JAK ODVZDUŠNIT TOPENÍ? Nejlepší tipy a triky!

Máte doma zimu i ve chvíli, když nastavíte topení na maximum? Nebo jste snad zaznamenali, že se z vašich radiátorů ozývají podivné zvuky, které vás ruší při běžných činnostech? Na vině bude s největší pravděpodobností zavzdušněné topení. Prozradíme, jak správně odvzdušnit topení, jak odvzdušnit topení bez ventilu, ale i to, jak správně odvzdušnit podlahové topení.

Jak poznat zavzdušněné topení?

Říkáte si, proč nehřeje celý radiátor stejnoměrně nebo proč topí jen polovina radiátoru, zatímco ta druhá je úplně studená? Nebo snad přemýšlíte, z jakého důvodu vydává vaše topení prapodivné zvuky, které se nesou celým vaším domem nebo bytem? V tom případě byste rozhodně měli zbystřit a věnovat vašemu topení dostatečné množství pozornosti.

Právě topení, které neposkytuje dostatečné množství tepla, aby ohřálo místnost, kde se nachází, nebo hřeje pouze ve spodní části, a hlučné radiátory, které vydávají zvuky jako pískání nebo šplouchání, mohou být signálem, že je ve vaší domácnosti něco v nepořádku. Důvodem bývá vzduchová bublina v topení, která brání normální distribuci horké vody ve vaší otopné soustavě.

Proč je odvzdušnění topení potřeba?

Obzvláště s příchodem chladného zimního počasí, kdy za okny mrzne, až praští, mohou být zavzdušněné radiátory, které jsou na dotek pouze vlažné, opravdu velice nepříjemným problémem. Kvůli tomu je nutné pravidelně odvzdušňovat topení, a to všude tam, kde se k ohřevu radiátorů využívá teplá voda proudící v potrubí.

V radiátorech a rozvodech vytápění se neustále hromadí vzduch. Tyto bublinky pak brání průchodu horké vody, jejíž správná cirkulace je pro bezproblémový provoz topení nezbytná. Zavzdušněné topení pak může způsobit řadu komplikací, kam kromě podivných zvuků patří také skutečnost, že radiátory hřejí méně, než je běžné, nebo zcela přestanou topit.

Mezi další negativní dopady zavzdušněného topení se pak řadí pokles otopného výkonu, což zároveň vede i k vyšší spotřebě energie. To vás bude stát větší peníze, přestože se doma příliš neohřejete. Kyslík obsažený ve vzduchových bublinách navíc může způsobit také korozi v otopných tělesech, kde pak dochází k průsakům a objevují se drobné vymleté částečky.

Kdy odvzdušnit topení?

  • Radiátory nehřejí vůbec nebo nejsou teplé rovnoměrně po celé ploše.
  • V topení se ozývá šplouchání, bublání, pískání, hučení nebo syčení.

Jak často je nutné topení odvzdušňovat?

Žádný univerzální návod, jak často byste měli odvzdušňovat své topení, bohužel neexistuje. Názory odborníků se totiž v tomto ohledu značně různí. Zatímco někteří lidé radí provádět tento úkon každé tři měsíce, jiní doporučují dělat to zhruba jednou za čtyři týdny. Obecně však platí, že je dobré odvzdušnit topení a zkontrolovat tlak v otopné soustavě vždy na začátku topné sezóny.

V průběhu chladných měsíců, kdy doma topíte, byste pak měli pravidelně kontrolovat, zda vše funguje tak, jak má. Pokud ne, opět bude nutné topení odvzdušnit. Navíc pamatujte na to, že mnohem častěji je typicky potřeba odvzdušňovat starší otopné soustavy, zatímco ty novější by neměly být v tomto ohledu tak náročné.

Jestliže ale odvzdušňujete topení až příliš často, kontaktujte raději odborníka, který vaši otopnou soustavu důkladně zkontroluje. To samé pak samozřejmě platí i v případě, kdy radiátor netopí ani po odvzdušnění nebo topení zkrátka nehřeje takovým způsobem, jakým by mělo. Na vině mohou být závady, které vyřeší pouze zásah specialistů.

Co k odvzdušnění topení potřebujete?

