SVÁTEK MDŽ: Kdy a proč se slaví Mezinárodní den žen?

Ačkoliv si lidé Mezinárodní den žen připomínají každý rok, základní myšlenka, která za vznikem tohoto svátku stojí, už v dnešní době tak známá není. Ať už ho každoročně se svými blízkými slavíte, nebo jej raději ignorujete, jistě neuškodí připomenout si, odkud tato tradice pochází. Prozradíme, jak vzniklo MDŽ, proč se vlastně tento svátek slaví a na který den v roce 2024 připadá.

NEJLEPŠÍ PŘÁNÍ K MDŽ: Vtipné i romantické vzkazy

Co je MDŽ?

Mezinárodní den žen, který u nás mnozí lidé znají jednoduše jako MDŽ, je mezinárodně uznávaný svátek oficiálně ustanovený Organizací spojených národů. Přestože od roku 1990 není na našem území svátkem oficiálním, mnoho českých rodin ho slaví dodnes. V roce 2004 se dokonce zařadil mezi významné dny, ale nejedná se o státní svátek, a tím pádem ani o den pracovního klidu.

Lidé si v tento den připomínají hlavně boj za ženská práva, rovnoprávnost mužů a žen, odstranění diskriminace a celkově lepší pracovní podmínky pro ženy. Podle OSN by však měl být zároveň i oslavou veškerých ženských úspěchů bez ohledu na jejich etnické, národnostní, jazykové, kulturní, politické a ekonomické rozdíly.

Proč se slaví MDŽ?

Ačkoliv si mnozí lidé myslí, že vznik MDŽ souvisí s komunistickým režimem, velice se pletou. Ve skutečnosti má svůj původ v době sociálních krizí a příprav na nadcházející světový konflikt, kdy se ženy začaly zasazovat o svá práva a více tak pronikaly do veřejného života. Konkrétně pak jde o připomínku stávky newyorských švadlen, která se uskutečnila roku 1908.

První mezinárodní sjezd socialistických žen se konal ve Stuttgartu roku 1907. Zde se objevil návrh, aby byl ustanoven konkrétní den v roce, kdy se budou ženy scházet a bojovat za svá práva (včetně toho volebního). Delegátky z 15 zemí světa tak chtěly upozornit na tuto problematiku širší veřejnost a zahrnout do diskuze o ženských právech nejen ženy, ale i muže.

Důležitou událostí se pak staly nedělní demonstrace žen nespokojených se svou situací na konci zimy v roce 1908, které se konaly na popud Socialistické stranu USA. Jedno z těchto velkých shromáždění pak proběhlo 8. března 1908 v New Yorku, jehož ulicemi pochodovalo zhruba 15 000 švadlen včetně mnoha imigrantek. Demonstrovaly zde za lepší platy, kratší pracovní dobu, politická a hospodářská práva žen, ale i konec dětské práce.

Svátek žen se na americkém území poté poprvé slavil 28. února 1909 jako „Národní den žen“, když ho vyhlásila Americká socialistická strana. Do Evropy se ovšem dostal až o dva roky později, a to díky návrhu německé socialistky a zakladatelky dělnického ženského hnutí Clary Zetkinové. Ta na druhé mezinárodní konferenci socialistických žen v Kodani prosadila, aby se z tohoto dne stal světově oslavovaný svátek za účelem boje za volební práva žen.

Kromě USA se tak v roce 1911 den žen poprvé slavil také v některých evropských zemích, jako bylo například Rakousko-Uhersko, Německo, Švýcarsko nebo Dánsko. Žádné pevné datum tehdy stanoveno nebylo, ale jednalo se o některý den v únoru nebo březnu, přičemž ženy se zasazovaly hlavně o rovnoprávnost a získání volebního práva.

Datum 8. března bylo pro oslavy dne žen vybráno až po první světové válce, a to především kvůli velké demonstraci a protestním akcím žen v Petrohradě roku 1917, což předcházelo únorové revoluci. Tato událost se podle juliánského kalendáře konala poslední neděli v únoru, což v gregoriánském kalendáři odpovídá právě 8. březnu. Jakmile car později abdikoval, prozatimní vláda schválila volební právo žen.

TOP:   ÚPLNĚK KVĚTEN 2024: Kdy je a co nás čeká?

V roce 1975 poté Mezinárodní den žen oficiálně uznala také Organizace spojených národů, která tento svátek označila za připomínku mezinárodního ženského boje za rovnoprávnost, spravedlnost, mír a rozvoj. Na začátku nového tisíciletí pak generální tajemník OSN u příležitosti MDŽ vydal poselství, kde zdůraznil problémy současnosti, jako je například nerovnoměrné zastoupení žen v politice.

Mezinárodní den žen v ČR

V průběhu dějin se oslavy Mezinárodního dne žen měnily, lidé si k tomuto svátku vytvořili zcela jiný vztah, mají s ním spojené odlišné asociace než v minulosti a na původní záměr mnozí zapomněli. Zatímco někteří lidé proto dnes na MDŽ kupují svým manželkám, maminkám nebo babičkám pravidelně květiny nebo jim alespoň popřejí, jiní Mezinárodní den žen okázale ignorují.

Mnohým totiž připomíná minulý režim, kdy byly jeho oslavy okázalé a rozhodně je nešlo přehlédnout. Jejich typickým znakem byly rudé karafiáty, povinné oslavy na pracovištích nebo televizní gratulace. Ženy se tehdy prezentovaly hlavně jako pracovnice a bojovnice za socialismus i mír a vrcholnou událostí bývalo setkání vybraných adeptek s prezidentem, nejvyššími představiteli tehdejší vlády a komunistické strany.

