PISIVKY: Jak se zbavit pisivek?

0

Objevili jste v knihovně drobné broučky, kteří poničili některé z vašich nejstarších knižních pokladů? Budíte se s tělem pokrytým kousanci, které nepříjemně svědí? Nebo jste snad zaznamenali přítomnost nezvaných návštěvníků mezi potravinami? Na vině mohou být přemnožené pisivky. Poradíme, jak tento hmyz bezpečně poznat, kde se nejčastěji schovává a jak na pisivky vyzrát.

Jak vypadá pisivka?

Pod názvem pisivky (latinsky Psocoptera) se ukrývá řád drobného hmyzu, který lidem obvykle nezpůsobuje žádné větší problémy, ale při přemnožení může mít na svědomí spoustu nepříjemností. Tito škůdci dosahují zhruba do velikosti 1,5 až 3 milimetry a mohou mít různé zbarvení. Setkat se tedy můžete například s bílošedými, žlutavými, hnědavými nebo téměř průhlednými pisivkami.

Tělo dospělého jedince je měkké, subtilní a přechází ve větší hlavu, na které se nachází dlouhá nitkovitá tykadla, zřetelné oči a nesouměrná kusadla krytá velkým horním pyskem. Kousací orgány jsou přitom speciálně upravené k úplnému rozmělnění potravy, jelikož pisivky zcela postrádají předžaludek. Část spodního pysku je pak proměněná ve snovací aparát.

Nymfy, ale i dospělé pisivky bývají spíše drobné. U makropterních druhů dominují dva páry průhledných křídel s redukovanou žilnatinou, která jsou delší než zadeček a v klidovém stavu bývají střechovitě složená nad tělem. V některých případech ovšem mívají pisivky křídla zakrnělá a velice často se můžete setkat také s druhy bezkřídlými.

Vývoj pisivek

Pisivky patří mezi hmyz s proměnou nedokonalou. Páření předchází jakýsi tanec samce kolem samičky, přičemž u některých bezkřídlých druhů samice ťukají o podklad, aby k sobě pomocí těchto klepavých zvuků samečka nalákaly. Každá samička pisivky je pak schopná vyprodukovat až 100 vajíček, díky čemuž se tito drobní škůdci dokáží velice rychle přemnožit.

Po oplodnění samice kladou kulovitá vajíčka buď jednotlivě, nebo ve skupinkách, a to především na kůru stromů, na listy nebo na jiný vhodný podklad. Některé druhy dokonce překrývají svou snůšku jakousi síťkou a jiné zase pokrývají vajíčka tvrdnoucím sekretem smíseným s detritem. Tropické pisivky jsou pak dokonce živorodé.

Vajíčka se líhnou zhruba za 15 dnů ideálně při teplotě kolem 20 °C, přičemž larva pisivky následně prokouše obal svým vaječným zubem. Teplota vyšší než 32 °C je pro pisivky ovšem smrtelná. Larvy bývají podobné dospělcům, zhruba 5-6krát se svlékají a v průběhu vývoje jim narůstá počet tykadel, končetinových článků a případně také křídla.

Larvální stádium trvá při optimální teplotě zhruba 23-25 dnů (při nižších teplotách déle) a nymfy procházejí několika vývojovými etapami. Celý přerod od vajíčka k dospělci tedy zabere zhruba dva měsíce. Dospělí jedinci se pak od larev liší hlavně velikostí, pohybují se rychle, ale jejich pohyby se někdy mohou zdát trhané. Pokud jde o délku jejich životního cyklu, pisivky se dožívají maximálně 9 měsíců.

Způsob života

Pisivky jsou převážně býložravé. Živí se hlavně plísněmi, řasami, lišejníky, škroby, humusem a pylem, ale příležitostně do svého jídelníčku zařadí také zbytky hmyzu, obiloviny a moučné výrobky. Pokud jde o optimální podmínky, jedná se o noční hmyz, který se během dne skrývá. Vyhovuje mu teplota kolem 25 °C a vzdušná vlhkost vyšší než 75 %.

Kde se vyskytují pisivky?

Pokud máte podezření, že se u vás doma přemnožili tito nezvaní návštěvníci, jistě vás zajímá, kde nejčastěji žijí pisivky a jak je najdete. Tento teplomilný hmyz je v dnešní době rozšířený po celém světě, přičemž největší množství různých druhů najdete v tropech a subtropech, ale pisivky se v poslední době hojně zabydlely i v mírnému pásmu.