Ještě než se pustíte do odvzdušnění radiátorů, připravte si pomůcky uvedené v následujícím seznamu, které se vám budou při daném procesu velice hodit:

  • odvzdušňovací klíč pro radiátory (lze koupit v železářství) nebo malý šroubovák – vždy závisí na typu ventilu, přičemž u moderních radiátorů většinou nebudete potřebovat nic,
  • misku, menší kbelík nebo třeba sklenici – pomohou zachytit vodu unikající ventilem,
  • hadr nebo utěrku – ochrání stěnu za radiátorem a poslouží k případnému otření podlahy.
TOP:   ČÍM NAHRADIT MÁSLO? Poradíme!

Jak odvzdušnit radiátory?

Ačkoliv se lidé při odvzdušňování topení vždy snaží odstranit vzduch z otopné soustavy, názory na to, jaký konkrétní postup zvolit, se mohou mírně lišit. Existuje tedy hned několik návodů, jak správně odvzdušnit radiátory. Zatímco někteří doporučují zastavit oběhové čerpadlo a při odvzdušnění topení vypnout kotel, jiní tvrdí, že to potřeba není. Proto je dobré (hlavně u modernějších otopných systémů) se vždy řídit doporučením od výrobce.

Ještě než začnete s odvzdušňováním topení, otočte ventilem tak, aby byl radiátor zapnutý naplno. V tomto stavu jej ponechte zhruba po dobu 30 minut a teprve poté se pusťte do práce. Proud vody v topení by měl tímto způsobem odplavit všechny vzduchové bubliny přímo do radiátoru, z nějž je poté vypustíte. Ani to se ale nemusí povést napoprvé, takže možná budete muset radiátory odvzdušnit vícekrát.

1. Povolte ventil

Ventil se obvykle nachází v horní části radiátoru a typicky vypadá jako kruhový otvor se čtverečkem uprostřed. Pomocí klíče, šroubováku nebo vlastní rukou jej povolte proti směru hodinových ručiček. Buďte ovšem opatrní, abyste ventilem neotočili příliš – úplně postačí čtvrt až půl otočky. Nezapomeňte přitom chránit zeď a podlahu pomocí hadru a pod ventil přiložit kbelík či misku.

2. Ponechte ventil otevřený

Po otevření ventilu pravděpodobně uslyšíte sykot a z radiátoru začne pomalu unikat vzduch. Dejte si pozor, abyste se neopařili, protože může být velice horký, takže udržujte dostatečnou vzdálenost. Jakmile se syčení utiší a zastaví, z radiátoru začne vytékat voda. Tu zachyťte do připravené nádoby nebo pomocí hadru. V radiátoru by v danou chvíli již neměly být žádné vzduchové bubliny, které brání jeho správnému fungování.

3. Ventil opět utáhněte

Jakmile vyteče malé množství otopné vody, radiátor bude připravený na opětovné uzavření ventilu. V tuto chvíli si nicméně dejte pozor na to, abyste jej neutáhli příliš a zároveň nestrhli závit. Pokud jste navíc na začátku zastavili oběhové čerpadlo a vypli kotel, je načase vše zapnout a uvést do původního stavu. Poté ještě zkontrolujte tlak vody v okruhu a zkuste, zda topení skutečně správně funguje.

Jak odvzdušnit topení v paneláku?

Postup odvzdušňování topení, který jsme popsali výše, je sice univerzální, ale v některých případech vám bohužel nepomůže. Vždy totiž záleží na tom, kde konkrétně bydlíte a jak vypadají vaše radiátory. Zatímco v rodinných domech bývá situace poměrně jednoduchá, v panelových domech může být odvzdušňování topení poměrně komplikovanou záležitostí.

Jestliže bydlíte v paneláku, kde jsou radiátory s běžnými odvzdušňovacími ventily, úplně postačí, když budete postupovat podle výše uvedeného návodu. Pokud jde o to, jak odvzdušnit žebrové topení, které mívá ventil na boční straně, v tomto případě možná bude potřeba opravdu velká síla (a někdy i kleště). U tohoto typu topení totiž ventil bývá daleko více utažený.

Na některých místech ovšem lidé využívají centrální vytápění, což znamená, že se odvzdušňovací ventily nachází pouze na radiátorech umístěných v nejvyšších patrech. Jediným způsobem, jak odvzdušnit staré topení bez ventilu ve vaší bytové jednotce, je tedy spolupráce s ostatními obyvateli panelového domu. Lidé v nižších patrech by přitom měli zapnout všechny své radiátory na plný výkon, čímž se přebytečný vzduch dostane až do nejvyššího patra. Jeho obyvatelé pak již mohou provést klasické odvzdušnění.

