AFIRMACE PRO ŠŤASTNÝ ŽIVOT: Jak najít štěstí pomocí pozitivních frází?

Pozitivní afirmace jsou jednoduchým, ale účinným nástrojem pro docílení pozitivního myšlení a zlepšení kvality života. Identifikací a zpochybněním negativních myšlenkových vzorců, vytvářením personalizovaných afirmací a jejich důsledným opakováním můžete docílit toho, že budete svět vnímat pozitivněji a celkově budete šťastnější a spokojenější.

Jak být šťastný?

Asi nejšťastnější chvíle každý z nás prožíval, když byl dítě. Byly to doby, kdy jsme se dokázali radovat z maličkostí a těšili se na každý výlet, zážitek, návštěvu nebo jakoukoliv jinou vzrušující událost. S přibývajícím věkem většinu lidí tento entusiasmus opustí. Uzavřeme se ve svém vlastním světě plném starostí a problémů a stávají se z nás negativně smýšlející individua.

Kromě toho, že tento postoj má špatný dopad na naše psychické i fyzické zdraví, často jím také od sebe odháníme osoby, kterým na nás záleží. Abychom takovou situaci změnili, je zapotřebí přeprogramovat naši mysl a zbavit se veškerého negativismu v našem životě. Pozitivní afirmace jsou mocným psychologickým nástrojem, který nám může pomoci dosáhnout našeho cíle.

Jedná se o krátká motivační prohlášení, která se používají ke zpochybnění a překonání právě oněch zmíněných negativních myšlenek a postojů. Ve chvíli, kdy se vědomě rozhodneme naslouchat těmto povznášejícím přesvědčením, docílíme změny způsobu, jakým smýšlíme, a odemkneme potenciál pro šťastný život.

Použití pozitivních afirmací

Prvním krokem k využití síly pozitivních afirmací je uvědomění si svých negativních vzorců myšlení. Věnujte proto pozornost svému vnitřnímu kritikovi, který vám denně vstupuje do mysli a nutí vás o sobě pochybovat. Může se jednat o přesvědčení typu „Nejsem dost dobrý“, „Nikdy neuspěji“ nebo „Nezasloužím si štěstí“. Tím, že si posvítíte na tyto negativní myšlenkové vzorce, můžete je začít zpochybňovat a postupně je nahrazovat pozitivními myšlenkami.

Jakmile identifikujete tyto problémové vzorce myšlení, je čas vytvořit si své afirmace. Začněte výběrem frází, které přímo působí proti vašim pochybnostem a negativním přesvědčením. Pokud například často pochybujete o svých schopnostech, můžete si vybrat afirmace jako „Jsem schopný a kompetentní“ nebo „Věřím ve svou schopnost uspět“. Snažte se přitom, aby dané fráze byly stručné, pozitivní a v přítomném čase. To vám pomůže přeprogramovat vaše podvědomí a posílit přesvědčení, že tato tvrzení jsou pravdivá.

Klíčovým bodem je pak pravidelnost v používání pozitivních afirmací. Zařaďte tedy afirmace do své každodenní rutiny tím, že si je budete nahlas nebo potichu říkat sami pro sebe. Můžete si je přeříkávat třeba ráno v koupelně, v autě na cestě do práce nebo večer před spaním. Čím důsledněji budete afirmace opakovat, tím hlouběji se vám zaryjí do podvědomí.

Při opakování těchto motivačních frází je potřeba, abyste vyřčeným slovům skutečně věřili. Představte si, jak se tyto afirmace stávají skutečností a vnímejte emoce spojené s těmito pozitivními přesvědčeními, ať už se jedná o hrdost, radost nebo vděčnost. Budete-li afirmacím věřit, dříve či později zaznamenáte ve svém životě změnu.

Afirmace štěstí na každý

Pokud vás nenapadají zrovna žádné pozitivní afirmace, které by odpovídali tomu, co potřebujete změnit nebo posílit, pak vám přinášíme několik univerzálních frází, které je možné začít ihned používat. Je však nutné myslet na to, že používané fráze byste neměli měnit. Pro docílení kýžených výsledků je třeba používat každý den stejné afirmace.

