CESTOVNÍ PAS PRO PSA: Cena, jak a kde ho získat?

Chystáte se na cestu do zahraničí a rádi byste si s sebou vzali také svého čtyřnohého mazlíčka? V tom případě nezapomeňte na to, že stejně jako vy bude i váš pes potřebovat své vlastní cestovní doklady. Budete mu tedy muset vyřídit cestovní pas a ideálně také cestovní pojištění. Poradíme, kdo vystaví pas pro psa, kolik tento doklad vlastně stojí a co se stane, když ho mít nebudete.

Co potřebuje pes do zahraničí?

  • Státy Evropské unie (vyjma Irska, Finska, Malty) – mikročip, očkování proti vzteklině, cestovní pas pro psa,
  • Irsko, Finsko, Malta, Norsko, Severní Irsko – mikročip, očkování proti vzteklině, cestovní pas pro psa, odčervení (ošetření proti echinokokům druhu Echinococcus multiocularis),
  • státy mimo Evropskou unii – podmínky jsou podobné jako ve výše zmiňovaných případech, ale liší se případ od případu, a proto je nutné zjistit si před odjezdem pravidla, která platí v konkrétní zemi, a těmi se pak řídit.

Očipování psa

Chcete-li vyrazit se psem (nebo kočkou či fretkou) do zahraničí, budete ho muset očipovat, a to ještě před očkováním proti vzteklině a před vydáním cestovního pasu. Tento mikročip musí splňovat předepsané normy. Obsahuje přitom specifický kód, který pomůže zvíře identifikovat. Kromě toho se uznává také tetování mazlíčka, které je čitelné a vzniklo před 3. červencem 2011, což může majitel nějakým způsobem doložit.

Očkování proti vzteklině

Kromě mikročipu bude váš mazlíček k vycestování do zahraničí potřebovat také očkování proti vzteklině. Zatímco u psů je tato vakcinace povinná i v domácím prostředí, kočky a fretky ji musí podstoupit pouze ve chvíli, kdy se jejich majitel rozhodně vzít je s sebou za hranice. Všechny informace o tomto očkování vám poskytne veterinář, přičemž tento údaj musí být uvedený také v cestovním pasu zvířete.

Očkování proti vzteklině je povinné pro psy starší 12 týdnů. Chcete-li do zahraničí vycestovat s mladším pejskem, členské státy Evropské unie vám mohou udělit výjimku, takže nebudete muset vakcinaci prokazovat. Je ovšem nutné, aby mělo zvíře pas, a zároveň nesmí přijít do kontaktu s volně žijícími zvířaty (nebo ho případně musí doprovázet jeho matka, na níž je zvíře závislé). Jde-li o psa starého 12–16 týdnů, povolení může dostat, pokud je naočkované, i když zatím vakcína není platná.

Pas pro psa do zahraničí

Pokud plánujete se svým pejskem vycestovat do zahraničí, pravděpodobně vám je jasné, že jej nemůžete vzít s sebou, aniž byste mu vyřídili potřebné doklady. Jedná-li se pouze o zájmový chov, na cestu se s vámi může vydat maximálně pět zvířat. Výjimku představuje účast na různých soutěžích, výstavách nebo sportovních akcích.

Jak vypadá pas pro psa? Evropský pas zvířete v zájmovém chovu (evropský pas pro psa) je dokument, který je nezbytný k cestování se psem (nebo případně kočkou či fretkou) po zemích Evropské unie. Najdete v něm popis a podrobné údaje o vašem mazlíčkovi, ale také informace o mikročipu, tetování či očkování proti vzteklině. Dále obsahuje kontaktní údaje majitele a veterináře, jenž pas vydal.

Cestujete-li pak do Evropské unie (nebo případně do Severního Irska) z Andorry, ze Švýcarska, z Faerských ostrovů, z Gibraltaru, z Grónska, z Islandu, z Lichtenštejnska, z Monaka, z Norska, ze San Marina nebo z Vatikánského městského státu, na evropském území bude váš mazlíček potřebovat pas pro zvíře v zájmovém chovu, který vydá některá z výše jmenovaných zemí.

Druhou variantou potřebného dokumentu je veterinární osvědčení EU, které opět obsahuje veškeré důležité informace o vašem zvířeti. Tento doklad si člověk musí pořídit, pokud chce do EU přijet z místa mimo Evropskou unii. Úřední veterinární lékař jej přitom musí vydat nejpozději 10 dnů před převozem zvířete. Je platný 4 měsíce nebo do skončení platnosti očkování proti vzteklině (záleží na tom, co nastane dříve).

Chystáte-li se s pejskem do některého státu mimo Evropskou unii, budete se muset řídit pokyny, které stanovila veterinární správa v místě, kde pobyt plánujete. Ověřte si potřebné informace na stránkách Státní veterinární správy, která bude muset ověřit cestovní pas zvířete (případně jiný identifikační doklad) nebo vydat osvědčení k vývozu. Tyto úkony jsou přitom zpoplatněné.

Kde vyřídit cestovní pas pro psa?