TOP:   ČÍM NAHRADIT MÁSLO? Poradíme!

Přestože je tento návod, jak správně odvzdušnit topení v paneláku, poměrně jednoduchý, někdy se to nemusí povést. Proudění vody totiž v některých případech nebývá dostatečně silné, aby vzduchové bubliny vytlačilo nahoru, čemuž rozhodně nepomáhá ani špatný sklon topení. V takovém případě je ale nutné pozvat si odborníka, který problém zhodnotí a navrhne nejlepší řešení.

Jak odvzdušnit topení v domě?

Patříte-li mezi vlastníky či obyvatele vícepatrového rodinného domu, i zde bude mít odvzdušňování radiátorů svá specifika. Vždy je dobré začít s nejníže položenými radiátory, odvzdušnit postupně celé spodní patro a teprve ve chvíli, kdy budou všechny radiátory dole hotové, pokračovat o patro výš (a pak případně ještě výš).

Jak odvzdušnit radiátor s automatickým ventilem?

Některé radiátory jsou dnes vybavené automatickým odvzdušňovacím ventilem, jenž obsahuje plovák, jehož prostřednictvím hlídá, zda se uvnitř netvoří vzduchové bubliny. Pokud ano, automaticky pak spustí proces odvzdušňování, takže se o nic nemusíte starat.

Jak odvzdušnit podlahové topení?

U teplovodního podlahového topení může v některých případech docházet k zavzdušňování a kolísání tlaku topného systému. Proto je jednou za čas nutné topení odvzdušnit a doplnit vodou. Každý z těchto systémů přitom obsahuje odvzdušňovací ventily, z nichž jeden se nachází v rozvaděči a druhý je umístěný na kotli.

Chcete-li topení odvzdušnit, nejprve uzavřete všechny okruhy na rozvaděči. Poté na vypouštěcí a napouštěcí kohout vrchního tělesa připojte vodovodní hadici a další následně připojte na spodní těleso rozvaděče, abyste se tímto způsobem mohli zbavit přebytečné tekutiny. Pak již můžete začít se samotným odvzdušňováním jednotlivých okruhů.

Stačí přitom do okruhu pustit vodu a počkat, až ze spodního tělesa začne odtékat proud kapaliny bez vzduchových bublin (tedy souvislý, ničím nepřerušovaný proud vody). Následně můžete okruh uzavřít a přesunout se na další. Když bude hotovo, aplikujte daný postup na všechny zbývající okruhy rozvaděče.

Co může způsobit zavzdušněný radiátor?

Ačkoliv to mnozí lidé netuší, zavzdušněné topení může být opravdu problém. Vzduchové bubliny v otopné soustavě totiž způsobují, že radiátory nehřejí tak, jak mají, nebo přestanou fungovat. Kromě toho jsou hlučné a vydávají zvuky jako pískání nebo šplouchání. Navíc klesne otopný výkon, což vede k vyšší spotřebě energie.

Jak odvzdušnit topení v bytě či domě?

Nejprve otočte ventilem, aby byl radiátor zapnutý naplno, a to zhruba na 30 minut. Poté povolte ventil proti směru hodinových ručiček o čtvrt až půl otočky, zatímco budete pod ním držet kbelík či misku a podlahu nebo zeď budete chránit hadrem. Z radiátoru nejprve začne unikat vzduch. Jakmile syčení přejde a začne vytékat jen voda, opět ventil uzavřete, jelikož by měl být radiátor již odvzdušněný.

Jak odvzdušnit radiátor v paneláku?

Pokud bydlíte na místě, kde se používá centrální vytápění, odvzdušňovací ventily se nachází pouze na radiátorech v nejvyšších patrech. Proto je nutné, aby lidé v nižších bytových jednotkách zapnuli radiátory na maximum, čímž se vzduchové bubliny vytlačí nahoru. Obyvatelé nejvyššího patra pak mohou topení standardně odvzdušnit.

Co dělat, když radiátor netopí ani po odvzdušnění?

Jestliže jste se opakovaně pokusili radiátory odvzdušnit, ale otopná soustava stále nefunguje tak, jak má, je načase pozvat si domů odborníka. To samé platí i v případě, kdy v panelovém domě topení v nejvyšším patře hřeje na maximum, ale o pár pater níže už je pouze vlažné. Zásah specialisty přitom mohou vyžadovat situace, jako jsou stavební změny, rekonstrukce či zanedbaný servis.