představovat biskupa. Zároveň prováděli mnohé nepřístojnosti.

Další lidový zvyk se označoval jako tzv. rytířstvo svatého Mikuláše. Ve skutečnosti šlo o učitele a jejich žáky, kteří pořádali okázalé a hlučné průvody. Tato tradice se také později transformovala v obchůzky biskupských družin od domu k domu. Nejstarší zpráva o jakési tajné noční mikulášské nadílce v českých zemích pak pochází z 16. století.

V současném podání chodí Mikuláš od domu k domu v biskupském oděvu, který mívá červenou barvu, má dlouhý bílý plnovous a bílé vlasy, na hlavě tradiční biskupskou mitru (mikulášskou čepici) a v ruce biskupskou berlu. Tak ho znají děti po celé České republice, ale i na dalších místech. Zajímavé ovšem je, že ve východní tradici je Mikuláš naopak holohlavý.

Kde se vzali čert s andělem?

Později Mikuláše při roznášení štědré nadílky doplnily také další dvě postavy, kterými jsou čert a anděl. Zatímco čet má v dětech vzbudit obavy, pokárat je, pokud během roku zlobily, a odradit je od dalších špatností, anděl je laskavý a čertovu přítomnost vyvažuje. Stává blíže k dětem a má obvykle košík s dobrotami nebo třeba zvoneček. Čert naopak přichází s knihou hříchů, s pytlem nebo s řetězem.

Existuje přitom hned několik vysvětlení, proč jde právě o tyhle zajímavé společníky. Říká se například, že by daná tradice mohla souviset s příběhem, kdy během biskupských her jednou dostal roli představeného čeledín Ruprecht, který káral děti zlobivé a chválil ty, které byly hodné. Díky tomu pak vznikla postava čerta a postava anděla. Někteří ale tvrdí, že Mikuláš porazil ďábla, který ho tedy doprovází, což vyvažuje svou svatostí právě anděl.

Jedním ze způsobů, jak lidé Mikulášův svátek dříve oslavovali, přitom bývaly obchůzky maskovaných postav. Kromě anděla s čertem se zde pohybovalo mnohem více masek, které se mohly na různých místech lišit, přičemž někde se dokonce tato tradice podobala spíše masopustním radovánkám. V družině se mohl objevit třeba čáp nebo medvěd a někde chodili Mikuláši dva (jeden jel na koni, druhý na koze).

Příchod Mikuláše před konkrétní stavení někde ohlašovali laufři, kteří práskali bičem do vzduchu. Čert pak byl tradiční postavou, která symbolizovala překonané pohanství. Nosil často obrácený ovčí kožich, řetěz, povříslo, příšernou škrabošku na obličeji a samozřejmě rohy. Díky tomu vzbuzoval v lidech strach, s čímž pomáhala i skupina dalších zlých maškar. Někde pak vystupovaly také Mikulášky. Takové zábavné obchůzky se dodnes pořádají na Valašsku.

Co se říká na Mikuláše?

Mikuláš, který odměňuje hodné děti, je postava klidná a moudrá. Rozhodně by neměl děti strašit, ale měl by být autoritativní a děti by k němu měly pociťovat respekt. Obvykle se jich přitom vyptává, jestli byly celý rok hodné a nezlobily rodiče, prarodiče nebo třeba učitele (na což se může zeptat také přítomných dospělých).

TOP:   ZIMNÍ SLUNOVRAT: Kdy nastává a jaké jsou tradice?

Kromě toho může Mikuláš požádat čerta, aby mu řekl, zda se o daném dítěti nepíše něco v jeho knize hříchů. Čert pak obvykle vyhrožuje zlobivým dětem, že si je za jejich zlé skutky vezme s sebou do pekla, kde budou potrestány. Anděl se naopak dětí zastává, chválí je a společně s nimi slibuje čertovi a Mikulášovi, že příští rok budou hodné a poslušné.

Mikuláš pak většinou požádá dítko o nějakou hezkou básničku, písničku nebo třeba říkanku. Když ji dítě přednese, Mikuláš ho pochválí za to, že se na jeho příchod svědomitě připravilo, a poprosí anděla, aby mu předal nějakou drobnou odměnu. Zároveň ale může dítěti připomenout, že by mělo být i příští rok hodné, protože se na něj zase přijde podívat.

Jak vypadá mikulášská nadílka?

Když už teď víte, kolikátého chodí Mikuláš a kdy jsou čerti, jistě vás také zajímá, čím byste měli ratolesti v rámci mikulášské nadílky obdarovat. Co se týče zlobivých dětí, ty obvykle dostávají brambory nebo třeba uhlí. Pro ty hodné si pak můžete nachystat balíček, který bude obsahovat ovoce, oříšky, ale i nějaké ty sladkosti, jako jsou perníky, lízátka, bonbony, čokoládové figurky nebo adventní kalendář. Kromě toho se může ale jednat také o drobné dárečky (například hračky).

Kde potkat Mikuláše?

Pokud chcete tento svátek oslavit tradičně, můžete si samozřejmě Mikuláše, čerta i anděla pozvat k vám domů, aby společně navštívili vaše ratolesti a něčím je obdarovali. Kromě toho se ale pořádá spousta mikulášských besídek, nadílek a dalších akcí, a to hlavně ve školkách, ve školách, v divadlech a dětských klubech nebo v rámci obecního či městského kulturního programu.

Hlavně dospělé pak mohou zaujmout průvody strašidelných čertovských masek a přehlídky Krampusů, což jsou děsivé rohaté příšery, které se objevují v období Adventu. Největší akce tohoto rázu se tradičně konají v Rakousku, ale populární jsou také v Německu, v Maďarsku, ve Slovinsku, v Itálii nebo v Chorvatsku. V posledních letech se s nimi však setkáte i u nás.

Sledujte novinky webu RadimeJAK.cz na Googlu a Seznamu!

Kdy je Mikuláše?

Lámete si hlavu s tím, na který prosincový den připadá svátek svatého Mikuláše a kdy se svými společníky obchází od domu k domu? Mějte na paměti, že Mikulášův svátek je 6. prosince, což je výročí úmrtí tohoto světce. Tradiční mikulášská obchůzka pak připadá na předvečer jeho svátku, tedy na 5. prosince.

Kdo byl svatý Mikuláš?

Svatý Mikuláš byl biskupem v Myře a Lykii. Mezi lidmi si získal velkou oblibu díky své dobročinnosti a štědrosti, proslul hlavně jako obránce víry před pohanstvím a také zachraňoval nespravedlivě obviněné. Díky jeho skutkům a legendám o zázracích, které vykonal, se mu někdy říkalo také Mikuláš Divotvůrce. Oficiálně však nikdy nebyl prohlášen za svatého.

Proč chodí Mikuláš, čert a anděl?

Mikulášská nadílka souvisí hlavně s dobrosrdečností svatého Mikuláše, který se později stal patronem dětí a studentů. Od 10. století se přitom v Porýní pořádaly biskupské hry, které doprovázelo také rozdávání dárků, což se později ujalo i na dalších místech. Kromě toho se pak pořádaly také různé obchůzky maskovaných postav, kde Mikuláše doprovázeli právě čert s andělem, ale i jiné postavy.

Co by nemělo chybět v mikulášské nadílce?

Pokud děti zlobily, tradičně jim čert naděluje brambory nebo uhlí. Jestliže byly hodné, anděl je pak za básničku, písničku nebo říkanku pro Mikuláše odmění balíčkem sladkostí, adventním kalendářem, ovocem nebo třeba oříšky. Může se ale jednat také o drobné dárečky a hračky.