Evropský pas pro psa, kočku nebo případně fretku může dnes vystavit jakýkoliv schválený veterinář, tedy člověk, který má povolení vydávat tyto doklady od příslušného úřadu (veterinář schválený Krajskou veterinární správou). V cestovním pasu pro mazlíčka pak musí být vždy uvedená osoba, se kterou zvíře cestuje (typicky majitel). Pokud se rozhodne vzít pejska do zahraničí někdo jiný, musí si nejprve zařídit zmocnění majitele.

Aby mohlo dojít k vyřízení cestovního pasu pro psa, zvíře musí být nejprve očipované a očkované proti vzteklině, protože jinak tento doklad nezískáte. Pokud jde o to, jak dlouho trvá vyřízení pasu pro psa, samotná dokumentace není nijak zdlouhavá. Vycestovat je ale možné nejdříve 21 dnů po provedení očkování, které je považováno v daném schématu za momentálně poslední, nebo ode dne přeočkování, pokud veterinář podal zvířeti vakcínu v době platnosti původního očkování.

Jakou má cestovní pas pro psa cenu?

Když už víte, kdy potřebuje pes pas a kde ho můžete vyřídit, jistě vás také zajímá, kolik takový doklad stojí. Cena za vystavení cestovního pasu pro psa se v dnešní době pohybuje kolem 500 Kč. Za ověření pasu zvířete či vystavení osvědčení k vývozu, což provádí Státní veterinární správa, pak zaplatíte poplatek, jenž činí 50 Kč nebo 100 Kč.

Jakou má cestovní pas pro psa platnost?

Evropský pas pro psa je platný po celou dobu života vašeho čtyřnohého mazlíčka. Neznamená to však, že byste pak již nemuseli nikdy nic řešit, pokud budete chtít vycestovat se psem do zahraničí. Vždy je totiž nutné, aby pas obsahoval aktuální informace o provedeném očkování.

Na co si dát pozor?

Doporučení ohledně cestování se zvířaty (ať už v rámci Evropské unie, nebo do států mimo ni) se mohou průběžně měnit. Proto byste měli před vycestováním vždy zkontrolovat, co je uvedeno na portálu Státní veterinární správy České republiky, a zároveň se podívat, jaké informace nabízí státní veterinární správa země, kam se chystáte vyrazit.

Co když pes nemá pas?

Jestliže se na místě, kam jste se psem odcestovali, zjistí, že jste nedodrželi předepsané požadavky a zvíře nemá cestovní pas, dostanete se do problémů. Vašeho psa mohou úřady odeslat zpět do země, odkud jste přijeli. Druhou variantou je izolace mazlíčka pod úřední kontrolou, a to na nezbytně nutnou dobu, dokud nebude dosaženo souladu s tamními podmínkami.

Třetím způsobem, jak je možné situaci vyřešit (pokud není šance odeslat zvíře zpět nebo jej izolovat), je pak usmrcení psa. To se provádí v souladu s příslušnými vnitrostátními pravidly, která se vztahují k ochraně zvířat v zájmovém chovu při jejich usmrcování. Jde ovšem o krajní řešení, k němuž se příliš často nepřistupuje.

Náklady spojené s těmito opatřeními, která je nutné vykonat, pokud pes nesplňuje předepsané podmínky, hradí vždy jeho majitel nebo osoba, která se zvířetem cestuje. Právě z toho důvodu byste měli před vycestováním se čtyřnohým kamarádem vždy zkontrolovat, jestli máte všechny doklady a povinná očkování v pořádku, abyste pak žádné podobné potíže nemuseli řešit.

Sledujte novinky webu RadimeJAK.cz na Googlu a Seznamu!

Co musí mít pes při cestě do zahraničí?

Pokud chcete vzít svého čtyřnohého mazlíčka na výlet za hranice, budete muset dodržet předpisy konkrétní země. Obvykle je nutné, aby zvíře mělo mikročip, aby bylo očkované proti vzteklině a aby mělo svůj vlastní cestovní pas. Některé státy navíc vyžadují také odčervení, což je konkrétně ošetření proti echinokokům.

Kde vyřídit cestovní pas pro psa?

Je-li zvíře očipované a očkované proti vzteklině, můžete mu zařídit cestovní pas, který vám vydá veterinář, jenž k tomu má povolení od příslušného úřadu. Zaplatíte za něj zhruba 500 korun. Cestovní pas přitom bude obsahovat všechny potřebné údaje o vašem pejskovi, informace o jeho mikročipu nebo tetování či záznamy o vakcinaci. Také zde jsou uvedeny informace o majiteli a veterináři.

Co když pes nemá cestovní pas?

Pokud se vydáte se psem do zahraničí, aniž byste splnili předepsané normy, čeká vás řada nepříjemností. Pes může být odeslán zpět do země, odkud jste přijeli, nebo izolován pod úřední kontrolou, dokud všechny podmínky nesplníte. Krajním řešením je pak usmrcení psa, což se provádí pouze ve výjimečných případech.

Jak cestovat se psem mimo EU?

V tomto případě se budete muset řídit předpisy země, do které chcete se psem vycestovat. Potřebné informace o podmínkách pro danou destinaci si ověřte na stránkách Státní veterinární správy. Nejspíš bude potřeba ověřit cestovní pas vašeho psa nebo vydat osvědčení k vývozu. Za tyto úkony zaplatíte poplatek ve výši 50 nebo 100 korun.