Co se týče typického výskytu pisivek, tito škůdci preferují tmavé a vlhké prostředí, kde se teplota pohybuje kolem 25 °C. Obecně žijí samotářsky nebo výjimečně v menších skupinách, a to na rozmanitém podkladu. Obývají především stromy a keře, vyskytují se na skalách, v hrabance, v jeskyních nebo třeba v hnízdech ptáků a samozřejmě se nevyhýbají ani lidským obydlím.

Za tmy pisivky vylézají ze svých úkrytů, pohybují se a hledají potravu. Můžete si tak všimnout třeba pisivky na zdi lezoucí po omítce nebo drobných škůdců vylézajících ze spadaného listí, přičemž v dnešní době lidé často nacházejí pisivky v novostavbě (vlivem zvýšené technologické vlhkosti). Při přemnožení pak mohou některé druhy škodit také v domácnosti.

Máte-li pisivky v bytě, jejich úkryty najdete především tam, kde je tma a vlhko. Vyskytují se proto hlavně ve starém nábytku, v knihách, v herbářích, na tapetách nebo na starších uměleckých dílech, které jste odložili do kouta. Kromě toho se někdy ukrývá pisivka v matraci a dalším oblíbeným místem jsou potraviny, takže vás může nemile překvapit třeba pisivka v mouce nebo mezi pečivem.

Druhy pisivek

Samotné pisivky zahrnují 35 čeledí, do nichž patří asi 3000 různých druhů. Podle nových názorů na fylogenezi hmyzu sem ovšem bývají zařazovány také jednotlivé vnitřní skupiny, jako jsou vši, luptouši, péřovky a všiváci, které dohromady čítají zhruba další 3000 druhů. Jaké má tedy pisivka druhy v tradičním parafyletickém pojetí?

Pisivka knižní (Liposcelis divinatorius)

Tento synantropní druh pisivek se vyznačuje kosmopolitním rozšířením a je známý hlavně tím, že se za příznivých podmínek dokáže velice rychle přemnožit. Podrobné studie navíc ukázaly, že jako tento konkrétní druh bývá označováno zhruba dvacet různých, nicméně jen těžko navzájem odlišitelných druhů, které od sebe často nedokážou rozeznat ani odborníci.

Pisivka knižní se živí plísněmi, které se hojně se vyskytují ve vlhku a teple na knihařském klihu. To může být na jednu stranu výhodou, jelikož se pisivka částečně stává pomocníkem, ale na druhou stranu to v některých případech mívá neblahé následky. Poškozuje totiž vazbu a sama tak často ničí především starší a zvlhlé knihy, herbáře nebo třeba zoologické sbírky.

Pisivka bledá (Trogium pulsatorium)

Tato zhruba 2 milimetry velká bezkřídlá pisivka se nejčastěji vyskytuje v bytech, v rodinných domech, ve stodolách, ve sklepích nebo třeba ve včelínech. Živí se hlavně ústrojnými látkami, a pokud se pustí do obilí, je velice pravděpodobné, že poškodí klíčky. Pisivka v bytě či v muzejních expozicích pak ničí hlavně herbáře, hmyzí sbírky nebo jiné starší publikace.

Pisivka skleníková (Ectopsocus briggsi)

Daný škůdce je zástupcem okřídlených pisivek. Jak už samotný název napovídá, tato pisivka se vyskytuje především ve sklenících. Najdete ji ovšem i ve volné přírodě na různých dřevinách.

Další známé druhy

  • Pisivka domácí (Liposcelis bostrychophila),
  • Pisivka velká (Psococerastis gibbosa),
  • Pisivka obecná (Lachesilla pedicularia),
  • Pisivka síťovaná (Lepinotus reticulatus).

Pisivky kousnutí

Ačkoliv není pisivka brouk podobný štěnici, někteří lidé tento hmyz nesprávně považují právě za známé domácí škůdce. Tento omyl pravděpodobně souvisí se skutečností, že pisivka kouše a může člověku způsobit nepříjemné zdravotní komplikace v podobě oteklých ran, které silně svědí a u citlivých jedinců mohou vyvolat alergickou reakci.

Jak se zbavit pisivek?

Dostanou-li se pisivky do domácnosti, obvykle nepředstavují žádné velké nebezpečí. Pokud se ovšem přemnoží, je nutné přistoupit k jejich likvidaci. Jak na pisivky nejlépe vyzrát? Lze to provést hned několika různými způsoby, kam patří například různá opatření pro snížení vzdušné vlhkosti nebo také aplikace chemických přípravků.