Řada lidí později přestala Mezinárodní den žen slavit v domnění, že šlo o uměle vytvořený svátek, který vymysleli zástupci komunistického režimu. Část republiky ho tak vnímá i dnes a jakékoliv oslavy bojkotuje, ale především mladší generace se k jeho oslavám začíná postupně vracet. Jako lidskoprávní svátek si ho však připomínají spíše na mezinárodní úrovni a soustředí se na rovnoprávnost mužů a žen, které mají v různých částech světa různé podmínky a příležitosti.

Kdy je MDŽ?

Pokud jde o to, kdy se slaví MDŽ, tento svátek má dnes pevně stanovené datum a každoročně se tedy slaví 8. března. Spoustu lidí ale také zajímá, na jaký den v týdnu připadá Mezinárodní den žen 2024. Zatímco v loňském roce se MDŽ slavilo ve středu, letos tento svátek vychází konkrétně na pátek.

Od roku 1996 OSN na každý rok vyhlašuje pro Mezinárodní den žen speciální téma. Heslem a zároveň tématem pro MDŽ 2022 bylo #BreakTheBias. Lidé se jeho pomocí snažili vyjádřit, že by si přáli svět bez předsudků, stereotypů a diskriminace. Místo toho by měl být svět rozmanitý, spravedlivý a inkluzivní, lidé by si měli cenit svých odlišností a bojovat za upevnění ženské rovnoprávnosti. Pro rok 2023 bylo heslem #EmbraceEquity. Důraz byl kladen na to, že rovnost (a především rovnost pohlaví) je v současné době nutností. V roce 2024 je pak heslem MDŽ #Inspire Inclusion, což odkazuje k touze po světě bez předsudků, stereotypů a diskriminace.

Mezinárodní den mužů

Kromě Mezinárodního dne žen pak samozřejmě existuje i Mezinárodní den mužů (MDM), který se momentálně slaví ve více než 70 zemích světa. První pokusy o jeho ustanovení se datují již do 60. let 20. století, ačkoliv reálně se tento svátek začal slavit až během 90. let a někde si nenašel stoupence dodnes. Poměrně dlouho pak trvalo také vybírání vhodného data.

TOP:   ÚPLNĚK KVĚTEN 2024: Kdy je a co nás čeká?

Za zakladatele tradice oslav Mezinárodního dne mužů je dnes považován Jerome Teelucksingh z Trinidadu a Tobaga, který vybral a zpopularizoval datum 19. listopadu. Šlo o den narozenin jeho otce, kterého chtěl tímto způsobem uctít, ale zároveň spolu s ostatními oslavoval mužské vzory. Kromě toho se v tento den konal zápas, kde fotbalový tým Trinidadu a Tobaga usiloval o kvalifikaci na světový šampionát a vytvořil jednotu, která překročila genderové, náboženské a etnické rozdíly.

Na rozdíl od Mezinárodního dne žen, který je uznávaným svátkem podle OSN, je Mezinárodní den mužů svátkem neoficiálním. Jeho oslavy organizují různé zájmové skupiny nebo osobnosti, přičemž i zde platí, že se pravidelně vybírá specifické téma. Cílem tohoto svátku je pak oslava úspěchů chlapců a mužů na různých polích (přínos pro společnost, komunitu, rodinu, manželství…), ale i propagace základních humanitárních hodnot a zvyšování povědomí o mužských problémech.

Pokud vás zajímá, kdy je Mezinárodní den mužů 2024, oslavíme ho opět 19. listopadu, což letos připadne na neděli. Kromě toho si můžete připomenout také Den otců, což je svátek, který si připomíná především roli otců ve výchově dětí. V řadě zemí včetně České republiky se slaví třetí neděli v červnu, přičemž Den matek u nás připadá na druhou květnovou neděli.

Co je Mezinárodní den žen?

Jde o mezinárodně uznávaný svátek, který oficiálně ustanovila Organizace spojených národů. Na našem území se řadí mezi významné dny, ale není svátkem státním, takže se zároveň nejedná ani o den pracovního klidu. Lidé si v tento den připomínají především boj za ženská práva, rovnoprávnost mužů a žen, odstranění diskriminace a lepší pracovní podmínky pro ženy. Zároveň oslavují ženské úspěchy na všech polích.

Proč se slaví MDŽ?

Ačkoliv mnozí předpokládají, že jde o svátek uměle vytvořený zástupci komunistického režimu, ve skutečnosti připomíná stávku newyorských švadlen, které 8. března 1908 v New Yorku demonstrovaly za lepší platy, kratší pracovní dobu či politická a hospodářská práva. Poprvé se pak MDŽ slavil 28. února 1909 jako „Národní den žen“, přičemž datum 8. března bylo vybráno až kvůli demonstraci v Petrohradu roku 1917. V roce 1975 MDŽ oficiálně uznala také OSN.

Kdy je MDŽ 2024?

Mezinárodní den žen má v současné době pevně stanovené datum, a to konkrétně 8. března, což pro rok 2024 vychází na pátek. Od roku 1996 navíc OSN pro každý rok vyhlašuje speciální téma. V roce 2024 je heslem tohoto svátku #InspireInclusion, což zdůrazňuje touhu po světě bez diskriminace a předsudků.

Existuje Mezinárodní den mužů?

Ve více než 70 zemích světa se dnes slaví kromě MDŽ také Mezinárodní den mužů (MDM), který je ovšem svátkem neoficiálním. Za zakladatele této tradice je považován Jerome Teelucksingh z Trinidadu a Tobaga, jenž vybral datum 19. listopadu, kdy měl narozeniny jeho otec, který pro něj byl vzorem. Cílem daného svátku je hlavně oslava úspěchů chlapců i mužů v různých oblastech a zvyšování povědomí o mužských problémech.