 1. Zasloužím si lásku a štěstí.
 2. Vyzařuji sebevědomí a přitahuji pozitivitu.
 3. Jsem schopen překonat jakoukoli výzvu.
 4. Přijímám změnu a vidím ji jako příležitost k růstu.
 5. Můj potenciál je neomezený a neustále se rozvíjím.
 6. Jsem obklopen/a hojností a požehnáním.
 7. Odpouštím sobě i ostatním a uvolňuji jakoukoli negativitu z minulosti.
 8. Jsem hoden úspěchu a naplnění ve všech oblastech mého života.
 9. Kontroluji své myšlenky a volím pozitivitu.
 10. Bez námahy přitahuji pozitivitu do svého života.
 11. Jsem obklopen/a podpůrnými a láskyplnými vztahy.
 12. Každý den je nová šance na štěstí a naplnění.
 13. Jsem vděčný za jednoduchá potěšení, která mi přinášejí radost.
 14. Věřím ve svou intuici, která mě povede k tomu, co je pro mě nejlepší.
 15. Jsem strůjcem svého vlastního štěstí.

Pozitivní afirmace: příklady špatně zvolených frází

Je důležité podotknout, že špatně zvolené afirmace mohou být úplně k ničemu. Naopak někdy způsobují ještě více škody, neboť si dotyčná osoba vsugerovává něco, čeho nemůže dosáhnout, nebo co není morálně správné. Místo toho, abyste docílili šťastného života, byste v takovém případě byli ještě více zklamaní například z reakce okolí na vaše nové já. Níže je proto uvedeno několik špatně formulovaných afirmací, kterým se raději obloukem vyhněte.

 • „Jsem vždy perfektní.“: Tato afirmace nastavuje nerealistický standard a znamená, že jakákoliv nedokonalost je nepřijatelná, což může vést k pocitům selhání.
 • „Nikdy nedělám chyby.“: Jedná se o popření lidské omylnosti, což může vytvářet psychický tlak a podpořit úzkost a pochybnosti o sobě samém.
 • „Jsem milován všemi.“: Tato afirmace příliš zjednodušuje vztahy a ignoruje skutečnost, že ne každý nás bude milovat nebo přijímat, což může vést ke zklamání a pocitům odmítnutí.
 • „Nikdy nepotřebuji pomoc od ostatních.“: Toto potvrzení podporuje nezdravou sebedůvěru, která odrazuje od hledání podpory v případě potřeby, což vede k izolaci a promarněným příležitostem k navázání vztahů.
 • „Jsem nadřazený všem ostatním.“: Tato afirmace podporuje pocit arogance a nadřazenosti, brání empatii a zdravým vztahům s ostatními a zároveň podporuje egoistické myšlení.
 • „Vždy dosahuji svých cílů bez námahy.“: Úspěch často vyžaduje tvrdou práci, vytrvalost a překonávání překážek. Tato afirmace podkopává důležitost úsilí a odolnosti, což vede k frustraci a zklamání, když čelíte nějakým výzvám.
 • „Nepotřebuji na sobě nic měnit.“: Osobní růst často zahrnuje sebereflexi a adaptaci. Tato afirmace podporuje samolibost a stagnaci, brání příležitostem k učení a rozvoji.

Sledujte novinky webu RadimeJAK.cz na Googlu a Seznamu!

Jak formulovat afirmace?

Pozitivní afirmace by měly být stručné, jasné a v přítomném čase. Při jejich vytváření se soustřeďte na negativní vzorce svého myšlení a snažte se, aby dané fráze zpochybňovaly tyto vtíravé negativní myšlenky. Zvolené afirmace by zároveň nikdy neměly být povýšené vůči jiným lidem a musí být vždy realistické.

Jak pracovat s afirmacemi?

Afirmace můžete používat kdykoliv během dne, jak se vám to zrovna hodí, nebo jak vám přijdou na mysl. Nejvhodnější však je vytvořit si určitou každodenní rutinu, abyste na jejich praktikování nikdy nezapomněli. Můžete si je odříkávat třeba hned ráno po probuzení nebo naopak večer po práci. Zásadní je, abyste tak činili pravidelně.

Jaké existují afirmace na šťastný život?

Afirmace si můžete vytvořit prakticky jakékoliv podle toho, co potřebujete ve svém životě zlepšit. Pokud si nevíte rady, jak vymyslet své vlastní afirmace pro šťastný život, můžete použít například tyto: „Každý den je nová šance na štěstí a naplnění.“, „Jsem strůjcem svého vlastního štěstí.“, „Bez námahy přitahuji pozitivitu do svého života.“ nebo „Zasloužím si lásku a štěstí.“.