Opatření proti přemnožení pisivek

Jednou z metod, které na pisivky platí, je vystavení škůdců nízké vzdušné vlhkosti (pod 50 %). Doporučuje se proto zasažené místnosti dobře vytápět, pravidelně a důkladně větrat (při suchém počasí) a zlepšit také větrání sklepů nebo prostor, jako jsou spíže, kredence a potravinové skříně. Důležité je přitom větrat hlavně po vaření, po sprchování nebo při sušení prádla, abyste odstranili vodní páru.

Vzdušnou vlhkost zvyšují také rostliny, které v bytě či v rodinném domě pěstujete. Pokud máte celou domácnost plnou pokojovek, mohlo by to být důvodem, proč se u vás pisivkám dobře daří. Někteří lidé proto volí elektrický odvlhčovač. Kromě toho je vhodné vyhýbat se dlouhému skladování potravin (například mouky) a nedělat si doma příliš velké zásoby.

Likvidace pisivek

Mezi ty nejúčinnější způsoby, jak se zbavit nezvaných návštěvníků, patří využití chemických prostředků. Takový přípravek na hubení pisivek se dá pořídit například na internetu, přičemž se jedná především o sprej na pisivky, past na pisivky či insekticidní dýmovnice. Často se doporučuje například přípravek Atak Fumigator.

Pokud jsou ve velkém kontaminovány potraviny, nedá se dělat nic jiného než veškeré zásoby zlikvidovat. Použití chemických prostředků zde totiž nepřipadá v úvahu, jelikož by pak potraviny nebyly poživatelné. Spíž nebo jakékoliv jiné prostory, kde se pisivky objevily, tedy odborníci doporučují vyklidit, umýt, nechat vyschnout a dobře vyvětrat.

Při chemické likvidaci pisivek se doporučuje používat pyrethoidy, přičemž nikdy nezapomeňte napadené produkty dobře vysušit. Pokud se ovšem škůdci přemnožili natolik, že se vám je nedaří zlikvidovat prostřednictvím vhodných opatření ani pomocí postřiků a dalších k tomu určených přípravků, je načase pozvat si domů profesionály, kteří se o dezinsekci postarají za vás.

Co jsou pisivky?

Pisivky (Psocoptera) představují řád drobného hmyzu, dorůstají zhruba do velikosti 1,5 až 3 milimetry a jejich zbarvení se pohybuje od téměř průhledných odstínů až po žlutavou či hnědavou barvu. Jedná se o hmyz s proměnou nedokonalou, přičemž u makropterních druhů dominují dva páry křídel, ale existují také druhy se zakrnělými křídly či druhy zcela bezkřídlé. V optimálních podmínkách je každá samička schopná naklást až 100 vajíček, díky čemuž se pisivky dokáží rychle přemnožit.

Kde se vyskytují pisivky?

Pisivky jsou rozšířené po celém světě. Jedná se o teplomilný hmyz, takže preferují hlavně tropy a subtropy, ale dobře se jim daří také v mírném pásmu. Pokud jde o vhodné úkryty, pisivky mají rády tmavé a vlhké prostředí, odkud vylézají v noci a hledají potravu. Obývají stromy a keře a vyskytují se na skalách, v jeskyních nebo v hnízdech ptáků. Kromě toho samozřejmě vyhledávají i lidské příbytky, kde se nejčastěji schovávají ve starém nábytku, v knihách, v herbářích nebo třeba mezi potravinami.

Jaké má pisivka druhy?

Řád pisivky zahrnuje asi 35 čeledí, do nichž patří zhruba 3000 různých druhů. Nejznámější je pravděpodobně pisivka knižní, která se živí plísněmi a hojně se vyskytuje ve vlhku a teple na knihařském klihu. Její přemnožení proto může mít neblahé následky, jelikož ničí starší a zvlhlé knihy, herbáře či zoologické sbírky. Dále se můžete setkat s pisivkou skleníkovou nebo s pisivkou bledou, která obývá byty, stodoly, sklepy a včelíny.

Jak se zbavit pisivek?

Pokud jste doma zaznamenali přítomnost pisivek, existuje několik způsobů, jak na tyto škůdce vyzrát. Jedním z nich je vystavení škůdců nízké vzdušné vlhkosti (pod 50 %), čehož docílíte dobrým vytápěním a pravidelným větráním nebo třeba použitím elektrického odvlhčovače. Při přemnožení pisivek je možné využít také chemické přípravky, jako je sprej na pisivky či vodou aktivovaný fumigator. Dejte si však pozor při ošetřování míst, kde skladujete potraviny, jelikož po zasažení nebudou poživatelné.